e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozy řady M pro přepravu živých zvířat
poslední aktualizace Milan Černohorský, 15.2.2018
Vůz první série z České Lípy M 2-10035 (foto z katalogu vagonek Tatra)
Při vývoji vozů pro přepravu živých zvířat byl zhotoven jediný prototyp. V roce 1956 ve vagónce v České Lípě byl z běžného sériového vozu řady Ztr (konkrétně Ztr 1-46456 - Studénka výrobní číslo 44946/47) upraven vůz pro přepravu zvířat. Vůz dostal číslo M 2-43005. Od roku 1966 tento vůz jezdil pod označením 20 54 205 0004-8. Poslední revize vozu byla pravděpodobně v roce 1981. Na prototypu bylo vyzkoušeno vybavení skříně krmícími žlaby, větracímy otvory. Na rozdíl od později vyráběných sériových vozů s brzdařskou plošinou byl prototyp s brzdařskou budkou, tedy v shodném provedení s vozem Ztr, z kterého vznikl.
Prototyp přestavěný z vozu Ztr, zde pod evidenčním číslem M 2-43005 (foto z katalogu vagonek Tatra)

Sériová výroba:
Na základě prototypu byly podle upravené dokumentace vyráběny sérieové vozy, z části využívající komponenty vozu Ztr, či odzkoušených dílů jako žlabů, větracích mřížek prototypu M 2-43005. Výroba sériových vozů probíhala v letech 1959 až 1961 ve Vagónce Česká Lípa a poslední série na Smíchově.
I. série 1959 vag.Česká Lípa 195 ks
II.série 1960 vag.Česká Lípa 155 ks
III. série 1961 Smíchov 400 ks, pojezd - UIC
První dvě série vyrobeny s dvojkolím N 45v a ložisky 45V, poslední série na pojezdu UIC s dvojitýmí závěsy byla dodána  s dvojkolí, 402.1 a ložiskovou skříní 59V. Vozy dodány s nárazníky 160 kN a kulatými talíři. Při opravách v dílnách měněny za nárazníky 350 kN s obdélníkovými talíři.
Vozy I. a II série z výroby Vagónka České Lípy měly z výroby označení M 2-10000 až 2-10349. Poslední série ze Smíchova vyjela s čísly M 2-10350 až 2-11249
V roce 1966 byly všechny vozy zařazeny do intervalu 215-0 a 215-1 (konkrétně čísla 215-0002 až 215-0499 a 215-1002 až 215-1426), postupně se na vozech objevuje mezinárodní označení řady Hks.
Koncem 80. let minulého století dostávají režim 27 nebo 42, pouze vyjímečně zůstávají v režimu 21.
Začátkem 90. let minulého století probíhá jejich rušení např .:
27 54 215 0017-2 poslední REV 4.4.1989, zrušen 30.11.1991, rozložen v OV Opava
27 54 215 1389-4 poslední REV 11.4.1989, zrušen 29.5.1992, rozložen ŽOS Krnov
K 31.12.1989 je ve stavu ČSD evidováno 666 vozů řady "M". K1.1.1992 posledních 393 vozů, které jsou pro rok 1992 v plánu rušení a tak k 1.1.1993 měl být stav 0 vozů.

Typový výkres provedení vozu I. série z České Lípy

Technický popis vozu:
Dvounápravový krytý vůz řady M je dvouúčelový vůz, určený hlavně pro přepravu živých zvířat. Rám spodku a kostra skříně jsou svařeny z válcovaných a lisovaných profilů a vzájemně přinýtovány. Dvojkolí mají valivá ložiska - první dvě série mají dvojkolí N 45v a ložisky 45V, poslední třetí série má již pojezd UIC s dvojitými závěsy a dvojkolí 402.1 s ložisky 59V. Vypružení pružnicemi délky 1200 mm.Táhlo je průběžné, vypružené vinutou zpruhou 160 kN.
Skříň vozu délky 9340 mm (proti vozu Ztr prodloužena o 640 mm, při stejném rozvoru vozu 6000 mm), včetně 2 posuvných dveří o světlosti 2000x2000 mm má celkem 32 krmných otvorů pro velká i malá zvířata. Otvory jsou kryty odklopnými lisovanými víky. V každé bočnici jsou 4 větrací otvory s posuvnými víky lisovanými z plechu. Každé čelo má 3 žaluziové větrače, rovněž kryté posuvnými lisovanými víky.Uvnitř vozu je 6 hliníkových krmících žlabů vertikálně posuvných po pevných tyčích. Jejich výška je zajistitelná ve třech polohách. Mimoto jsou žlaby sklopné do tří poloh: pro vymývání, krmení a odstavení. Rovněž tyto polohy jsou zajistitelné. Přestavitelná dělicí přepážka slouží pro oddělení dvou různých druhů zvířat. Dole ve dveřním otvoru je sklopná plechová zahrážka, která zabraňuje případnému vytřásání steliva a mrvy. Na podlaze v podélné ose vozu je žlábek pro odtok moče a podlaha se k němu z obou stran mírně svažuje. Výplň skříně a podlaha jsou z borového a smrkového řeziva prvotřídní jakosti.
Vůz je vybaven tlakovou brzdou DAKO a ruční vřetenovou brzdou na plošině. Vůz umožňoval, po provedení řádné desinfekce, po přesunutí krmících žlabů do horní polohy a po zavěšeni dělicí přepážky na vnitřní stranu čela, využití vozu použít pro přepravu kusových zásilek.

Hlavní technické údaje: 
Vlastní váha vozu asi      13.600 kg
Ložná váha                    18.500 kg
Únosnost                       20.000 kg
Nápravový tlak              16 t
Váha na 1 m délky         2,85 t/m
Ložná plocha                 25,5 m2
Ložný prostor.               45 m3

Vůz M 2-10035 první série z České Lípy po vyrobení
Vůz třetí série na pojezdu UIC s evidenčním číslem 21 54 215 1 225-6 již jako řada Hks v 80. letech minulého století (foto V. Novotný)