Jízdní obrysy obručí a věnců celistvých kol - TNŽ 28 0335

aktualizace 25.4.1999

Základním jízdním obrysem pro železniční kola - obručová i celistvá je obrys UIC-ORE. Tento obrys vznikl jako "obrys opotřebený" - tedy bery v úvahu způsob opotřebení jízdní plochy dvojkolí a snaží se jej minimalizovat. Do 31.12.1987 bylo přípustné při obnově obrysu používat i obrys kuželový. Jak již bylo uvedeno obrys kola se soustruží při výrobě u samostatných - celistvých kol na karuselech, před nalisováním kola na nápravu. U obručových kol a při obnově jízdního obrysu u celistvých kol tažených kolejových vozidel je prováděna obnova na speciálním kolovém soustruhu. U lokomotiv se provádí obnova obrysu dvojkolí při vyvazovacích opravách stejnou technologií a mimo tyto opravy na speciálních podúrovňových soustruzích. Před obnnovou obrysu při opravách předchází zjištění opotřebování - optických měřícím stavem, měřidlem obrysu, případně je soustruh schopen změřit opotřebení sám a stanovit optimální tloušťku odebírané třísky. U výkonných kolových soustruhů se odebírá jedna tříska až 10 mm, proto je možné obnovit obrys většinou jednou pracovní operací. V Česku jsou používány kolové soustruhy firem Hegenscheidt a Rafamet. Firma Hegenscheidt sídlila do roku 1945 v Ratiboři a v Ratibor-Hammer dnes Kuznia Ratiborska - zde z pozůstatků vznikla polská firma Rafamet. Firma Hegenscheidt přesídlila po roce 1945 do města Erkelenz v Německu. V současné produkci jsou soustruhy průjezdné s automatickým odměřením jízdního obrysu a stanovení optimální třísky pro obnovení jízdního obrysu dvojkolí. Nejmodernější soustruhy mají přídavné zařízení k opracování brzdových kotoučů nalisovaných na nápravě.
Polemika okolo používání profilu UIC-ORE (správně profil ORE S 1002), který má souvislost se sklonem kolejnic 1:40, u ČD je mimo koridory používán sklon 1:20. Při problémech s koly z materiálu R7T u motorových vozů 843, je u některých vozů zkoušen jízdní obrys KVMZ, který aplikuje sklon 1:20 na jízdní obrys UIC-ORE, vzhledem k tomu, že jsou provozovány pouze na tratích s tímto uložením kolejnic..

profil_UIC_ORE.gif (9826 bytes)

Jízdní obrys UIC-ORE - oblast postupné změny je definována tabulkou bodů

profil_UIC_ORE_5.gif (8181 bytes) Jízdní obrys UIC-ORE s okolkem ztenčeným o 10 milimetrů. Tento jízdní obrys je použit například u třínápra- vových podvozků nákladních vozů Px.
Používají se obrysy s okolkem ztenče- ným o 2, 5,10 a 15 milimetrů - zejmé- na u vícenápravových podvozků..

hegen_mer_dvojk.jpg (22994 bytes)

hegen_CNC_podurov.jpg (25594 bytes)

hegen_165CNC.jpg (22952 bytes)

Optické měření profilu dvojkolí

Podúrovňový CNC soustruh Kolový soustruh H165 CNC