e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Plošinový vůz pro přepravu kontejnerů Sgjs/Kas
poslední aktualizace Milan Černohorský, 24.1.2020
Vůz 31 54 4536 037-5, poslední REV 29.12.99, focený v listopadu 2008 již s propadlou revizí. Vůz byl odstaven ve stanici Lhotka nad Bečvou. Tento vůz se dočkal svého konce v původním stavu - tj. s podlahou a klanicemi

Očekávaný nárůst kontejnerové přepravy, připravovaná výstavba kontejnerových překladišť ve velkých městech, přivedl Československé státní dráhy začátkem 70. let minulého století k rozhodnutí objednat pro doplnění vozového parku své první vozy pro přepravu kontejnerů. V roce 1975 byl měly ČSD Intrans již v majetku 5515 kontejnerů 20' typu 1C, jen za rok 1975 činil přírůstek 4465 těchto kontejnerů. Jednalo se o velký meziroční nárůst počtu kontejnerů a tím i požadavků na jejich přepravu, kdy kontejnery se zatím přepravovaly na různých plošinových i nízkostěnných vozech se složitým zajištěním kontejneru dřevěnými klíny.
Vozy s označenín Kas byly v počtu 300 kusů objednány v Maďarské vagónce a strojírně - Györ (RABA). Dodávky vozů začaly v roce 1974 a trvaly do roku 1978. Tyto vozy jsou kromě nárazníků vybaveny dalším pružícím zařízením firmy Ringfeder, jehož úkolem bylo chránit zboží uložené v kontejnerech před prudkým najetím vozu, například při posunu s vozem na seřaďovacích stanicích. V té době nebyla prováděná přeprava kontejnerů ucelenými soupravami kontejnerových vozů, ale vozy jezdily jednotlivě, ve skupinách a procházely společně s ostatním vozy přes seřaďovací stanice. Rovněž přepravované zboží bylo často charakteru " zboží málo odolného k nárazům".
Konstrukce vozu je provedena tak, že podélné síly se prenáší přes nárazníky na podélný trubkový páteřový nosník, který spojuje oba čelníky vozu, rám vozu je k tomuto nosníku uchycen posuvně s tlumením a vypružením. Jednalo se o první vozy zařazené do vozového parku ČSD, které byly vybaveny podvozky typu Y25 s tlumičem SNCF - Lenoir. Vůz byl mimo kontejnerové prvky vybaven podlahou a sklopnými klanicemi UIC pro umožnění přeprav i jiného zboží než jsou kontejnery.
Vozy jsou dnes provozovány s označením Sgjs.

Výřez z typového výkres C-01.393 vozu Kas

Technický popis
Čtyřnápravový nákladní vůz je určen pro přepravu kontejnerů s uložením např 3x kontejner 20´ nebo 1x 40´a 1x 20´, ale vzhledem k tomu, že vůz je vybaven dřevěnou podlahou tak i jako standardní plošinový vůz s klanicemi. Vozy jsou vedeny pod typovým číslem 1423, v technickém technický popise P.01.416/01/03 toto číslo uvedeno není, jedná se o číslo pod kterým je vedena výkresová dokumentace k vozu.
Hlavní rozměry vozu a jeho hlavní technické parametry

celková délka přes nárazníky 21840 mm
vzdálenost otočných čepů 15800 mm
ložná délka 18800 mm
ložná šířka 2750 mm
výška ložné plochy nad TK max. 1240 mm
vlastní váha vozu 26000 kg
max. konstrukční rychlost loženého vozu 100 km/hod
ložná hmotnost 54000 kg

Spodek vozu je svařen z ocelových plechů, ohýbaných dílů i profilů s jakosti oceli RSt 37-2 a St 52-3, pro upevnění kontejnerů jsou instalovány v podlaze sklopné kontejnerové trny. Čelníky vozu jsou upevněny kluzně pohyblivě v podélné rovině ve spodku vozu, vzájemně jsou čelníky spojeny průběžným páteřovým trubkovým nosníkem procházejícím celým spodkem vozu. Přes tento nosník jsou přenášeny síly mezi čelníky při tahu a stlačování vozu. Nosník je schopen přenést standardní síly stlačení 200 tun a tahu 150 tun. Tento průběžný trubkový nosník je spojen se spodkem vozu přes tlumící zařízení firmy Ringfeder umžňující posun spodku vozu vůči páteřovému trubkovému nosníku oběme směry o 500 mm. Čelníky byly z výroby vybaveny trubkovými nárazníky se standardním zdvihem 105 mm s koncovou silou 590 kN firmy Ringfeder a mají přípravu pro montáž automatického spřáhla podle podmínek UIC. Na středním trubkovém nosníku procházejícího spodkem vozu je upevněno brzdové potrubí, které je spojeno s brzdou umístěnou ve spodku vozu brzdovými hadicemi.
Takže tvrzení o odpružených čelnících u těchto vozů není zcela přesné, protože odpružený je spodek vozu vůči oběma čelníkům společně.

Pohled na spodek vozu Sgjs 31 54 4536 079-7 s vyvázaným podvozkem, tento vůz byl již provozován s odebranou podlahou i klanicemi (8/2011 Brno Maloměřice)
Pohled do útrob vozu Sgjs 31 54 4536 166-2 - uprostřed nahoře tlumící zařízení Ringfeder a jeho spojení se spodkem vozu, vpravo na konzolách zavěšené brzdové potrubí, vlevo stavěč zdrží je spojen se spodkem vozu, odděleně od trubkového nosníku
A opět u vozu Sgjs 31 54 4536 166-2 pohled na pohyblivé pružné spojení brzdového potrubí spojujícího oba čelníky s brzdou ve spodku vozu. Je vidět zavěšení potrubí na průběžném trubkovém nosníku, prostředkem spodku prochází ještě táhlo brzdy do podvozku
Detail čelníku vozu Sgjs 31 54 4536 179-5, (Ostrava uhelné nádr 4/2005), tento vůz má ještě podlahu, ale je bez klanic
Vůz je vybaven podvozky Y25Cst, jedná se o podvozek Y25 s max. zatížením 20 tun na nápravu s jednošpalíkovou brzdou, vybavený brzdovým tyčovým zesíleným, s možností dosadit dvojšpalíkovou brzdu i snímač zatížení. V podvozku jsou osazeny dvojkolí typu 409 s celistvými koly průměru 920 mm, s nápravou s čepy průměru 120 mm. Ložiskové skříně 74V jsou osazeny ložisky československé výroby PLC410-13 a PLC 410-14. Podvozek je vybaven standardní kluznou vložkou torny a odpruženými kluznicemi.
Vyvázaný podvozek Y25Cst vozu Sgjs 31 54 4536 079-7 (8/2011 Brno Maloměřice)
Výrobní štítek a označení podvozku u vozu Sgjs 31 54 4536 177-2

Tlaková a mechanická brzdy, mimo hlavního potrubí, je umístěna ve spodku vozu, jak již bylo uvedeno a je pružně spojena s hlavním potrubím upevněném na středním trubkovém páteřovém nosníku umožňující vzájemný posun obou částí o 500 mm oběma směry. Tlaková brzda je s rozvaděčem DAKO CV1D a brzdovým válcem 14" a přestavovači nákladní - osobní, prázdný - ložený. Vůz je vybaven ruční pořádací brzdou účinkující na oba podvozky.

Upevnění brzdového válce na voze Sgjs 31 54 4536 079-7
Přestavovače a ruční brzda na voze Sgjs 31 54 4536 079-7 (8/2011 Brno Maloměřice)
Vůz byl při výrobě vybaven podlahou z borovicových desek síly 45 mm, část podlahy kryjící rám spodku vozu a hlavní příčníky je z žebrovaného plechu 5 mm silného. Takže celá podlaha umožňuje pojezd silničními vozidly. Rovněž byl vůz vybaven sklopnými klanicemi dle UIC. V průběhu provozu, kdy vozy byly využívány jen pro přepravu kontejnerů mezi kontejnerovými překladišti byla podlaha u většiny vozů odebírána, a ještě dříve byly odebírány sklopné klanice.
Vozy byly ve výrobě natírány celé černou barvou. Šedá barva se na některých vozech objevuje až na přelomu 80. a 90. let minulého století.
A tak vozy Sgjs mohou sloužit pouze jako kontejnerové speciály, kde jsou znevýhodněny svou větší délkou přes nárazníky, díky odpružení spodku vozu, vůči čelníkům vozu. Zde vůz Sgjs 31 54 4536 171-2 (Přerov levé, 6/2004)
Dodávky vozů pro ČSD
celkem 300 vozů:
v roce 1974 dodáno 75 vozů
v roce 1975 dodáno 40 vozů
v roce 1976 dodáno 29 vozů
v roce 1977 dodáno 114 vozů
v roce 1978 dodáno 42 vozů
Vozy byly dodávany s řadou Sgs/Kas a číslovány v intervalu 4440 v souvislé číselné řadě od 31 54 4440 000-8 až 31 54 4440 299-6. Po roce 1981 přečíslovány do intervalu 4536 s řadou Sgjs, tedy jako vozy pouze pro kontejnerovou přepravu. Takto bylo přečíslováno celkem 297 vozů, tři vozy se přečíslování nedožily. Ještě před rozdělením na ČD a ŽSR je u ČSD vykazováno ve stavu stále 297 vozů. Rozdělení parku proběhlo standardním způsobem. U ČD zůstaly vozy evidenčních čísel končících čísly 34 až 99 a 00. Po roce 2000 nejsou některé vozy již přistavovány do revizních oprav a jsou navrhovány na zrušení a zde se začíná tragédie těchto vozů, protože rušit kontejnerové vozy na podvozcích Y25 a nechávat si vozy na podvozcích 26-2.8, vozy Sgs. Na to je třeba hodně nerozumu, ovšem rozum, ten většině obchodníků chybí a to jsou ti, kteří již léta rozhodují o pořizování a rušení vozů bez přihlédnutí k technickému stavu techniky rušené/pořizované. Protože potřeba vozů pro přepravu kontejneru ke koncovému zákazníku, tedy pro možnost vykládky kontejneru přímo na voze, kdy je nutnost mít podlahu ve voze, je stálá a co by nebylo vhodnější než vozy Sgjs s podlahou. Takto zůstanou ČD Cargu v provozu vozy technicky již brzy nezpůsobilé - zastaralé Sgs. Jaký to rozdíl v přístupu k vozům Sgjs (tedy s tlumícím zařízením, které prodlužuje délku vozu o dva metr proti vozů Sgnss) u vozů registrovaných ve Švýcarsku, Německu, které jsou dál provozovány v intermodálních přepravách.
Na začátku roku 2020 je v evidenci u ČD Carga posledních 94 vozů, ale podle dat posledních TK je více jak polovina vozů neprovozních (některé vozy mají propadlou TK již od roku 2014) a tedy nejspíše jsou také odsouzeny k zániku.
Výrobní štítek vozu Kas dodaného v roce 1974, výrobního čísla 52549, zařazeného do provozu pod ev. číslem 31 54 4440 048-7. po přečíslování v 80. letech do intervalu 4536 má číslo 31 54 4536 048-2
Vůz Sgjs 31 54 4536 154-8 ložený kontejnerem 40' (Bohumín, 4/2005)
Vozy Sgjs 31 54 4536 150-8 a 195-1 (Ostrava pravé, 4/2005)

Rekonstrukce a úpravy
Již v roce 1978, v posledním roce dodávek těchto vozů, začalo u vozů docházet k lomu střední páteřové trubky v místě zakotvení do skříně pro uložení automatického spřáhla. Protože počty těchto závad začaly narůstat požádalo FMD O15 Výzkumný ústav železniční o zjištění příčin lomů páteřových trubkových nosníků a navržení řešení k jejich odstranění. Bylo zjištěno, že se jedná o únavový lom v místech svarů žeber, kde byly zjištěny neprovařené svary v délkách 10-20 mm. Po odstranění závad ve svarech se již tyto závady neobjevovaly.
V roce 1987 byly zpracována rekonstrukce číslo 9110 s názvem Rekonstrukce umístění narážek proti vypadnutí odpruženého čelníku vozu ř.Kas 69.sk. z vedení, vydaná pod , č.j. GŘ 9562/87-3112.
Mimo tyto rekonstrukce a opravy byla z vozů v průběhu doby odebírána dřevěná podlaha, byly odebírány klanice, ale některé vozy i tak dokončily svou pozemskou pouť až do šrotu s podlahou i klanicemi, jako například vůz 31 54 4536 037-5. Dále byly na vozy dosazovány nárazníky 590 kN československé výroby ze Studénky místo původních nárazníků Ringfeder.
Další úpravy a rekonstrukce na vozech prováděny nebyly.

Podklady
Technické podmínky a návod na údržbu vozů Kas
Technické zprávy 1-2/1980
Poznámky a fotografie autora článku k provozu vozů Sgjs