e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozová jednotka řady Laaps, Laaps-y ČDC, Laaprs RCA a Laars VTG
poslední aktualizace Milan Černohorský, 5.5.2012
Prototyp Laaps 83 54 4309 001-2 při přepravě na výstavu Czech Raildays 2007
A zde stejný vůz již jako exponát na výstavě Czech Raildays

Vozová jednotka Laaps a Laaps-y ČDC:

V roce 2009 si nechala firma ČD Cargo, a.s. rekonstruovat v Ostravských opravnách a strojírnách, s.r.o. 400 krytých vozů vozů Gbgkks typ 9-112.0 ve svém majetku, na 100 vozových jednotek řady Laaps, typ 9-141.1 a 100 vozových jednotek řady Laaps-y se stejným typovým číslem

Prototypové řešení vozu Laaps 83 54 4309 001-2 vystavovaly Ostravské opravny a strojírny ve dvou různých modifikacích uchycení klanic (každá polovina vozové jednotky byla jinak řešena) již v roce 2007 na veletrhu železniční techniky v Ostravě – Czech Raildays 2007, následně byl dodavatel pro ČD Cargo hledán výběrovým řízením. Použité řešení, zejména klanic u 200 kusové série v roce 2009 je speciálně změřeno na přepravu kmenového dřeva o minimální délce 2 m při přepravě kmenů s kůrou a 2,3 metru při přepravě odkůrovaných kmenů. Vozovou jednotku lze rovněž využít pro přepravu trub rovněž s minimální délkou 2,3 metru.
A 27.2.2009 již sériové vozy v provozu, zde vůz 21 54 4309 004-2
Popisové tabule vozu 21 54 4309 004-2
Les klanic a napínacích prvků
Detail napínače popruhu a uchycení klanic

Rozsah rekonstrukce:
Při rekonstrukci je odstraněna celá nástavba vozu a na zesíleném spodku vozu  Gbgkks, včetně nového vzpínadla, při zachování původní brzdy a pojezdu beze změny z původního vozu, jsou postavena dvě pevná čela na každé polovině vozu, nová podlaha s podlahovými pražcemi, lůžka klanic s klanicem. Na spodek jsou dosazeny upevňovací popruhy s jejich napínacím zařízením.

Popis vozu – provedení Laaps:
Spodek vozu:
Jak již bylo řečeno spodek vozu je po odstranění skříně vozu zesílen, dosazeno nové vzpínadlo a další výztuhy. Základ spodku – podélníky , příčníky a čelníky zůstávají nezměněny.

Pojezd:
Zůstává beze změny z původního vozu Gbgkks, včetně dvojkolí typ 409 a ložiskových skříní 59V pro nápravové zatížení 20 tun. Pružnice 8 listé rovněž zůstávají beze změny typu UIC 20 st.

Táhlové a narážecí ústrojí:
Na vozovou jednotku je dosazeno nové táhlové ústrojí  neprůběžné typ „UNIC“ TP TSV 120 ČD/TÚ i mezi vozy jednotky, nová šroubovka 850 kN standardní dle UIC  520 je dosazena na koncích jednotky. Mezi vozy jednotky je dosazena šroubovka 1200 kN dle TP TVS 27S, která neumožňuje běžné rozvěšení vozu. Narážecí ústrojí kategorie A 30 kJ je původní s výměnou trubky s talířem za svařované provedení.

Brzda:
Na vozové jednotce je ponechána původní brzda z vozů Gbgkks včetně ruční brzdy, takto to bylo na prvních dodaných vozech. Od cca 20 vyrobeného vozu je odebírána ruční brzda z jednoho vozu jednotky, dodatečně je tento stav upraven i na prvních vozech.

Nástavba vozu:
Podlaha vozu je z plechu 3 mm s oválnými výstupky a není určena k ložení zboží. Na vozech jsou dosazena pevná čela výšky 2575 mm od úrovně podlahového pražce, včetně čel mezi vozy jednotky. Na každé straně vozu je umístěno 12 lůžek klanic spojených podlahovými pražci z tvrdého dřeva  přišroubovanými do ocelových lůžek profilu U. Na vozové jednotce je celkem umístěno 48 klanic, vysokých 2040 mm od úrovně podlahového pražce, svařovaných z plechu, klanice pevnostně odolávají příčné síle 42 Nm ve výšce 1 metr nad podlahou vozu. Z tohoto počtu je 8 klanic pevně spojených s pevnými čely vozu.

A ještě jednou pohled na uchycení klanic
Spojení do vozové jednotky
Vůz 21 54 4309 022-4, na kterém byly zkoušena nízká vnitřní čela, po odzkoušení dostal čela vysoká

Vozová jednotka Laaps-y:
Vzhledem k příliš velkému ložnému prostoru  u prvních 100 vozových jednotek 2x 83,4 m3 bylo u vozu číslo 022-x zkoušena úprava s nízkými čely mezi vozy jednotky. Tyto zkoušené úpravy nakonec vyústili k změně všech čel na vozové jednotce a snížení výšky klanic. Takto byly vyrobeny vozy evidenčních čísel 101-x až 200-x. Druhá stovka vozových jednotek pak dostala písmeně odlišené označení Laaps-y.
Ložný objem se snížil na 2x 61,1 m3. Byla upravena – snížena pevná čela na výšku 1800 mm od horní hrany pražce, sníženy klanice na výšku 1800 mm od horní hrany pražce. Klanice dostaly žluté ohraničení ložného objemu 50 m3, který odpovídá ložnému objemu pro smrkové těžené dřevo při vyžití únosnosti  vozu. Na vozech byl snížen počet upevňovacích popruhů s jejich upevňovacími a napínacími prvky z počtu  2x 11 kusů na počet 2x 6 kusů

První vůz Laaps-y 21 54 4309 101-6
Detail na popisové tabule
Spojení do vozové jednotky
Podlaha a podlahové pražce ve voze
Vůz Laaprs 21 81 4395 149-7, výroba Tatravagónka Poprad

Vozová jednotka Laaprs RCA:
Na výstavě Transport logistic 2009 v Mnichově vystavovala firma Rail Cargo Austria a TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad vozovou jednotku Laaprs. Zároveň v roce  2009 začaly první dodávky z celkového počtu 300 objednaných vozových jednotek pro společnost Rail Cargo Austria. Vozová jednotka Laaprs vyhovuje požadavkům TSI pro nákladní vozy a kinematickému obrysu G1 dle UIC 505-1.
Vozová jednotka je určena pro přepravu řezané dřevěné kulatiny a řeziva. Vzhledem k osazení kontejnerovými prvky umožňuje přepravu velkoobjemových kontejnerů kategorie 1,2 a 3.

Popis vozové jednotky:
Spodek vozu:
Svařovaný z válcovaných profilů a plechů, podlaha vozu, která není určena pro ložení zboží je z plechu síly 2,5 mm, podlahové pražce jsou ve výšce 1175 mm nad temenem kolejnice, shodně s výškou kontejnerových prvků. Na obou vozech jednotky je celkem 32 odklopných kontejnerových prvků.

Pojezd:
Pojezd vozu vyhovuje nápravovému zatížení 25 tun, je vybaven dvojkolími o průměru 920 mm z materiálu R7 a parabolickými pružnicemi na 25 tun podle UIC 517.

Táhlové a narážecí ústrojí:
Na koncích vozové jednotky je táhlové ústrojí  1500 kN se šroubovkou 1350 kN dle UIC 825 a 826. Na každém konci vozové jednotky je 2x nárazník kategorie LH se zdvihem 150 mm. Mezi vozy jednotky je pevná šroubovka 1350 kN a diagonálně umístěny dva nárazníky kategorie A, 30 kJ bez talířů, na opačné straně čelníku je opěrná plocha pro nárazník.

Brzda:
Tlaková brzda je typu KE-GP-A (K) 10“ (tedy s nekovovými špalíky) s jedním brzdovým rozvaděčem KE0DVKSLN-6“D pro celou vozovou jednotku. Každý vůz vozové jednotky má svůj brzdový válec 10“. Vozová jednotka je vybavena 4 snímači zatížení Knorr WM10. Brzdové špalíky jsou typu Bg 320 JURID 816M.

Nástavba vozu:
Oba vozy vozové jednotky jsou vybaveny pevnými čely výšky 2000 mm i na čelech mezi vozy jednotky. Vozová jednotka má po obou stranách celkem 32 sklopných klanic, které jsou v postaveném stavu zajištěny zámkem v podlahovém pražci. Pro usnadnění stavění klanic jsou na každé klanici dvě vyvažovací pružiny. Vozová jednotka je vybavena celkem 60 vázacími oky na boku podélníku, uvazovací popruhy jsou při jejich nevyužití uloženy v podlahových schránkách.

Pohled na podlahu a podlahové pražce ve voze Laaprs
Detail uchycení sklopné klanice a zámku jistícího klanici do boku
Spojení dvou vozů do vozové jednotky, vzhledem k jednmu rozvaděči jsou mezi vozy vedeny i hadice od snímačů zatížení
Ještě jeden pohled na klanice vozu Laaprs
Pojezd na 25 tun vozu Laaprs
Výklopné kontejnerové prvky vozu

Vozová jednotka Laars VTG
Vozy vyrobeny v roce 1984 u SNAV Venissieux jako vozy Hbills interval 2265, rekonstrukce udělána v roce 2000 u firmy a.b.r.f. industries Chateaubriant na řadu Laars pro Railtrans, vozy byly registrovány ve Francii.  Současným vlastníkem vozové jednotky je VTG France SAS. Vozová jednotka je určena pro přepravu dřevěné kulatiny, po demontáži 12 klanic a vyklopení kontejnerových prvků může sloužit k přepravě kontejnerů.

Popis vozové jednotky:
Vozová jednotka je složena ze dvou shodných vozů, spojení vozů je provedeno klasickou šroubovkou s pojistkou proti rozvěšení a klasickými brzdovými hadicemi, opět s pojistkou proti rozvěšení. Délka přes nárazníky je 28.31 metrů.
Spodek vozů má zesílené vnější podélníky, pojezd je 2x dvounápravový s klasickým dvojitým závěsem UIC.
Nástavba vozové jednotky má 4 pevná čela, která mají sníženou výšku. Každý vůz jednotky má 16 masivních klanic profilu H, z toho jsou vždy 4 pevné a zbývajících 12 je odnímatelných. Klanice jsou nerozebíratelně spojeny do dvojic s podlahovým pražcem, který je ocelový. Po odebrání klanic je možné vůz využít pro přepravu kontejnerů, ve čtyřech rohových klanicích jsou výklopné kontejnerové prvky.
K upevnění přepravovaného dřeva jsou na jedné straně vozu háky a na druhé straně jednoduché napínáky. Popruhy musí použít přepravce jednoúčelové, tyto nejsou součástí vozu.
Brzda vozu je typu Westinghouse GP-A, pro každou polovinu vozu samostatná včetně přestavovačů. Snímače zatížení jsou umístěny přímo na dvojitém závěsu UIC.

Vozová jednotka Laars 27 80 4306 072-4, držitel VTG, a.s.
Střední část vozu s chybějícími napínacími popruhy
Pojezd vozu se snímačem zatížení
Spojení vozů do jednotky, klasické hadice pouze zajištěny proti rozvěšení
Vůz Laars - setail na upevnění klanic

Základní technické parametry (pokud není uvedeno platí údaj pro vozovou jednotku):

Vůz, držitel Laaps, ČDC Laaps-y, ČDC Laaprs, RCA Laars, VTG
Délka přes nárazníky 28,40 m 28,40 m 29,57 m 28,31 m
hmotnost prázdného vozu 29 000 kg 28 300 kg 28 000 kg 29 000 kg
Ložná délka 2 x 12,77 m 2 x 12,77 m 2 x 13,80 m 2 x 12,75 m
Ložná váha v "C" 51,0 t 51,7,0 t 54,0 t 53,0 t
Ložná váha v "D" - - 62,0 t 61,0 t
Ložný objem 2 x 83,4 m3 2 x 61,1 m3 2 x 64,24 m3 2 x 61,9 m3
Ložná váha na 1 m3 v "C" 305 kg/ m3 423 kg/ m3 420 kg/ m3 428 kg/ m3
Brzda vozu 2 x DK-GP 2x DK-GP KE-GP-A 2 x W-GP-A
Výrobce/modernizace TaPo/OOS TaPo/OOS TaPo/- SNAV/a.b.r.f.
Rok výroby/rok modernizace 1987/2009 1987/2009 2009/- 1984/2000

Všechny fotografie autor článku, podklady od výrobců - OOS s.r.o., Ostrava, Tatravagónka a.s., Poprad