e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozová jednotka Laas (PPr)
poslední aktualizace Milan Černohorský, 21.2.2015
Vozová jednotka 21 54 044 9745-7 firmy UNIVAGGON, Švédsko, stanice Höör, 11/1972 (foto K. Friberg)

Tento článek mi ležel rozepsán v počítači již čtyři roky, nakonec jsem se rozhodl jej publikovat, i když jsou místy informace neúplné a možná nepřesné. Pokud můžete údaje zde uvedené doplnit a upřesnit - napište.
V průběhu roku 1971 začaly Československé vagónky, n.p., závod Česká Lípa dodávat pro tehdy západoněmeckou firmu UNIWAGGON sérii 200 ks čtyřnápravové vozové jednotky PPr/Laas. Vozové jednotka konstrukce VÚKV (v té době většina projektů nákladních vozů vznikala v konstrukci VÚKV) byly vyprojektovány jako typ 9-202.0. Pro první sérii upraveny ve Vagónce Česká Lípa jako typ 9-202.1 s technickými podmínkami TP 5-037/71. V letech 1972, 1973 pokračovaly dodávky pro firmu UNIWAGGON , další vozy byly dodávány např. firmě HAGA Waggon a patrně dalším firmám (nepodařilo se mně přesně dopátrat). Všechny vozové jednotky byly zařazeny u ČSD, pravděpodobně již tehdy s domovskou stanicí Tršnice a byly využívány k přepravám zejména dopravních prostředků, zemědělských a stavebních strojů, dřeva po celé Evropě.

Vůz 21 54 044 9777-2 vyráběný pro firmu HAGA WAGGON, zde v areálu Vagónky Česká Lípa (sbírka ing. J. Berka)

Technický popis jednotky typového čísla 9-202.1:
Vozová jednotka Laas je určena k přepravě kolové techniky a kusového zboží  s využitím snížené podlahy jednotky na 1000 mm.
Spodek obou vozů jednotky má po celé délce výšku podlahy v 1000 mm od t.k., pouze u čelníků se šikmo zdvihá na výšku 1185 mm.  Celé kostra spodku je svařovaná z válcovaných a lisovaných profilů a pásů. Má mohutné podélníky průřezu I, v místech koníků jsou skříňové příčníky. Představky mají prostorovou přípravu pro zabudování samočinného spřáhla. U čel každého vozu jsou přivařeny 4 háky pro tažné lano, nad dvojkolím jsou čtyři oka pro připojení kotevního lana trajektu. Každý vůz má záchytky pro dosazení  16 výsuvných bočních klanic podle UIC 578.

Typový výkres k typu 9-202.0 s čelními klapkami
Pojezd je typu UIC 20 s dvojitými závěsy s možností dosazení dvojkolí rozchodu  1524 mm (dnes 1520 mm). Dvojkolí jsou celistvá průměru 900 mm. Menší průměr kol si vyžádala snížená podlaha. Ložiska jsou typů 59V, pružnice osmilisté typu UIC 20. Ploché, nýtované rozsochy jsou z plechu síly 15 mm.
Na vnějším čele je jednotka vybavena neprůběžným tahadlem odpruženým dvěma paralelně pracujícími pružinami s koncovou silou každé 200 kN. Šroubovka má pevnost 850 kN. Uprostřed je jednotka spojena krátkým odpruženým spřáhlem. Kloubově uchycené spřáhlo  je vypruženo pružinou o koncové síle 200 kN.
Narážedla na vnějších čelech jednotky jsou standardní s koncovou silou 350 kN a vyložením 620 mm. Čelo každého vozu uprostřed jednotky je vybaveno jedním postranním nárazníkem s vyložením 520 mm a opěrnou plochou na protějším čelníku vozu. Vypružení tohoto nárazníku tvoří dvě kuželové pásové pružiny 190 kN, zdvih má nárazník 105 mm.
Detail spojení vozů jednotky
Každý vůz jednotky je vybaven tlakovou brzdou DAKO CV1-D12“. Brzda vyhovuje podmínkám pro režim „S“. Uspořádání brzdy se liší od běžného tak, že převodnice u brzdového válce jsou odkloněny od vodorovné roviny směrem vzhůru o 10 stupňů, tak aby brzdová táhla působila ve všech polohách přibližně v horizontální rovině. Hlavní vzduchové potrubí je nerozvidlené, spojkové kohouty jsou jen na vnějším čele jednotky. Stavěč zdrží SZ6.
Jednotka je vybavena dvěma roštovými  stupačkami na čelech a dvěma třmenovými stupačkami uprostřed jednotky. Pro usnadnění výstupu jsou na čelní klapce dvě madla.
Podlaha je borových nebo smrkových prken síly 50 mm přišroubovaných ke kostře spodku. Mezi prkny a kostrou je izolace proti vlhkosti. Nad koly a nad spřáhly tvoří podlahu ocelový plech, rovněž horní pásnice skříňových příčníků je součást podlahy. Ve vodorovné snížené části podlahy je umístěno pět rovnoměrně rozložených odklopných podložek k podložení nákladů. Pod všemi podložkami jsou ocelové rošty zamezující propadnutí materiálu a osob po odklopení.
Vozové jednotky Laas typ 9-202.2, hotové i rozpracované, vyráběné pro firmu HAGA WAGGON, zde v areálu Vagńka Česká Lípa (sbírka ing. J. Berka)

Dvojitá čelní klapka se skládá ze dvou samostatných klapek, obě klapky jsou otočně spojeny čtyřmi závěsy a jako celek se otáčí ve čtyřech závěsech na čelníku. Klapky mohou mít tři základní polohy -  složeny a sklopeny na podlahu vozu, ve složeném stavu položeny na nárazníky a vztyčeny a zajištěny prostřednictvím dvou čelních klanic. Během přepravy musí být buď vztyčeny, nebo položeny na podlahu vozu. Uprostřed jednotky jsou umístěny čtyři diagonálně umístěné přejezdové můstky, mohou být i při přepravě buď sklopeny na podlahu nebo překlopeny na druhý vůz.

Vozová jednotka Laas 21 54 044 9907-5 firmy TRANSWAGGON, do držáku čelních klanic nasunuty čelní stěny, Rheine, Německo, 05/1977 (foto K.Friberg)
Vozová jednotka Laads 23 54 431 3161-2 firmy TRANSWAGGON, Linköping, Švédsko 1988, jsou již doplněny nové čelnice (foto K.Friberg)
Vozová jednotka 23 54 431 3702-3 Laads, Linköping Švédsko, 12/1988 (foto K.Friberg)

Dodávky, písmenné a číselné označení vozových jednotek:
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku 200 vozových jednotek bylo dodáno v letech 1971-73 pro tehdy západoněmeckou firmu UNIWAGGON, s tím že 100 vozů v roce 1971 bylo dodáno bez dvojitých čelních klapek, se středními přejezdovými můstky umístěnými na jednom voze (ne diagonálně) a jen se třemi překlopnými podložkami uprostřed podlahy každého vozu. Na představcích byla podlaha zvýšena o 50 mm dosazením dřevěné podlahy. Dalších 100 jednotek dodávaných v roce 1972 a 1973 má dřevěnou podlahu ve výšce  1050 mm a dvojkolí o průměru 920 mm. Čelníky mají přípravu pro dosazení čelnice. V podlaze je dosazeno 16 uvazovacích kroužků a 4 čelní uvazovací kroužky pro upoutání naloženého zboží. Tyto vozy již mají typové označení 9-202.2.
Tyto vozy byly dodávány jako soukromé, zařazeny byly u ČSD. Dodávány byly v intervalu 0449, v rozsahu čísel 044 9502 až 750 pro UNIWAGGON, další do čísla 826 pro HAGA WAGGON a pak již pro firmu TRANSWAGGON.
Další dodávky pokračovaly v letech 1974 až 1975 a nepodařilo se mi zjistit, pro koho byly vozy dodávány. Tyto vozy byly dodávány v intervalu 0446.
Všechny dodané vozy byly zařazeny v Československu u ČSD pod písmenným označením Laas s evidenčními čísly vozů s vynecháním koncových číslic 0 a 1 a v obou intervalech od čísla 502 - vozy bez ruční brzdy na plošině. Celkem bylo dodáno asi 800 vozů.
Začátkem 80. let minulého století dochází v souladu s mezinárodními pravidly k přečíslování vozů. Vozy ztrácejí na prvním místě evidenčního čísla 0 a jsou zařazovány do intervalu 4313, tentokrát již od čísla 4313 000, tedy stačil na všechny vozy jeden interval. Zároveň dochází ke změně písmeného označení na řadu Laads. Vozy jsou stále zařazeny u ČSD. Po roce 2000 dochází u vozů k přeregistraci do Německa na 23 54 4313 xxx.
Příklady označení - přeznačení:
Vozová jednotka výr. čísla VČL 46371/1973 - dodán jako 21 54 044 9906-7, přeznačen 1982 na 23 54 4313 448-3 a po roce 2000 na 23 80 4313 119-8.
Vozová jednotka výr. čísla VČL 48269/1975 - dodán jako 21 54 044 6875-7, přeznačen 1982 na 23 54 4313 099-4 a po roce 2000 na 23 80 4313 532-2.

Vozová jednotka 44 54 4305 020-5, firmy ŽS Brno, a.s., Bruntál 9/2003

Vozové jednotky pro stavebníky:
V letech 1975 a 1976 bylo několik desítek vozů dodáno stavebním firmám Elektrizace železnic Praha, Železniční stavitelství Praha, Brno. Vozy byly provozovány pod pětimístnými čísly, například u Elektrizace železnic jako EMV 94529 a další.
Všechny vozy obdržely po roce 1995 12-místné číslo a byly zařazeny do intervalu 4305 (tedy vozy bez výbavy k přepravě automobilů). Vozy se odlišují od předchozích vozů, tedy od vozů na přepravu aut tím, že mají dosazenu pořádací brzdu ovládanou kolem ruční brzdy z boku vozu na obou polovinách jednotky. Vozy i přes tyto změny nebyly dodány jako samostatný typ, alespoň jako samostatný typ nejsou dnes evidovány. Vozy byly u těchto stavebních firem následně různě upravovány, dosazovány klanice, bočnice, čelnice, odebírány přejezdové můstky apod. Vozy tak již dnes svým stavem neodpovídají žádnému schválenému typu. A dnešní vlastníci je provozují jako typ vozů 9-202.0 případně 9-202.2.
Elektrizace železnic Praha provozovala vozy:
44 54 4305 018-9, 019-7, 026-2 až 041-1, původně vozy EMV 94529 až 537 a 94551 až 563 na přeskáčku a s vynechnými čísly (jsou mezi nimi namíchány i jiné vozy mimo EŽ). Některá pětimístná čísla vozů Laas EŽ jsou navíc duplicitní se staršími vozy pro zvláštní účely ČSD, ale to není nic neobvyklého.
Železniční stavitelství Praha provozovalo vozy:
44 54 4305 000-7 až 009-8
Železniční stavitelství Brno provozovalo vozy:
44 54 4305  010-6 až 017-1, 020-5 až 025-4

Vozová jednotka Smmp 84 56 4624 003-4 firmy Elektrizace železnic Kysak. (2003 Krnov)
Z Elektrizace železnic Praha vznikla v roce 1994 na Slovensku firma Elektrizaci železnic Kysak. Slovenské vozy stejného typu jsou u této firmy dnes provozovány jako vozy Smmp v intervalu 4624.
Vozová jednotka 23 80 4313 167-7 držitele TWA s dodanými zarážkami pro přepravu automobilů, dodanými čelnicemi (5/2014 Ostrava hl.n.)

Další osudy u TWA, EVA a VTG:
Firma Transwaggon provozovala od 90. let minulého století vozy těchto evidenčních čísel 23 54 4313 000-2 až 23 54 4313 523-3, další vozy provozovala v té době firma Eisenbahn-Verkehrsmittel, A.G. Düsseldorf, která v roce 2002 sfúzovala s holdingem VTG, byly to vozy 23 54 4313 524-1 až 888-0.
Někdy po roce 2000 dochází k přeregistraci části vozů Transwaggon v Německu, bývalé 23 54 4313 xxx jsou registrovány jako 23 80 4313xxx a jsou dodnes provozovány při přepravách silniční techniky, často jsou při těchto přepravách k vidění  i na síti SŽDC.

Vozová jednotka 23 54 4305 115-8 držitele VTG-D ještě s registrací v Česku (foto A.Kendall)

V roce 2006 si firma VTG nechala rekonstruovat 16 vozů Laads pro přepravu dřeva. Byly vybaveny pevnými čely a klanicemi, doplněny napínáky popruhů. Vozy byly přeznačeny do intervalu 4305. Vozy schváleny jako typ 9-202.3 a registrovány v ČR pod čísly 23 54 4305 101-8  až 116-6. Okolo roku 2010 byly přeregistrovány do Německa jako 27 80 4305 950-2 až 965-0.
A nakonec dva exotické osudy:

Vozová jednotka Laabs-z 22 50 4318 010-1, ŽFBH, Blažuj (06/2012, foto ing. M.Kozuk)
Vozová jednotka označena řadou Dbfa s registraci D-TWA (foto A.Kendall)
Okolo roku 2010 je pro firmu Transwaggon/Railtrans (nejedná se o českou firmu shodného jména) udělána rekonstrukce vozu Laads na vůz vysokostěnný (na voze uvedena nesmyslná řada vozu Dbfa, dle intervalu správně by měl mít písmenné označení Frrs) pro přepravu šrotu, asi celkem 15 vozů s čísly 43 80 6856 001 až 015.

Použitá literatura:
Technické zprávy VÚKV 14, 1971 - V. Poláček Čtyřnápravová jednotka řady PPr

Za pomoc a poskytnutí záznamů o přečíslování děkuji Ing. M. Kozukovi.