e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Výklopný nákladní vůz LH40
poslední aktualizace 22.4.2003
Vůz LH 40 z katalogu Vagónek Tatra pro SHD

Výklopné vozy typu LH 40 vyráběné vagónkou ve Studénce v padesátých a šedesátých letech jsou dodnes provozovány OKD-Dopravou. Vozy neměly schválení k provozu na drahách v souladu s požadavky zák. č 266/1994. Od roku 2000 zásluhou OKD DOoprava, a.s. byly jako souprava šesti vozů, doplněna na koncích soupravy vozy s namontovaným čelníkem se standardním táhlovým a narážecím ústrojím, schváleny Drážním úřadem jako typ. Od toho roku se tyto soupravy pravidelně objevují na tratích celostátních drah, nejen na vlečkových kolejích. Nejčastěji na ně narazíte v okolí Ostravy a Třince. Při provozu na vícekolejných tratích mají omezení ve vyloučení protisměrné jízdy vlaku s přepravou osob nebo nebezpečného zboží.
Původně konstrukce tohoto typu vozu vznikla u firmy Linke-Hofmann Werke (odtud LH, některé podvozky ještě v osmdesátých letech minulého století byly z válečné produkce LHW viz. výrobní štítek níže), po válce jako svébytný typ byl ve výrobním programu vagónky ve Studénce odkud putoval na koleje vlečkové dopravy pro potřeby dolů jak na Ostravsku tak v severních Čechách. V sedmdesátých letech jsou typově obdobné vozy dováženy z Rumunska a pod označením LHR 40 nasazeny v povrchových dolech severních Čech, kde dnes tvoří většinu. Mimo severní Čechy byly k vidění pouze při přepravách do opravy v OOS, s.r.o. Ostrava.

Souprava vozů LH 40 OKD Doprava a.s. po provedené periodické opravě v OOS
Vytvořené soupravy po šesti vozech prošly opravou v opravnách železničních vozů OOS, s.r.o. v Ostravě-Přívoze, kde byla provedena úprava a oprava vozů tak, aby bylo možné vydat prohlášení o shodě opravených vozidel se schváleným typem.
Technický popis:
Čtyřnápravový jednostranně výklopný vůz LH40 je určen k dopravě skrývkových hornin, zemin a kameniny. Vůz má od standardních železničních vozů několik zásadních odlišností, které omezují jeho využití - absence standardního táhlového ústrojí, tlaková samočinná brzda se zkrácenou odbrzďovací dobou a obručová dvojkolí bez vzpěrných kroužků.
Technické parametry vozu schváleného v rámci soupravy jako typ se zejména v nosnosti vozu odlišují od parametrů stanovených výrobcem při vyrobení - došlo ke snížení povolené ložné váhy a tím i nápravového tlaku - z 28,5 tun na 20 tun. V dalším popisu jsou uváděny parametry vozů tak, jak byl schválen v roce 2000 jako typ.
Spodek:
Spodek vozu tvoří skříňový páteřový nosník z válcovaných profilů I45, pomocných výztuh a pásnic. Na nosník jsou přivařeny konzoly pro vyklápěcí zařízení opěrky skříně vozu, úchyty pro připevnění tahadlového ústrojí a brzdové výstroje. Na čelní desky vozu lze dosadit odnímatelný čelník se standarním tahadlovým a narážecím ústrojím. Spodek vozu je uložen pomocí kulových toren na dva podvozky.
Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky, které jsou sestaveny ze dvou postranic vypálených z plechu, příčníku, čelníků a výztuh. Dvojkolí jsou obručová a mají v železničním provoze raritu - nejsou vybaveny vzpěrným kroužkem, průměr dvojkolí je 850 mm (dvojkolí jsou označena na čelech značkami pro kontrolu posunu obruče a mají omezení v rychlosti - pouze 50 km/h). Ložiskové skříně jsou typu 53V s dvouřadými ložisky se stahovacími pouzdry. Dvojkolí jsou vypruženy 11 listovými pružnicemi, které jsou zavěšeny v podvozku pomocí oblíků, nápravy jsou mezi sebou provahadlovány litým vahadlem s čepem.
Podvozek vozu LH 40
Výrobní štítek z podvozku vozu LH40 provozovaného ještě v 80. létech minulého století u OKD Dopravy
Brzda:
Brzda DAKO typu BV1m je charakterizována zkrácenou odbrzďovací dobou. Stavěč zdrží je typu SZ6. Na čele vozu jsou spojkové kohouty AKH s brzdovými hadicemi. Při vystrojení vozu odnímatelným čelníkem s plošinou, je možné vůz vystrojit ruční brzdou případně záchraným kohoutem tlakové brzdy.
Skříň vozu:
Skříň vozu tvoří ocelová výklopná skříň s vnitřními rozměry 9200x2800x1600 mm o objemu asi 40 metrů krychlových. Rám skříně je svařen z válcovaných a lisovaných ocelových profilů. Plechová výplň je z plechu síly 6 mm. Podlaha je v základní poloze se sklonem 6 stupňů ve směru vyklápění. Skříň je uložena na vyklápěcích ložiscích s dorazy. Při vyklápění svírá podlaha skříně s vodorovnou rovinou úhel 50 stupňů.
Vyklápěcí klapka délky 9630 mm je svařenec válcovaných a lisovaných profilů s vyplní z vnitřní strany plechem síly 6 mm. Z vnější strany je obložena plechem síly 4 mm. Klapka je skříní připevněna čepy a při vyklápění je její poloha zajištěna pomocí stavitelných táhel.
Na snímku je vůz ve vyklopené poloze.
Táhlové a narážecí ústrojí:
Táhlové ústrojí je neprůběžné vypružené pomocí pryžokovových pružin, které přenášejí tahové i tlakové síly na vůz. Vlastní spojovací ústrojí je tvořeno tuhou spojkou ukotvenou ve vidlici spojovacími čepy, které jsou ovládány ruční pákou umístěnou u čela vozu na opačné straně než se vůz vyklápí. Vlastnosti tohoto spojení vozů omezují délku soupravy na 4x6 vozů, rovněž v kombinací s brzdou neumožňují kombinování s jinými železničními vozy v jednom vlaku.
Vyklápěcí zařízení:
Vyklápění skříně vozu se uskutečňuje systémem pák na ovládacím hřídeli, jehož pootáčení zajišťuje vyklápěcí vzduchový válec o vnitřním průměru 460 mm a zdvihu 685 mm s rozvodovým šoupátkem a dvěmi vzduchojemy po 420 litrech. Přívod vzduchu je samostatným vzduchovým potrubím označeným na spojkových kohoutech a hlavicích žlutou barvou. Vyklápěcí zařízení je proti samovolnému vyklopení jištěno západkou.
Vyklopená skříň vozu přesahuje dovolený průjezdný profil, s vozem je v této poloze zakázán jakýkoliv pohyb. Při jízdě vozu musí být napájecí potrubí a vzduchojemy bez tlaku.

Typový výkres vozu LH 40
Nakládka rýpadlem K1000 do vozů LH 40 na dole Maxim Gorkij I v SHD
Základní technické údaje:
hmotnost prázdného vozu 34,0 t průměr dvojkolí 850 mm
únosnost při rovnoměrném zatížení 44,5 t ložný objem 40 m3
hmotnost loženého vozu 78,5 t výška vozu 3455 mm
při hmotnosti na nápravu 20 t délka vozu 9800 mm
hmotnost podvozku 7,5 t maximální rychlost loženého vozu 50 km/h

Všechny údaje jsou uvedeny pro vůz bez odnímatelných čelníků se standardním táhlovým a narážecím ústrojím.

Použité zdroje:
Katalog vagónů Československých vagónek Tatra 1960
Údaje OKD Doprava, a.s.
Poznámky z oprav vozů LH 40 a LHR 40, Milan Černohorský
Fotografie, výkresy - Milan Černohorský, Doly Bílina, Katalog vozů 1960, podklady OKD Doprava a.s.