e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vůz řady Hadgs, typ 503
poslední aktualizace 22.4.2003
Vůz Hadgs 81 54 260 1873-3, Opava v.n., 5/2001

Vůz řady Hadgs je krytý víceúčelový čtyřnápravový vůz s kovovou kostrou skříně s výplněmi vodovzdornou překližkou. V podlaze a spodku vozu je dvanáct trychtýřových výsypek, uzavřených odklopnými víky a ve střeše tři kruhové otvory násypné otvory pro nakládku a vykládku volně loženého zboží.
Vozy byly vyráběny v letech 1974 až 1976 ve Vagónce n.p. Česká Lípa (dnes součást koncernu Bombardier) pro tehdejší ČSD. Vozy byly vyráběny pod typovým označením 503 (interní značení výrobce), typový výkres číslo 459.9.503.00.00.0/a, technické podmínky TP 069/73. V době výroby byly ještě značeny národním označením Zav. Současně s typem 503 byl vyvíjen i vůz typového označení 504, který měl představek s budkou a ruční brzdou. Na fotografii ze sbírky Ivana Koláře je dokumentován vůz typu 504 - ŽSR 82 56 260 0002-0.
Po rozdělení Československých státních drah měly České dráhy v roce 1994 ve stavu 1390 vozů, v roce 2002 bylo ve stavu 1065 těchto vozů. Vozy jsou provozovány v režimu 81 RIV - mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv. Číselně jsou zařazeny v intervalu 260 0 až 260 5.

Vůz ŽSR 82 56 260 0002-0 typ 504 (sbírka I.Kolář)
Rozdíly spodku typu 503 a 504 u představku s budkou
Technický popis:
Spodek:
Kostra spodku je svařovaná z ocelových válcovaných a lisovaných nosníků a styčnic. Hlavní podélníky jsou z profilu U 200x75 mm. Čelník je z ohýbaného plechu síly 12 mm. Příčníky a podélné vzpěry mezi hlavními příčníky jsou provedeny z lisovaného plechu a provedeny tak, že tvoří kluzné plochy výsypek. Představky jsou pevnostně a rozměrově připraveny pro montáž automatické spřáhla. V tornách, mazaných olejovým knotovým mazáním, jsou uloženy dva podvozky 26-2.8 (technické podmínky TP 04/04 E 38/68) s celistvými koly vzor 409 o průměru styčné kružnice 920 mm.
Tahadlo je neprůběžné, vypružené dvěma pružinami 2x200 kN. Nárazníky jsou trubkové s prstencovou pružinou 590 kN.
Brzda:
Brzda tlaková, samočinná, typu DAKO-GP je zavěšena pod vozem. Je vybavena rozvaděčem typu DAKO CV1-D14, přídavným ventilem, samočinným odbrzďovačem OS 1, brzdovým válcem 14" a stavěčem zdrží SZ 10. Brzda není vybavena zařízením pro úpravu brzdného účinku podle stavu ložení a je proto vybavena přestavovačem P-L (prázdný - ložený).
Ruční pořádací brzda s vodorovným vřetenem působí na oba podvozky vozu.
Skříň vozu:
Kostra vozu, složená z pevných čel a bočnic je svařena z válcovaných a lisovaných profilů a ke spodku vozu je přivařena.V každé bočnici jsou dva dveřní otvory a čtyři otvory pro větrací klapky. Na boční vaznici je připevněna kolejnička pro zavěšení posuvných dveří. Výplň kostry skříně je z přišroubovaných vodovzdorných překližek s oboustranně nalisovanou fenolickou folií. Síla překližky na bočnici je 15 mm na čele skříně 25 mm.
Posuvné dveře se otevírají směrem ke středu vozu, mají svařovaný rám a výplň z vodovzdorné překližky. Zavěšeny jsou na kladkách uložených na kuličkových ložiscích, které pojíždějí na horní kolejničce. Ve spodní části dveří jsou tři výsypné otvory, kryté otočnými klapkami. Zajištění dveří v zavřené poloze je záklesným hákem, s možností celního plombování.
V každé bočnici jsou čtyři větrací klapky, zvenku uzavíratelné posuvnými kryty. Otvory jsou opatřeny větracími mřížkami a kryty, stranově otočnými na vnitřní stěně vozu. Po uzavření otvory zabraňují vnikání vody do vozu, případně ztrátě volně loženého obilí do vozu.
Střecha je svařena z válcovaných ocelových profilů. Krytina střechy je z ocelového plechu síly 1,5 mm, který je přivařen na kostru. Střecha má vnitřní izolaci s dřevovláknitých desek síly 4-5 mm.
Střecha je opatřena třemi kruhovými násypnými otvory o světlosti 600 mm, umístěnými v podélné ose vozu. Otvory jsou kryty odklopnými víky se samočinnou pružinovou západkou, která zabraňuje otevření víka zvenku. Přístup k víkům je řešen žebříkem z jednoho čela vozu a lávkou na střeše vozu. Víka jsou zajištěna centrálním celním uzávěrem, ovládaným z místa výstupu na střechu.

Bokorys a půdorys z typového výkresu

Podlaha vozu je z borových (alternativně smrkových) prken síly 45 mm, spojených polodrážkou. Trychtýře výsypek jsou kryty klapkami, odklopnými na vnitřní stranu bočnic, kde mohou být zajištěny záchytkami. Pro manipulaci jsou vybaveny sklopnými madly. Rám klapek je ocelový, výplň z borových prken. Z vnější strany vozu jsou výsypky uzavíratelné odklopnými víky, uzavíratelnými pomocí vřetene. Mechanizmus ovládání umožňuje regulovatelný výsyp vně kolejí.

Přepravované zboží:
kusové a paletizované zboží a obiloviny

Způsob nakládky:
kusové zásilky bočními posuvnými dveřmi, obiloviny střešními násypnými otvory, případně bočními větracími otvory.

Způsob vykládky:
kusové zboží bočními dveřmi, obiloviny bočními dveřmi a výsypkami

Čelní pohled
 
Základní technické údaje:
hmotnost vozu 25,5 t ložná plocha 40 m
únosnost při rovnoměrném zatížení 58,5 t ložný prostor 95 m3
hmotnost loženého vozu 84 t koeficient objemu 0,615 t/m3
při hmotnosti na nápravu 21 t výška podlahy od temene kolejnice 1225 mm
ložná délka 15 200 mm maximální rychlost vozu 100 km/h
ložná šířka 2 600 mm minimální poloměr oblouku 150 m