Značce ŠKODA bylo 75 let
poslední aktualiace 4.1.1999
15. prosince 1998 uplynulo 75 let od registrace ochranné známky ŠKODA - "okřídlený šíp v kruhu". Ochranná známka byla registrována v 8 hodin dne 15. prosince 1923. Její autor není dnes znám, pouze je znám způsob jejího vznik - na základě veřejné soutěže. Ochranná známka byla registrována ve dvou obrazových podobách - Ořídlený šíp se třemi pery v kruhu (známá i dnes) a Okřídlený šíp s pěti pery a nápisem ŠKODA
v kruhu. Na základě registrace vydává 28.3.1923 oddělení normalizace podnikovou technickou normu NT910 "Tovární značka". Norma obsahovala kompletně okótovanou podobu tovární značky - z materiálu tabulkový kov - s určením značky
k připevnění přišroubováním. Po této normě následovaly desítky dalších modifikací upravených pro konkrétní zamýšlené použití a výrobky ve formě štítků, tabulek, obtisků, zrcadlových obrazů (např. pro levé boky automobilů a lokomotiv). Vznikají kombinace štítků s kombinací obrazové podoby značky a slovního označení i v tak exotickém provedení jako je čínské.

skoda1.gif (28734 bytes)

skoda2.gif (5022 bytes)

V roce 1938 vzniká  normalizovaná podoba kombinované ochranné známky vzniklé spojením obrazové podoby ochranné známky a slovní ochranné známky ŠKODA.

skoda3.gif (4574 bytes)

V současné době je ochranná známka ŠKODA definována základními čtyřmi podnikovými normami ŠN 00 0001 -  ŠN 00 0004. Tyto normy stanovují barevné odstíny, základní druhy obrazové ochranné známky, slovní ochranné známky včetně kombinovaných a modifikovaných. Tyto normy rovněž definují soubor podružných ochraných známek, které chrání podobné motivy s ochrannou známkou před napodobováním značky ŠKODA. Ochranná známka ŠKODA patří mezi světově proslulé ochranné známky a ani zamlžování této značky do podob ZVIL a podobných nesmazalo se značky ŠKODA lesk. ŠKODA a.s. tedy navazuje pod sloganem
Na křídlech pokroku, s naprostou přesností, vždy vpřed v kruhu svých zákazníků

na světovou proslulost značky ŠKODA doma i v zahraničí.

486_007.jpg (24466 bytes)

498_022.jpg (24780 bytes)

s458.jpg (19596 bytes)

e669.jpg (16922 bytes)

Čtyři příklady aplikace ochranné známky ŠKODA na firemních výrobcích z různého období.