Číslování parních lokomotiv a tendrů ČSD
poslední aktualizace 29.7.2000
První lokomotivy dodané pro nově vzniklé ČSD po roce 1918 měly značení shodné jako lokomotivy k.k.St.B., ale již v roce 1922 vychází v Technických zprávách Československých státních drah, odboru III. strojního, spolu s popisem lokomotivy 365.0, odstavec nazvaný "Nové číslování lokomotiv". V roce 1923 pak vychází od stejného odboru odstavec v Technické zprávě skupiny B, řady a, číslo 4, s názvem "Nové číslování tendrů".
Zde je uveden výňatek z obou uvedených Technických zpráv:

První značení ještě bez státního znaku z roku 1923 Již standardizované provedení se znakem
K provádění jednotného popisu lokomotiv byly vydány výkresy, jako příloha k uvedeným Technickým zprávám, zde jsou jednotlivé výkresy v celobrazovkovém náhledu :
Úprava nápisů lokomotiv a tendrů Vlastnická značka Řadová čísla lokomtiv a tendrů
Tovární tabulka Revizní záznam na lokomotivě Revizní záznam na tendru
Obsah vodojemu u tendrovek Doplněk k číslu 3 - řadová čísla