Oslavy 105 let Třemešná - Osoblaha
Ve dnech 28. a 29.6. proběhly na trati Třemešná - Osoblaha oslavy 105. výročí zahájení provozu. Součástí a hlavním magnetem oslav byly jízdy vlaku taženého lokomotivou U 46.001 patřící JHMD. Celé oslavy byly pojaty jako jedna z možností jak zvýšit turistickou atraktivitu nezaměstnaností sužovaného regionu. Pozvání k účasti na oslavách přijal i hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.
Nebylo by asi špatné, kdyby bylo možné pořádat jízdy s parní lokomotivou několikrát za turistickou sezónu. Bez vlastní parní lokomotivy v Osoblaze to asi nepůjde, neboť cena za zapůjčení lokomotivy s obsluhou z JHMD je přece jen příliš vysoká - cca 300 tis. Kč.
Vyzkoušení stroje před první jízdou
Při každém zastavení nastalo shromáždění - zde ve Slezských Rudolticích
Na všech zastávkách a staničkách byla výzdoba k oslavám - zde Bohušov
A jedeme dál směrem k Osoblaze
Někteří lidé přijíždějí do Osoblahy i pravidelnými vlaky, aby počkali na mimořádný parní vlak
A jedeme zpět - odjezd z Osoblahy
Hejtman Tošenovský přijel na staničku v Bohušově a dál pokračoval vlakem
Parní vlak se blíží k Bohušovu
Na zastávce v Horních Povelicích
Čekání na křižování v Liptáni doplněné manipulací - pouze jedna dopravní kolej
Mezi Krnovem a Jindřichovem ve Slezsku pendlovaly M 240.0 a M 131.1
A opět 705 916 na připravené soupravě v Třemešné ve Slezsku