e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nový nákladní vůz ČD řady Habbillnss
poslední aktualizace 1.7.2002
Vůz řady Habbillns 31 54 273 0001-8 v expozici OOS, s.r.o. na výstavě Czech Raildays 2002

Na výstavě Czech Raildays, konané v červnu 2002, byl vystavován Ostravskými opravnami a strojírnami, s.r.o. železniční nákladní vůz Habbillnss, další "produkt" úspěšných výběrových řízení této firmy.
V roce 2001 vypsaly České dráhy, s.o. výběrové řízení na dodávku 100 železničních nákladních vozů řady Habbillnss s přesuvnými bočními stěnami. Výběrového řízení se zúčastnila společnost Thrall Vagonka Studénka, a.s., druhou, společnou nabídku podala dvojice firem - Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. a TATRAVAGÓNKA, a.s. Vítězem výběrové řízení se stala právě dvojice uvedených firem. Svou roli zde sehrála i skutečnost, že TATRAVAGÓNKA, a.s. je "velkododavatelem" pro formu Bombardier právě koster skříně a pojezdu vozů Habbillnss. Nabízený vůz až na drobné detaily právě odpovídal těmto dodávkám.
Představený vůz je tedy výsledkem následující mezinárodní spolupráce:
výkresová dokumentace vozu, hliníkové boční stěny - Bombardier, závod DWA Niesky, Německo
kostra vozu, pojezd, příčky, finální nátěr - TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad, Slovensko
uzavírací mechanizmy, kompletace, popis vozu, předání - Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., Česko
Pomíjím samozřejmě další subdodávky komponentů.

Vůz řady Habbillnss typ 9-135.0
Technický popis:
Vůz řady Habbillnss je krytý železniční vůz zvláštní stavby se dvěma dvounápravovými podvozky, s přesuvnými bočními stěnami a s přestavitelnými uzávorovatelnými dělícími stěnami (přepážkami). Koncepce nákladního žel.vozu řady Habbillnss je určena vyhláškou UIC 571-3, 5. vydání z 1.1.1979, obnovené vydání z 1.1.1996. Vůz v zavřeném stavu je odolný proti vnikání vody a prachového sněhu do ložného prostoru vozu. Ložná plocha vozu umožňuje uložení 61 ks EURO palet (rozměru 1200x800 mm) bez použití přepážek a 60 ks EURO palet při rovnoměrném rozložení přepážek.
Provozní a přepravní určení: Vůz řady Habbillnss plně vyhovuje předpisům pro mezinárodní přepravu zboží podle Úmluvy o vzájemném používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě RIV a to bez omezení v dopravním režimu "S" i "SS". Vůz je určen k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy, bez nároků na větrání a zboží na paletách. Vůz je určen pro provozování v klimatických podmínkách členských železnic UIC při teplotách od -30oC do +50oC.
Konstrukce vozu:
Kostra spodku je svařovaná, představek vozu vyhovuje montáži automatického spřáhla. Podvozek vozu je typu Y25 Ls(s)d1. Skříň vozu je svařovaná a skládá se ze dvou pevných čelních stěn, středního nosného portálu a dvou střešních nosníků. Střešní nosník je vybaven otvory pro zajištění posuvných příček. Boční stěny jsou hliníkové svařence s výplněmi s profilovaného hliníkového plechu (profilování snižuje vibrace bočních stěn a tím i pravděpodobnost defektu zejména svarů). Při otevírání boční přesuvné stěny je nejprve stěna ze zajištěné polohy vysunuta na pojížděcí kolejnici, po ní je potom možné odsunout stěnu na druhou polovinu vozu před zavřenou druhou stěnu. Je tedy možné otevřít vždy po jedné stěně na obou stranách vozu. Posuvné stěny jsou zajistitelné v zavřené poloze celními uzávěry. Podlaha je z překližky z protiskluzovou úpravou.
Vůz je vybaven tlakovou brzdou DAKO, DK-GP-A umístěnou pod vozem se dvěma brzdovými válci a snímačem zatížení v podvozku. Ruční pořádací brzda je ovládaná ze země. Vzhledem k tomu, že vozy v režimu "SS", které jsou řazeny v soupravách s vozy režimu "S" trpí "přebrzděním" a dochází u nich k teplotnímu ovlivnění a zborcení desky kola. Pro zabránění těchto těžkých škod na dvojkolí, je prozatím brzda vozů nastavena v režimu "S", čemuž odpovídá i současné značení vozu. V případě vytvoření ucelených souprav z vozů v režimu "SS" je možné brzdu těchto vozů upravit na režim "SS".
Náklad je možné ve voze zajistit 32 upevňovacími oky v podlaze vozu, 4 oky v každém z pevných čel vozu a šesti přestavitelnými přepážkami, posuvnými v celé délce vozu se zajištěním do střešního nosníku a podélníku vozu.

Vůz řady Habbillns 31 54 278 0001-8 na výstavě a pohled do haly OOS, s.r.o. na kompletaci vozu
Dodávkou 100 vozů Habbillnss získají České dráhy moderní vůz, který splňuje soudobé požadavky na přepravu zboží jak z pohledu nakládky, tak i přepravy a ochrany zboží. Již dnes je v Česku tento typ vozů využíván, většinou jde o pronájem vozů AAE (výroba Bombardier DWA Niesky) s využitím pro přepravu balených vod, piva…..Dodávky 100 vozů měly být ukončeny v první polovině roku 2002. Vzhledem k rozpracovanosti je pravděpodobné opoždění dodávky, s ukončením nejdříve v září 2002. Nedostatek těchto vozů řeší v letošním roce České dráhy prozatím pronájmem vozů Habbillns AAE.
Dne 26.06.2002 byly přejímacími orgány ČD převzaty první dva vozy Habbillns 31 54 278 0003 a 0005. První cesta vozu 0005 vedla do Kolína na nakládku a přes Horní Lideč na Slovensko.
délka přes nárazníky 23 624 mm
šířka vozu 3 038 mm
maximální rychlost vozu 120 km/h při hmotnosti 20 t na nápravu
100 km/h při hmotnosti 20,1 až 22,5 t na nápravu
hmotnost prázdného vozu cca 30 tun (s přepážkami)
podvozek Y25 Ls(s)d1
dvojkolí typ 428, ložiskové skříně 80V
táhlové ústrojí neprůběžné "UNIC" 1000 kN dle TP MSV 90/96, pryžokovové vypružení,
šroubovka 850 kJ dle TP MSV 20/96
narážecí ústrojí nárazníky kategorie C, s pneumaticko-hydralickým pružícím prvkem OLEO OP 307-X
tlaková brzda samočinná tlaková brzda DAKO-GP-A pro režim "SS", 2x brzdový válec DAKO TB 16, snímač zatížení DAKO DP
hmotnost loženého vozu 90 t (pro 100 km/h)
ložná hmotnost 60 t (pro 100 km/h)
ložná délka (bez přepážek) 21 200 mm
ložná šířka 2 840 mm
největší ložná výška 2 800 mm (pod střešním nosníkem)
ložná plocha 60,3 m 2
ložný objem 161,4 m 3
výška podlahy od temene kolejnice 1 202 mm