e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj

Hlubinové vozy
poslední aktualizace 31.12.2003
16 nápravový vůz ČSD 3-13416 (později 31 54 995 6001-1) o únosnosti 150 tun

Rozvoj průmyslu v 19. století, zejména hutnictví železa a strojírenství přinesl potřebu přepravy zásilek hmotností přesahující možnosti železničních vozů běžné stavby. Výrobci vagónů na území Česka byli schopni již na přelomu 19. a 20. století nabídnout přepravcům vozy šestinápravové s nízko položeným mostem pro přepravu rozměrných a těžkých zásilek tak i vozy šestnácti nápravové na přepravu lodních děl mezi zbrojovkou v Plzni a válečným přístavem v Terstu. Mnoho vozů bylo již od výroby v "soukromých službách" a je poněkud obtížné sledovat jejich osudy.

Vůz kkStB řady Jaak 283802 vyrobený v roce 1911 u Ringhoffera v Praze na přepravu hlavní lodních děl

Vůz kkStB řady Jvyt, 742451 vyrobený v Kopřivnici 1910

Rozvoj průmyslu, zejména těžkého, po 2. světové válce znamenal i další tlak na výrobu speciálních vozů na přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů. Mimořádné zásilky můžeme rozdělit do tří zásadních skupin:
- zásilky velkých rozměrů
- zásilky velké hmotnosti
- zásilky s kombinací obou mimořádností - tedy jak rozměr tak váha
Zjednodušeně lze říci, že hmotnost zásilky, kterou lze přepravit na voze normální stavby by neměla překročit 10-70 tun. Při posuzování její velikosti jsou parametry zásilky dány její šířkou v závislosti na délce a výškou v závislosti na průjezdném profilu. Pro přepravu takto charakterizovaných zásilek jsou používány vozy zvláštní stavby, které lze souhrnně pojmenovat vozy hlubinovými. Tuto skupinu vozů můžeme rozdělit do tří skupin podle konstrukce vozu:
- vozy s celistvým mostem
- vozy vanové
- vozy speciální

Vozy s celistvým mostem
Do skupiny vozů s celistvým mostem patří vozy s ocelovým plošinovým mostem. Ložná plocha mostu je snížená na co nejmenší výšku od temene kolejnice. S ohledem na únosnost lze tyto vozy rozdělit do dvou podskupin:
- vozy mající relativně malou únosnost, velmi nízko položenou ložnou plochu velkou ložnou délku
- vozy určené pro přepravu velmi těžkých a zároveň rozměrných zásilek
6 nápravový vůz o únosnosti 40 tun (Vagónka Studénka) 31 54 993 2001 až 2004
10 nápravový vůz 82 54 995 0359-7 o únosnosti 100/120 tun (Vagónka Studénka)
16 nápravový vůz Uaai 84 54 995 6003-3 provozovaný firmou NH-trans (rekonstrukce z oplenové jednotky Krupp)
Vozy vanové
Vozy vanové jsou určeny zejména pro přepravu transformátorů ložených na horní ploše podélníků, speciálních transformátorů ložených ve vybráních v bočnicích a kusových zásilek ložených na odnímatelných příčnících. Bočnice mostů spojující čelníky mostu jsou u většiny vozů odnímatelné.
8 nápravový vanový vůz o únosnosti 110 tun z vagónky Konstal Chorzow (31 54 994 5000 až 5009)
Vanový 10 nápravový vůz o únosnosti 110 tun, váha vozu 55 tun, dpn 22 790 mm (Vagónka Studénka)
Vozy speciální
Tyto vozy mají speciální konstrukci uzpůsobenou přepravám určitých konkrétních druhů zásilek. Tento typ vozů nikdy nebyl ve vlastnictví železnice, ale vždy byl provozován jako soukromý. U těchto vozů je většinou přepravovaná zásilka oddělitelnou součástí mostu vozu. V prázdném stavu se vozy přepravují tak, že se nakrátko spojí obě části vozu. U ČSD byly zařazeny vozy 20 a 24 nápravové - vlastník Elektrovod n.p. pro přepravu transformátorů, využíván rovněž pro přepravu komponentů elektráren - parogenerátory, kompenzátory objemu. Největším vozem zařazeným u ČSD byl 32 nápravový vůz Uaai typ 839 firmy Krupp pořízené pro tehdejší oborový podnik Škoda v souvislosti se zajištěním programu výroby komponentů jaderných elektráren s reaktory VVER 1000MW. Největším přepravovaným komponentem měla být přeprava reaktorové nádoby o váze 255 tun, průměru 4270 mm a délky 13340 mm. Vůz o vlastní hmotnosti 266 tun má únosnost 500 tun s maximální délkou vloženého břemene 50 metrů.
24 nápravový vůz Uaai po ukončení přepravy transformátoru pro elektrárnu Dlouhé Stráně v žst. Kouty nad Desnou
32 nápravový vůz Uaai při přepravě parogenerátoru pro JETE z Vítkovic při průjezdu žst Hulín (9/1991)