Seznam akcí
Na úvod kratičké vysvětlení - přidávat novou akci, kterou pořádáte, o které víte může každý přes vyplňovací formulář. Ve formuláři je možné mimo zásadních údajů přidat i odkaz na webovskou stránku, na emailovou adresu s dalšími informacemi. Nezbytnou nutností je zadání hesla, které Vámi zadanou informaci chrání před nepovolanou úpravou a zároveň Vám umožňuje opravu údajů. V Seznamu akcí jsou jednotlivé údaje řazeny v časové posloupnosti s automatickým vyřazováním po uplynití termínu konání. Nezbývá než popřát kvalitní využívání této možnosti, obsah bude záležet na aktivitě čtenářů a schopnosti podělit se o informace s ostatními. Zde navržený systém je určitě rychlejší, průhlednější než informace přes správce stránek......

Správa akcí | Zadání nové akce


Poslední modifikace: 10.12.2005, 20:33:00
Běží na Apache+PHP+MySQL
© jub 2000