e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj

Vozy Falls typ 9-401.0
poslední aktualizace 25.8.2003

Zvyšující potřeba přepravy uhlí a koksu na počátku 70. let si vyžádala doplnění stavu nákladních vozů vhodných k přepravě těchto substrátů. Stávající speciální vozy řady Wa, Wap 10.skupiny, doplněné vozy řad Vsa, Vsae, Vte a Vase, již nestačily na požadovaný, stále se zvyšující objem přepravy.
Zejména stoupající požadavky na přepravu do tepelných elektráren vyžadovaly vozy umožňující bezproblémovou vykládku do spodních zásobníků a mohly splnit pouze nové vozy řady Wap. Podnik Československé vagónky - Vagónka Poprad nabídly ČSD nový typ vozu Wap označený jako typ 231. V roce 1967 byly dokončeny 4 prototypy nového vozu pro přepravu uhlí s čísly 20 54 696 5001 až 004. Vozy vážily 28 000 kg. U vozů se počítalo s řešením brzdy pro maximální rychlost v loženém stavu 100 km/h, tedy režim S i pro režim SS tedy rychlost v loženém stavu 120 km/h. V režimu SS by byl vůz vybaven dvěma brzdama 14". Pod prototypy byly dosazeny podvozky československé konstrikce typu 1-133-2, které díky dlouhým závěsům s hraníky a příčnou vůli 2x15 mm vyhovovaly požadavkům UIC pro rychlost nad 100 km/h, podvozky 26-2.8 již tehdy měly vyjímku s požadavků uvedených v UIC 510, protože nesplňovaly požadavky jakosti chodu při rychlostech nad 80 km/h.
Začátkem roku 1968 proběhly první nakládací zkoušky v Ostravě a v Poříčí u Trutnova při kterých se vyskytly závady na otevíracím mechanizmu klapek. Vozy byly u výrobce rekonstruovány a zkoušky opakovány v červnu 1968 již úspěšně. Další zkoušky a zkušební provoz vozů běžel až do září roku 1970.
V roce 1971 byla zahájena sériová výroba již s typovým číslem 9-401.0 a podvozky 26-2.8. Vůz byl značen Fads/Wap a číslován v intervalu 696 5 až 697 3. Vůz byl sice po celou dobu výroby vyráběn pod jedním typovým číslem, ale konstrukčně lze vůz rozdělit do třech modifikací. První, do výrobního čísla 1664, vůz má od posledního provedení odlišné řešení klapek a hlavního příčníku. Druhá modifikace, je do výrobního čísla 3700, zde je drobný rozdíl v hlavním příčníku a rozměrové odchylky některých dílů od posledního provedení. Poslední provedení je shodné s vozem interního označení 9-402.1 dodávaného do Polska PKP. Od roku 2000 jsou nejstarší vozy hromadně vyřazovány. Proto se dnes můžeme v provozu setkat nejčastěji s posledním provedením vozů.

Typový výkres protypu Wap 231 s podvozky 1-133-2, dole prototyp 20 54 696 5003-5

Technický popis vozu:
Vůz řady Falls, typ 9-401.0 (staré označení typu 231) je čtyřnápravový celokovový vůz výsypný samospádem se střechovitou podlahou, s pneumatickým i ručním ovládáním bočních výsypných klapek.Vůz je určen k přepravě uhlí a koksu o maximální zrnitosti 250 mm s vykládáním do podúrovňových zásobníků čtyřmi bočními klapkami. Boční výsypné klapky jsou ovládány z brzdařské plošiny pneumaticky nebo ručně. Pneumaticky je možné vyprazdňovat každý vůz samostatně nebo celou soupravu najednou (závisí na délce zásobníku a potřebném množství vzduchu k ovládání). Pro otevření jednoho vozu se spotřebuje minimálně 350 litrů vzduchu o tlaku 500 kPa. Zavírat je nutno každý vůz samostatně.
Skříň vozu:
Skříň vozu je svařované konstrukce. Je sestavena z tvarovaných bočních stěn, v kterých jsou vytvořeny výsypné otvory, z tvarovaných čelních stěn, středního příčníku a střechovité podlahy. Úhel šikmých ploch podlahy je 35 stupňů. Plechové obložení stěna čela je tvořeno plechem síly 4 mm, plechová podlaha je z plechu síly 6 mm.
Pojezd vozu:
Pojezd sériového provedení vozu je tvořen dvěma podvozky 26-2.8 s dvojkolími typ 409, s celistvými koly průměru 920 mm a ložiskovými skříněmi 59V.
Tahadlové a narážecí ústrojí:
Táhlo je neprůběžné s vypružením dvojící pásových pružin 2x20 kN. Narázníky jsou typizované s kroužkovou zpruhou
590 kN.
Brzda:
Vůz je vybaven pneumatickou brzdou DAKO-CV1-D 14", s přestavovačem a samočinným odbrzďovačem OS-1. Je použit stavěč zdrží SZ 10 s regulační délkou 600 mm.

Hřídel s ozubeným segmentem pro ruční otevření
Vzduchový válec pohonu středové hřídele
Výsypný mechanizmus:
Každá boční stěna je vybavena dvěma bočními klapkami svařovaného provedení. Ovládání se provádí za normálního provozu pneumaticky - ovládáno z plošiny vozu. V nouzových případech je možné ovládat klapky ručně rovněž z brzdařské plošiny.
Pneumatické otevírání klapek je tvořeno dvoučinným válcem 12", ozubeného převodu, centrálního hřídele s pákami a táhly, kterými se přenáší pohyb na klapky. Pro ruční ovládání je mechanizmus doplně o ozubený segment na konci centrálního hřídele u plošiny vozu a pastorkovou hřídel s čtyřhranem na konci..Vzhledem k tomu, že oba způsobí ovládání využívají společný mechanizmus, jsou vzájemně blokovatelné, což zajišťuje bezpečnost obsluhy.
Vozy Falls ČD po Ns opravě čekají na přepravu k nakládce (1/1994)

Nátěr a popis vozu:
Ve výrobě byly vozy natírány šedě s černým pojezdem. Při prvních revizích byl nátěr změněn na klasický nátěr nákladních vozů červenohnědou skříň a černý spodek a tak je to dodnes.
Mimo vozy ČSD, nyní ČD byly tyto vozy dodány různým podnikům opět většinou původně v šedém provedení. Takto například "vydržely" až do konce 20. století vozy Severočeských dolů, kterým je v současnosti zcela měněn jejich vzhled. K prvním vozům s barevným provedením patřily vozy společnosti Viamont.
Rekonstrukce, změny provedené na vozech:
Vozy Falls prošly v průběhu života mnohými změnami a rekonstrukcemi. Vzhledem k množství a rozsahu bude o nich pojednávat samostatný článek.Vyjmenujme jen namátkou: pryžové těsnění klapek, boční ovládání, dělené vypradňování po polovinách vozu, dosazení podvozků Y25 Csb, zesilování čelníků.

Vozy Severočeských dolů, a.s. - DNT po provedené revizi v OOS, s.r.o. v oce 1996
Vůz Severočeských dolů, a.s. po revizi v roce 2003 již se změněným barevným řešením