Železná dráha a Opava
poslední aktualizace 7.9.1999
Opava a okolí na mapě z roku 1895 Železniční síť na mapě poštovních spojů z roku 1923

Již první dráha budovaná v Rakousku měla spojit Opavu (Troppau - německy) se světem. Společnost KFNB (Kaiser Ferdinand Nordbahn) v koncesi udělené 4. března 1836 se zavázala vybudovat hlavní osu dráhy mezi Vídní a Bochnií včetně odbočných větví dráhy do Brna, Olomouce, Opavy, Bielska a solným skladištím do deseti let od udělení koncese. V březnu 1846 tj. deset po udělení koncese končila hlavní osa stále v Lipníku a byly vybudovány odbočky do Brna a Olomouce. Příčinou zpomalení postupu výstavby či nedodržení jejího harmonogramu byla chybná kalkulace nákladů na výstavbu a technické problémy nového způsobu přepravy. Společnost musela jednat se státem o odkladu splnění podmínek koncese, čehož dosáhla - odklad o dalších deset let a železná dráha dosáhla k Opavě až v roce 1855 odbočnou tratí KFNB ze Svinova.
Dalších sedmnáct trvalo slezské metropoli než získala spojení směrem na Krnov, Olomouc a pruskou hranici v Krnově a Jindřichově. V roce 1872 začaly jezdit vlaky do Opavy na dnešní západní nádraží. Hned se rozběhla pod hlavičkou MSCB (Moravsko Slezská Centrální dráha) výstavba trati Opava - Trenčín. Tento stavební rozmach ukončila finanční krize v roce 1873. Po rozestavěné dráze zůstaly zbytky zemních těles u hájovny Mostky nad Jakubčovicemi.
A stavební ruch opět na delší dobu ustává. Až podpora státu při výstavbě místních drah přináší výstavbu - trať Opava - Bennisch (dnes Horní Benešov) je otevřena v roce 1892. Snaha o spojení města s Pruskem, k získání snadnějšího vývozu a dovozu dolnoslezského uhlí přináší ovoce v roce 1895 současně s převzetím společnosti MSCB státem - otevřením železničního spojení Opava západní nádraží - Ratibor (Racibórź) přes Deutsch Krawarn (Prusko, dnes Kravaře ve Slezsku), ve stejném roce jsou propojena obě opavská nádraží.
Železniční síť v Opavě dotvoří výstavba místní dráhy Opava - Grätz (dnes Hradec nad Moravicí), otevřené v roce 1905, která odbočovala od trati Opava - Horní Benešov u odbočky Moravice a výstavba spojovací trati Opava - Piltsch (Prusko, dnes Pilscz v Polsku) k trati do Bauerwitz (Prusko, dnes Baborów v Polsku na trati Racibórź - Raclawice Sl.)se zahájením provozu v roce 1907.
Další běh času přinesl v roce 1933 změnu zaústění trati z Hlučína (Ratiboře) - do Opavy východního nádraží. Velký zásah do železničního provozu přinesl konec druhé světové války. Byl přerušen provoz do Pilscze, do Ratiboře a již v pohraničních úsecích nebyl obnoven (pro nezájem polské strany a destrukci mostních konstrukcí). Byly sneseny úseky ke státní hranici na Pilscz, zůstala pouze padesátimetrová vlečková kolej (Benzina) a spojka od trati mezi opavskými nádražími k trati na Chuchelnou a Hlučín (v části prostoru vybudován podnik Ostroj). Na úseku Chuchelná státní hranice již nebyl obnoven provoz - poškozené silniční mosty přes trať byly zasypány.