Elektrizace železnic ve Slezsku
poslední aktualizace 19.1.2000
Trať Hirschberg-Polaun, na mapě z roku 1900 Iser tunel v roce 1923
19_21.gif (40710 bytes) iser_tunel.jpg (30060 bytes)
V dříve pruské části Slezska, dnes polského Slezska, území s průmyslovou tradicí a rozvinutou těžbou černého uhlí, byla vyžívána na přelomu 19 a 20 století hustá železniční síť, která zasahovala do horských oblastí Krkonoš. Traťové úseky směřující do hor byly většinou jednokolejné se sklony až 25 ‰ a traťovou rychlostí 60 km/h. Parní provoz využívající černé uhlí z dolů okolo Waldenburgu (Walbrzych) nestačil svým výkonem na náročných horských tratích s poměrně hustou dopravou.
Proto již před první světovou  válkou se rozhodly KPEV (Preußischen Staatsbahnen - Pruské státní dráhy), na základě zkušeností z berlínské rychlodráhy, k elektrifikaci tratí vycházejících s uzlu Hirschberg (Jelenia Gora), směrem do hor. Prvním počinem vedoucím k elektrifikaci bylo postavení parní elektrárny v roce 1910 v Mitte Steine (Ścinawka Średnia) pro dodávky elektrického proudu sníženého kmitočtu 15kV 162/3Hz, který se osvědčil při zkouškách na berlínské rychlodráze a byl vhodný pro tehdejší úroveň rozvoje techniky. Vlastní elektrizační práce byly zahájeny na  úseku Niedersalzbrunn - Fellhammmer - Halbstadt (od r. 1921 Meziměstí). Elektrizačních prací se zúčastnili různí dodavatelé elektrických zařízení - BBC, AEG a Siemens. Zkoušely se různé druhy izolátorů a dalších elektrických zařízení vhodných do horských podmínek s větším množstvím sněhu. Poprvé byl zapnut proud doúseku Niedersalzbrunn - Kohlengruben Ort Conradsthal 1.4.1914. O den později proběhla první zkušební jízda s třídílným elektrickým motorovým vozem řady 1001-1006 KPEV (později DRG ET 87 01-05). 7.4.1914 proběhly předváděcí jízdy pro ministerské úředníky. Elektrický provoz byl na celém úseku až do Meziměstí zahájen 1.6.1914. Přes dobrý rozběh výstavby, začátek první světové války znamenal zpomalení elektrifikačních prací a místy demontáž již instalovaných zařízení. Z plánovaných 11 úseků byly za války dokončeny jen 2.
Seznam jednotlivých úseků s datem zavedení elektrického provozu a délkou úseku
Niedersalzbrunn-Fellhammer-Halbstadt (od r. 1921 Meziměstí) 1.6.1914 34,5 km
Freiburg-Waldenburg-Gottesberg 1.1.1916 38,0 km
Königszelt-Freiburg/Schles. 1.4.1917 9,2 km
Gottesberg-Ruhbank 22.10.1919 13,3 km
Ruhbank-Merzdorf 8.12.1919 6,3 km
Merzdorf-Hirschberg 21.6.1920 20,7 km
Ruhbank-Landeshut-Liebau 17.8.1921 16,1 km
Hirchberg-Lauban 15.4.1922 52,0 km
Hirschberg-Polaun (Polubný, Kořenov) 15.2.1923 52,5 km
Lauban-Görllitz 1.9.1923 25,6 km
Görllitz-Schlauroth Vbf 20.3.1924 3,2 km
Königszelt-Breslau Freiburger Bhf, spojovací dráha Breslau-Mochberg 2.1.1928 55,0 km
Lauban-Kohlfurt 3.4.1928 22,0 km
Lauban-Marklissa 3.4.1928 11,0 km
Hirchberg-Schmiedeberg-Landeshut 9.12.1932 38,8 km
Zillerthal-Erdmansdorf-Krummhübel 1.4.1934 7,0 km
Merzdorf-Landeshut (spojovací oblouk) 1939 1,9 km
Celkem   407,1 km
jel_gora_mapa.gif (59083 bytes) Mapa Polska
z roku 1965,
železnice značena červeně
mapa_nem.gif (83956 bytes) Mapa Německa
z roku 1942,
železnice značena černě

e18.jpg (39035 bytes)

211_212.jpg (23597 bytes)

E18, zde jako řada 218 DR EP 211/12 KPEV
Pokračování elektrifikace přinesl až konec první světové války. A již v roce 1921 zamířily elektrifikační práce do nitra hor na trať Hirchberg (Jelenia Gora) - Ober Schreiberhau (Szklarska Poręba - Gora) - Polubný (Grünthal, Polaun, Kořenov) Na tuto trať otevřenou pro elektrický provoz v roce 1923 (15.2.1923) byly nasazeny nejprve šestinápravové elektrické lokomotivy řady DRG 905. V osobní dopravě došlo od roku 1927 k převedení  provozu pouze na elektrické motorové vozy (ET87) a nově dodané ET89, které zde získaly přezdívku "Rüberzahl" (Krakonoš). Později k nimi byly dodány služební vozy, řídící vozy a vložené vozy. Velmi silná osobní doprava byla z Hirchbergu až do stanice Ober Schreiberhau - Josephinenhütte, zejména v zimním období za lyžařskými terény. Soupravy byly složeny i ze dvou ET89 na koncích soupravy a osmi vložených vozů. Vyjímečně i extrémní soupravy ET89+8 vložených+ET89+4 vložené+ET89. Méně již byla zatížena trať do Polubného, kde přeshraniční přepravu zajišťovaly většinou ET89 v sólo provozu. Od roku 1934 se na zdejších elektrifikovaných tratích objevovaly i další elektrické motorové vozy řad ET51, ET65 a ET25.
Elektrifikace hlavní dvojkolejné trati Görlitz - Hirschberg - Breslau přivedla do těchto krajů i takové skvosty elektrických lokomotiv, jako byla řada E18 a to v počtu 8 strojů - E18 10 - E18 17 v letech 1936 - 1945. Mimo tyto lokomotivy byly zde nasazeny známé řady E44 a E94.
EP209/10 v roce 1921 v stanici Königszelt ET 89 vjíždí do stanice Josephinenhütte

211_212a.jpg (27129 bytes)

et89.jpg (34652 bytes)

Sklarska_Poreba.jpg (38513 bytes)vyjezd_z_tunelu.jpg (41434 bytes)primy_vuz.jpg (43226 bytes)
Szklarska Poręba s EN 71                           Výjezd z tunelu u Szklarske Poręby                                   Vlak 1613 s přímými vozy
Ukončení elektrické provozu v původní podobě přinesl konec druhé světové války. Hodnotnější lokomotivy byly v transportech (po trati Hirschberg - Polaun) odvezeny před postupující Rudou armádou přes Plzeň do Mnichova (takto byly odvezeny všechny E17, E18, E44, E94, ale i E91). Zbývající vozidlový park jako válečnou kořist odvezla Rudá armáda, včetně části pevných trakčních zařízení. Nový vlastník těchto tratí tedy neměl s čím začít a tak se na tyto tratě vrátil parní provoz. Rovněž je postupně omezován provoz - od roku 1958 je provoz na trati do Kořenova omezen na úsek Jelenia Gora - Szklarska Poręba. Parní lokomotivy byly postupně nahrazeny motorovými a narůstající provoz dával za pravdu elektrifikaci ze začátku dvacátého století. Elektrický provoz se do končin okolo Jeleni Gory začal vracet v roce 1969 zahájením elektrického provozu na hlavní trati Wroclaw - Jelenia Gora. Ale ještě téměř dvacet let bylo nutno počkat než se se elektrifikace začala vracet na horské traťové úseky. Na konci roku 1987 byl zahájen elektrický provoz na trati Jelenia Gora  - Szklarska Poręba, samozřejmě stejnosměrným napětím 3kV. Zavedení elektrického provozu umožnilo odstarnit dvojice lokomotiv z čela vlaků a snížit náklady na provoz. Objevily se i přímé vozy z velkých městských center přímo až do Szklarske Poręby.
Ne všechny zdejší tratě mají dnes na růžích ustláno. Mnohé již zanikly, některé úseky zanikly k 1.1.2000.
Přehled elektrických lokomotiv nasazených na slezských tratích
Řada Uspořádání náprav 1923 1933 1944 Poznámka
E 17 1´Do 1´ - 10 12 E 17 113 - 124
E 18 1´Do 1´ - - 7 E 18 10 - E 18 17, E 18 15 v roce 1943 po nehodě zrušena
E 21 01/02 2´Do 1´ - 2 2  
E 21 51 2´Do 1´ - 1 1  
E 30 1´C 1´ 7 - - E 30 02 - 08
E 42 B´B´ - 2 1 E 42 13+14 (EP 213/214) z Berlínské rychlodráhy
E 42 B´B´ - 5 5 E 42 15-19 (EP 215 - 219) z Berlínské rychlodráhy
E 440 Bo´Bo´ - - 4 depo Hirchberg E 44 045 - 50
E 44 201 Bo´Bo´ - 1 - Zkušební lokomotiva depa Freilassing (E 44 2001)
E 49 2´B+B 1´ 2 - - EP 209/10 a EP 211/12 KPEV
E 50 2´D 1´ 1 - - E 50 35 zkušební lokomotiva EP 235 KPEV
E 50 2´D 1´ 4 11 5 E 50 36 - 46, v roce 1936 6 lokomotiv k ředitelství Halle
E 50 2´D 1´ 3 - - E 50 47 - 52, v roce 1929 6 lokomotiv a všechny převedeny k ředitelství Halle
E 90 C+C 10 10 3 E 90 51 - 60
E 91 B+B+B 12 12 - E 91 38 - 49
E 91 C´C´ - 10 7 E 91 81 - 94
E 91 C´C ´ - 12 8 E 91 95 - 106, E 91 99 muzejní lokomotiva DB
E 92 Co+Co 1 9 8 E 92 71 - 79
E 94 Co´Co´ - - 13  
E 95 1´Co+Co 1´ - 6 6 E 95 02 muzejní lokomotiva DR

Přehled elektrických motorových vozů na elektrifikovaných slezských tratích
DRG řada uspořádání náprav počet od roku
ET 87 2´1´ + B´1 + 1´ 2´ 6 1914
ET 88 (A1) (1A) 4 1921
ET 89 (1A) (A1) 11 1926
ET 51 Bo´Bo´ 8 1934
ET 25 Bo´2 + 2´Bo´ 10 1935
ET 31 Bo´2 + Bo´2 + Bo´2 8 1936

Prameny : Eisenbahn Magazin 11/1992
                Železniční technika 5/1985
                Modell Eisenbahner 7/1985
                Ellok-Archiv Baezold/Fiebig 1987