e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Modernizace vozů Gbgkks na Kils pro ČD
poslední aktualizace 3.2.2006
Dne 2.2.2006 vyjel první vůz Kils 21 54 3380 001-2 po kolejích do světa nákladní dopravy
Popisová tabule vozu, nálepní skříňka atypicky zavěšena pod vozem
Prototypový vůz na zkouškách (foto OOS)

Seriál modernizací vozového parku Českých drah měl v roce 2005 další pokračování v podobě modernizace vozu Gbgkks na vůz Kils - 2 nápravový plošinový vůz s pohyblivými kryty a pevnými čelními stěnami. V roce 2005 byl postaven prototyp, který byl podroben všem požadovaným zkouškám a obdržel typové osvěčení.
Vůz přinese přepravcům vůz se snadnou a rychlou nakládkou i vykládkou. Objednáno je celkem 300 vozů Kils, výroba byla zadána Ostravským opravnám a strojírnám, s.r.o.
Modernizace vozu je rozsáhlá - je odebrána celá nástavba původního vozu, zesílen spodek vozu, na zesílený spodek připevněna pevná čela, pojezdové lišty pro posuvný kryt a dosazen pohyblivý kryt. Nezměněna zůstává brzda vozu DAKO se stavěčem zdrží SZ 12-400. Táhlové ústrojí je nahrazeno při modernizaci neprůběžným táhlem s pryžokovovým vypružením "UNIC" a standardní šroubovkou 850 kN, narážecí ústrojí nárazníky "A" 30 kJ.

Z typového výkresu vozu Kils typ 9-245.1

.Z hlediska základních parametrů si vůz zachovává některé vlastnosti původního vozu - například hmotnost na nápravu 20 t. Vůz je vybaven stejně jak původní vůz dřevěnou podlahou síly 45 mm s dovoleným zatížením 30 kN na každém z předních kol vysokozdvižného vozíku. Pro upevnění nákladu je v podlaze umístěno 12 vázacích ok, která umožňují přenos tahové síly 80 kN a 12 vázacích ok pro přenos tahové síly 30 kN. V čele vozu jsou umístěna ještě další dvě oka na 30 kN. Maximální rychlost vozu prázdný/ložený zůstala stejná jako u původního vozu 120/100 km/h.
Vůz je určen pro přepravu velkoobjemového a paletizovaného zboží vyžadujícího ochranu před povětnostními vlivy. Svými rozměry umožňuje uložení 24 europalet 100x1200 mm nebo31 europalet 800x1200 mm. Ložný prostor vozu je 88,8 m3 a maximální ložná hmotnost vozu 25 tun v režimu "S".
Prototypový vůz byl poprvé vystaven v červnu 2005 na výstavě Czech Raildays v Ostravě.

Prototyp při jízdních zkouškách (foto OOS)
Prototyp vozu Kils s otevřeným krytem (foto OOS)
Původní provedení vozu Gbgkks 12.sk typ 9-112.0