e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nízkostěnné a plošinové vozy Pa, Na, Nas, Sps a KPas
poslední aktualizace Milan Černohorský, aktualizace 5.5.2013
Tramvaje naloženy na vozech Na 10.sk. s odebranými bočnicemi, čelnicemi - vůz Pa a na voze Nas 11.sk. (foto V. Novotný, sbírka autor článku)
V šedesátých letech minulého století, po mohutných dodávkách čtyřnápravových vysokostěnných vozů Vsa a Vsae, výsypných vozů Wa, Wap, Sa, Sav, plošinových s malou ložnou plochou Pao, Px, Pxx (vhodných zejména k přepravě těžké vojenské techniky - tanků) došla u ČSD řada i na vozy nízkostěnné a plošinové s velkou ložnou plochou. První objednanou vlaštovkou těchto typů vozů ze závodů Československých vagónek Tatra, n.p. byly vozy řady Na typ 121. Prototyp byl vyroben v roce 1957 pod číslem 328 006, dodávky sériových vozů pak běžely v letech 1961 až 1963. Dodáno bylo celkem 560 vozů.
Vozy byly po dodání zařazeny v těchto intervalech: 341 000 až 341 499 a 342 000 až 342 059.
Vozy byly určeny pro přepravu dlouhých předmětů, dílů, částí a strojů průmyslu strojního, hutního a stavebního, jakož i vozidel. Vozem řady Na mohou být přepravovány i sypké hmoty.
Již asi při první revizi vozů Na došlo u části vozů k demontáži bočních klapek a čelnic, klanice na vozech zůstaly a takto upravené vozy byly zařazeny do provozu jako řada Pa pod svými původními čísly.

Vývoj písmenného značení vozů Na a Pa:
Na … Rs/Na … Rem/Na
Pa … Rs/Pa … Sps/Pa

Při přečíslování vozů (vydáno vyhláškou UIC 438 z 1.7.1964) na 12-místné číselné označení, dostaly vozy následující čísla, zde už vozy řady Pa i Na.
Vozy Na od čísla 341 061 po roce 1966 přečíslován na 21 54 390 1 002-0 až do čísla 342 059, po roce 1966 přečíslován na 21 54 390 2 015-1
Po roce 1981 byly všechny vozy řady Na přečíslovány do intervalu 386 0 a změněn režim vozu na vnitrostátní v rozsahu evidenčních čísel:
82 54 386 0 000 až 264.

Vozy Pa od čísla 341 000, po roce 1966 přečíslován na 21 54 390 0 002-1, až do čísla 341 150, po roce 1966 přečíslován na 21 54 390 0184-7, v tomto intervalu zůstalo i několik vozů Na.
Po roce 1981 byly vozy Pa přečíslovány do intervalu 471 9.

Prototyp vozu Na 328 006 byl po roce 1964 přečíslován na 20 54 380 0 405-8, tedy do intervalu společně s dalšími staršími vozy Na, Pa a Pae. Důvodem byly asi odchylky v konstrukci od sériových vozů.
V roce 1997 je u ČD v evidenci posledních 8 vozů Rem/Na, všechny s propadlou revizí. Poslední revize na těchto vozech byla dělána 30.6.1990 a to na voze 82 54 3860 094-2.
Další část vozů Na byla v průběhu svého provozního využití změněna na vozy Pa odebráním bočnic. A tak při přečíslování v roce 1981 narostl počet vozů Sps/Pa na 245 vozů. Poslední vozy Pa bez bočnic byly rušeny až v 90. letech minulého století, např. vůz 82 54 4719 055-4, rok výroby 1961, byl navržen na zrušení 29.3.1994. V roce 1997 je v evidenci u ČD posledních 15 vozů, většina s propadlou revizí.

Výřez z typového výkresu vozu Na typ 121
Retušovaná tovární fotografie prototypu Na 3-28006, později 20 54 380 0 405-8 (sbírka autora článku)
Vůz Na 31 54 390 1054-9 v 70. letech minulého století (sbírka autora článku)
Dodnes je v provozu vůz Sps 80 54 8900 006-9 (bývalý Na/Pa), který slouží ČD k přepravě úzkorozchodných vozidel dráhy Třemešná ve Slezsku - Osoblaha. Dnes má vůz odebrané klanice, bočnice, jednu čelnici a jiné zábradlí na plošině. Původní vůz připomíná jen spodek vozu. (sbírka autora článku)
Další zlepšení parametrů tohoto druhu vozů přinesly v roce 1966 vyrobené dva prototypy vozů Nas, po zkouškách prováděných v letech 1966 a 1967 byly 23.9.1967 podepsány ministerstvem dopravy technické podmínky TP 04/04 E 20/67 a ještě v roce 1967 byla ve Vagonce Studénka n.p. zahájena výroba vozu Rs/Nas 10.sk. typ 122.1. Vozy byly vyráběny v letech 1967 - 1970. Všechny dodané vozy byly vybaveny plošinou a ruční brzdou ovládanou z plošiny, tomu odpovídá i jejich evidenční čísla 000 až 499. Plošina byla částečně nad nárazníky a tak částečně zkracovala ložnou plochu vozu.
Vývoj písmenného značení těchto vozů:
Nas … Rs/Nas … Res/Nas … Res
Vozy byly po vyrobení zařazeny do intervalu 390 (uvedena pouze evidenční čísla, režim vozů byl u všech 21):
390 2 017 až 390 2 499 (do čísla 390 2 016 obsazen interval vozy Rem/Na typ 121)
390 3 002 až 390 3 499
390 4 002 až 390 4 499
390 5 002 až 3905 075
Výřez z typového výkresu vozu Nas typ 122.1
Vůz Nas 10. sk. typ 122.1 čísla 31 54 390 3 188-3 foto z přelomu 70. a 80. let minulého století (foto V.Novotný, sbírka autora článku)
Po roce 1981 vozy přečíslovány do nových intervalů, zároveň došlo ke změně označení řady vozu na Res/Nas:
31 54 394 0 000 - 394 0 999
31 54 394 1 000 - 394 1 053
Poškozování poměrně slabě dimenzovaných bočnic vozů a nedostatek náhradních bočnic, vedl již poměrně brzy ke vzniku vozů řady Sps/Pas. Tyto vozy vznikaly při revizních opravách vozů odebráním bočnic z vozů řady Res/Nas. V roce 1982 je evidováno již 184 vozů s odebranými bočnicemi, které jsou provozovány jako Sps/Pas.
Vozy byly po odebrání bočnic zařazovány do intervalu 391 0
Po roce 1982 byly tyto vozy přečíslovány do intervalu 472 0, s číselným rozsahem 472 0 000 až 472 0 183
Poznámka:
Postupně k nim v dalších letech přibývaly další vozy, kde při revizní opravě došlo k odebírání bočnic z vozů. Celkem jich koncem 90. let minulého století bylo necelý tisíc vozů, ale v té době se již jednalo o promíchaný interval s několika stovkami novějších vozů Res/Nas 11.sk s odebranými bočnicemi.
Vůz Res 10.sk., typ 122.1 čísla 84 54 3946 033-6 patřící firmě KOS Trading a.s. v roce 2012 v Krnově, vůz má již zkrácené čelní klanice. (foto autor článku)
Poněkud zdevastovaný vůz Nas typ 122.1, chybí mu zábradlí plošiny, některé klanice, ale asi i v tomto stavu sloužil k přepravě tramvají (foto začátkem 80. let minulého století V. Novotný, sbírka autora článku)
Bohužel fotografie vozů Pas jsou vzácné, tak zde jedna nepříliš kvalitní vozu Pas (bývalý Nas 10.sk.) neznámého čísla. Zde nás nesmí zmást naložené kontejnery, jednoznačnou identifikací jsou lůžka bočních klapek (konec 80. let minulého století, sbírka autora článku)
Dva vozy z výroby vozů Rem/Nas typ 122.1 v roce 1969 byly začátkem 70. let minulého století vybaveny kontejnerovými prvky, vozy byly označeny řadou KPas. Tyto dva vozy označené posléze řadou Rgs/KPas prošly v roce 1973 zkouškami zaměřenými na kontejnerové prvky, na základě kladného výsledku zkoušek byl schválen dne 17.4.1974 na Federálním ministerstvu dopravy O-15 typ 122.4, později označen typovým číslem 9-206.0 a začátkem roku 1975 se vozy dostaly do výroby ve Vagónce Poprad, n.p. Poprad. 4.8.1975 došlo podepsáním dodatku č. 2 k technickým podmínkám a tím ke změně řadového označení vozu na Rgs/Pasy. Zároveň v druhé polovině roku 1975 dochází k změně spodku vozu v souvislosti s náběhem výroby vozů Res/Nas, vůz Rgs/Pasy dostává shodný spodek s vozem Res/Nas 11. konstr.skupiny, typ 9-207.0, tato změna není nijak zachycena v technických podmínkách vozu, pouze v dokumentaci, kdy nová kostra spodku vozu má výkres se změnovým indexem "b". Změna "b" je platná od 601 vozu výrobní série.
Vývoj písmenného značení vozu: KPas - Rgs/KPas (jen část vozů do čísla 600) - Rgs/Pasy - Sgs
Typový výkres vozu Rgs/KPas typ 122.4 z katalogu Vagónky Poprad, spodek je platný pro vozy evidenčních čísel 000 až 600
Vůz Rgs/Pasy na fotografii ze začátku 80. let minulého století, vůz je ještě vybaven klanicemi, řetězy jsou spuštěny do dutých klanic (foto V.Novotný, sbírka autora článku)
Poněkud skrytý za "vrakem" v popředí je vůz Sgs ložený třemi kontejnery 1C, vůz má některé klanice vztyčené, některé sklopené a taky jsou tam zcela chybějící klanice (foto na přelomu 70. a 80. let minulého století V. Novotný, sbírka autora článku)
Fotografie vozu Sgs neznámého čísla, podle spodku se jedná o vůz do ev. čísla do 600. Vůz je ještě kompletní včetně klanic (konec 80. let minulého století, sbírka autora článku)

První dva vyrobené vozy - prototypy dostaly evidenční čísla 391 7 002 a 391 7 003.
Oba vozy vzhledem k době výroby a použitým komponentům - nárazníky, některé díly brzdy, podvozky byly označeny jako vozy 10. konstrukční skupinou. Další vozy ze sériové výroby 1975 - 1976 jsou již 11. konstrukční skupiny bez ohledu na variantu spodku vozu, tedy již z výroby s nárazníky 590 kN a podvozky 26-2.8.
Vozy ze série dostaly přidělena čísla v intervalech 391 7 až 392 0.
Při přečíslování začátkem 80. let minulého století vozy dostaly čísla:
Prototypy: 31 54 454 0 000-7 a 001-5
Zbytek vozů dostal čísla: 31 54 454 0 002-3 až 999-0 a 31 54 454 1 000-6 až 239-0, výroba série proběhla v letech 1975-1976.
Z výroby vybaven odebíratelnými, sklopnými čelnicemi, sklopnými klanicemi a bylo jej možné využít pro přepravu dlouhých předmětů jako klasický plošinový vůz. V 90. letech se jejich využití zúžilo na přepravu kontejnerů a tak došlo k odebrání klanic, drobné díly - lůžka klanic, záchytky klanic na voze zůstaly. Čelnice na vozech zůstaly, ale jsou zbytečné, zbytečné jsou rovněž schránky na uložení čelnic pod vozem. Vozy Sgs již byly na čelech vybaveny z výroby jen nízkými klanicemi, které se později objevují i na vozech Res.

Vůz Sgs se spodkem shodným s vozem Res 10. sk. ev. čísla 81 54 4540 034-5 v roce 2012 v Břeclavi (foto autor článku)
Vůz Sgs se spodkem shodným s vozem Res 11. sk. ev. čísla 81 54 4540 880-1 v roce 2012 v Břeclavi ( foto autor článku)
Vůz Res 11.sk. neznámého čísla začátkem 80. let minulého století, jedna čelní klanice na voze chybí (foto V.Novotný, sbrka autora článku)

V roce 1975 je vyroben prototyp vozu Rs/Nas 11. konstrukční skupiny, typ 9-207.0, poslední typ nízkostěnného vozu ČSD postavený na variantě podvozků 26, zde na podvozcích 26-2.7, od roku 1977 dodávány s podvozky 26-2.8. Technické podmínky vozu jsou TP 4-108/75. Vůz má odlišný profil hlavních podélníků vozu proti vozu Res typ 122.1 a není již vybaven plošinou a ruční brzdou na plošině, ale pouze brzdou pořádací, ovládanou kolem ruční brzdy z boku vozu. Skříň vozu - klapky, klanice jsou shodné s vozem Res typu 122.1. Vzhledem k velké shodě s vozem Res typ 122.1 nejsou s vozem prováděny rozsáhlé zkoušky a vůz jde téměř ihned do výroby v sérii ve Vagónce Poprad, n.p..
Vozy jsou zařazeny v intervalech 390 1 až 390 5 a 391 1 až 391 4, vždy s čísly 502-999, protože podle tehdejšího číselného schématu to byly vozy bez ruční brzdy na plošině proto dostaly evidenční čísla 502 a výše. Po roce 1981 jsou přečíslovány do intervalů 394 1 až 394 4 v rozsahu čísel:
31 54 394 1 100-2 až 31 54 394 4 545-5, všechny vozy byly vyrobeny v Popradu v letech 1976 až 1978.
Vozy dostávají písmenné označení Res/Nas.

Vozy neprošly v průběhu svého života žádnou rekonstrukcí, pouze čelní klanice se dnes používají výhradně krátké - výšky čelnice vozu.
Z důvodů špatných chodových vlastností dlouhého vozu s podvozky s krátkými závěsy, i když mají jednostranně odpružené kluznice, jsou provozovány dnes pouze ve vnitrostátním režimu/kódu interoperability 81. Vzhledem k omezenému využití jsou to dnes adepti na zrušení.

Část vozů se stejně jako jejich předchůdci dočkala odebrání bočnic při revizních opravách z důvodu nedostaku bočnic na výměnu a jejich častému poškozování. Vozy s odebranými bočnicemi byly přeznačeny na Sps/Pas ve společném intervalu s vozy sk. 10 a dostaly v 90. letech dodatečně samostatné typové číslo 9-207.1. Vozy byly zařazovány do intervalu 472 0. Ještě v roce 1997 je vlastnictví ČD 518 těchto vozů, ale v roce 2005 již jen 29 vozů, všechny s propadlou revizí.

Typový výkres vozu Res typ 9-207.0 z katalogu Vagónky Poprad
Vůz Res 11.sk. neznámého čísla začátkem 80. let minulého století, foto dokumentuje přepravované komodity, na voze chybí čelní klanice. Z důvodu jejich časté ztráty, byly dlouhé klanice nahrazovány krátkými (foto V.Novotný, sbrka autora článku)
Vůz Res 11.sk. 31 54 394 2 277-7 v roce 1994, opět dokumentuje přepravovanou komoditu, která se již na těchto vozech nepřepravuje. (foto autor článku)
Dnes ze všech v článků uvedených řad vozů existují v provozu pouze vozy Res 11. sk. typ 9-207.0 a kontejnerové Sgs, typ 9-206.0. Určitě déle v provozu zůstanou vozy Sgs, protože jsou díky podlaze využívány k přepravě kontejnerů k zákazníkům, kde jsou kontejnery vykládány/nákládány přímo na voze. Vzhledem k velkému množství vozů a relativně dobrému stavu spodku byly spodky vozů využity k rekonstrukcím na vozy Res 54.sk., Slps pro kontejnery ACTS, Roos, Sps pro přepravu dřeva a to jak z vozů Res typ 122.1 tak i Res 9-207.0. Ale to je již jiná kapitola života těchto vozů.