e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Konstrukční skupiny
Vozové skupiny slouží jako doplněk národního označení řady vozů převážně pro účely údržby. Vozy zařazené do stejné vozové skupiny mají buď stejné konstrukční prvky (tahadlo, podvozky apod.), nebo byly vyrobeny ve stejné zemi. Rozlišují od sebe vozy, které mají stejné národní označení, ale z hlediska údržby se od sebe liší. (V tomto směru svým způsobem doplňují i mezinárodní řadové označení.) Označují se číslem v rámečku na levé straně čela vozu.
Systém konstrukčních skupin se již pro dnešní dobu přežil, jistě by bylo vhodnější značení číselně typem jako třeba
u DB - např. Fall121 , ale zatím se stále používá.
Skupina Význam čís. znaků vozových skupin
1-8 neobsazeno (vozy těchto skupin už byly zrušeny)
9 do této skupiny jsou zařazeny pouze vozy Za rekonstruované z vozů Zsn 10.sk., a to z toho důvodu, že ve 10.sk. již Za vozy byly a jsou vyrobeny později než vozy Zsn
10 vozy vyrobené v ČSSR po roce 1945
11 vozy vyrobené v ČSSR
12 vozy vyrobené v ČSSR
13-22 neobsazeno
23 vozy vyrobené v PLR
24 vozy vyrobené ve Francii
25 vozy vyrobené v NDR
26 vozy vyrobené v Rakousku
27 vozy vyrobené v RSR
28 vozy vyrobené podle dokumentace NDR v ČSR (týká se jen vozů pp)
29 vozy vyrobené v MLR
30 4nápravové vozy vyrobené v SFRJ (vyjma vozů s podvozky Y 25)
31 2nápravové vozy vyrobené v SFRJ
32-38 neobsazeno
39 vozy vyrobené ve Švédsku
40-49 neobsazeno
50 vozy vyrobené v ČSSR s podvozky Y 25, které mají společné prvky s obdobnými vozý 10. sk.
51 vozy vyrobené v ČSSR s podvozky Y 25, které mají společné prvky s obdobnými vozý 11. sk.
52-62 neobsazeno
63 vozy s podvozky Y 25, vyrobené v PLR
64 vozy s podvozky Y 25, vyrobené ve Francii
65 vozy s podvozky Y 25, vyrobené v NDR
66 vozy s podvozky Y 25, vyrobené v Rakousku
67 vozy s podvozky Y 25, vyrobené v RSR
68 neobsazeno
69 vozy s podvozky Y 25, vyrobené v MLR
70 vozy s podvozky Y 25, vyrobené v SFRJ