e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Oplenový vůz Lcps/Otdo ČSD
poslední aktualizace Milan Černohorský, 28.1.2020
Reprodukce fotografie jednoho z prototypových vozu ještě pod označením Otdr, je z Technických zpráv 3-4/1964

Vznik a základní parametry vozu
Počátkem 60. let minulého století, v době kdy ČSD mělo 1300 oplenových vozů řady Otdr a byla zahájena výroba více jak tisíce čtyřnápravových vozů Oa, byl dán požadavek ze strany ČSD na vývoj nového dvounápravového oplenového vozu, již na pojezdu UIC s dvojitým závěsem, s možností jízdy rychlostí až 100 km/h v loženém stavu. Nový typ dvounápravového oplenového vozu byl sice do jisté míry pokračováním vývoje starších vozů Otdr, v drážním provozu osvědčených vozů, ale nový typ vozu se vyznačoval vhodnějšími vozovými parametry, moderní konstrukcí a tím, že při ní bylo užito některých nových konstrukčních prvků. Prototypy vozu byly vyvinuté a vyrobené v roce 1963 Vagónkou TATRA na Smíchově a následně byly podrobeny prototypovým zkouškám. Sériová výroba vozů Otdo, typového čísla 445 pak proběhla ve Vagónce Tatra Česká Lípa v jediném roce 1967.
Konstrukce vozu
Vůz je dvounápravový nákladní plošinový s oplenem pro nápravové síly 20 tun. Má konstrukční rychlost 100 km/h. Konstrukce vyhovala předpisům RIV, PPV a částečně UIC. Vůz může projíždět na otevřené trati obloukem o poloměru 150 m. Obloukem menším může projíždět jen za zvláštních podmínek. Nejmenší průjezdný oblouk je 50 m. Podlaha plošiny vozu je dřevěná a přenese kolový tlak silničních vozidel 5000 kg. Boční i čelní klaníce jsou výsuvné. Boční klaníce jsou opatřeny uvazovácími řetězy. Ukládají se do skříně pod spodkem vozu. Oplen je celokovový svařovaný, pro únosnost 28 000 kg, opatřený sklopnými klanicemi s řetězy. Na horní ploše oplenu jsou navařeny trojúhelníkové ozuby a z boku upevněny uvazovací řetězy pro náklad umístěný na oplenu. Oplen je otočný o 360° a je podepřen kluznicemi. Otáčení oplenu umožňuje plochá torna.

Hlavní parametry vozu

Vlastní váha prázdného vozu 12 000 kg
Únosnost vozu při v max 80 km/h 28 000 kg
Váha loženého vozu při v max 80 km/h 40 000 kg
Nápravový tlak 20 tun
Ložná délka 10 000 mm
Ložná šířka (bez klaníc) 3 100 mm
Ložná šířka mezi klanicemi 2 740 mm
Ložná šířka oplenu (mezi klanicemi) 2 600 mm
Výška ložné plochy oplenu od TK 1 583 mm
Výška plošiny (podlahy) od TK 1 263 mm
Celková délka vozu přes nárazníky 11 240 mm
Celková výška vozu (na horní okraj klaníc) 3 470 mm
Rozvor vozu 6 500 mm
Část typového výkresu vozu Otdo, typové číslo vozu 445

Popis konstrukce vozu
Spodek vozu - vyztužený vzpínadlem je svařovaný z ocelových válcovaných a hraněných profilů, pevnostně vyhovuje pro nápravové tlaky 21 tun. Na čelech spodku jsou přivařeny 4 háky na lano podle UIC a pevné přejezdové polomůstky, usnadňující přejezd pásových silničních vozidel na čelní rampu i mezi vozy. Představky spodku mají páteř upravenou pro zabudování samočinného spřahla podle návrhu DRI. Páteř spodku přenese v podélné ose tlak 200 tun a tah 150 tun.
Pojezd vozu - odpovídá požadavkům UIC pro rozchod 1435 mm a připouští možnost výměny dvojkolí pro široký rozchod 1524 mm. Dvojkolí mají průměr 1000 mm, čepy o průměru 120 mm a vzdálenosti středů čepů 2000 mm. Ložiska jsou valivá, typu 59 V, podle TPE 36-118/61. Pružnice jsou osmilistové UIC typu 20 o rozměrech 120x16x1200 mm, sesednutí pružnice na 1000 kg nákladu je 6,3 mm. Závěs pružnice je dvojitý UIC. Ploché rozsochy jsou přinýtovány k podélníku. Vůle ložiska v rozsochách, podélně 2x16 mm, příčně 2x20 mm.
Tažné ústrojí - je průběžné podle ON 28 3806. Maximální pevnost tažného háku a tahadlových tyčí je 100 tun. Pevnost šroubovky 85 tun. Zpruha tahadla je kuželová pásová o síle 160 kN.
Nárazníky - byly u prototypů trubkové svařované s vyložením 620 mm a s nárazníkovými talíři o průměru 370 mm, vyproženy byly zpruhou 160 kN, u série vozů jsou dosazovány již nárazníky s kroužkovou zpruhou 350 kN a obdélníkovými talíři. Výška středů narážedel od TK je standardní 1060 ± mm.
Vůz je vystrojen tlakovou brzdou typu DAKO s rozváděčem CV1 - D12" s přídavným ventilem D. Brzdový válec je 12". Pneumatická brzda dále obsahuje automatický odbrzďovač, vypínač brzdy a přestavovače N-0 a P-L. Automatický stavěč odlehlosti zdrží je typu SZ 6 s regulační délkou 400 mm. Obrzdění vozu vyhovovalo předpisům UIC. Vůz není opatřen ruční brzdou.
Stupačky a ostatní výstroj vozu - stupačky jsou umístěny diagonálně po jedné na každém čele vozu, plocha stupačky je dřevěná. Na čelech spodku vozu jsou umístěny vždy dva ocelové polomůstky a na nich držáky výložných svítilen podle UIC. Na čelech a bocích spodku jsou umístěny uvazovací kroužky pro připevnění plachty. Mimoto jsou na každém boku 4 uvazovací háky pro upoutání břemen i silničních vozidel naložených na voze.
Podlaha - je celodřevěná, z desek síly 70 mm a vyhovoval kolovým tlakům 5000 kg podle UIC - vyhlášky 571. Výška podlahy od TK je 1263 mm. Oplen, uložený uprostřed plošiny vozu, je celokovový, svařovaný z válcovaných profilů. Je otočně uložen na ploché torně a podepřen dvěma kluznicemi. Maximální výška oplenu od podlahy je 320 mm, stejně jak u vozu Oa. Nosnost oplenu vyhovuje nápravovému tlaku 21 tun. Ložná šířka oplenu je 2600 mm. Oplen je na svých koncích opatřen sklopnými klanicemi s řetězy a dále řetězy se záklesným hákem pro upoutání nákladu. Sklopné klaníce jsou ve svislé poloze zajištěny vyjímatelnými svorníky. Na horní úložné ploše oplenu jsou ostré hroty pro zamezení posunu nákladu. Při natáčení oplenu se kluznice oplenu pohybují po ocelovém kruhu, uloženém na podlaze.
Boční klaníce - na každém boku vozu jsou čtyři výsuvné klanice opatřené řetězy. Klaníce jsou z válcovaného "klanicového" profilu U 70x70 mm. Výška klanic od roviny podlahy je 2090 mm.
Čelní klanice - na obou čelech vozu jsou umístěny dvě krátké výsuvné klanice z ohýbaného profilu. Výška těchto klanic od roviny podlahy je 1000 mm. Klanice boční i čelní je možno ukládat do schránky na klanice, umístěné pod spodkem vozu.
Zvláštní výstroj - do výstroje vozu u prototypů patřily čtyři dlouhé uvazovací řetězy s hákem, opatřené napínacím šroubovým zařízením. Byly uloženy ve zvláštní skříni s uzávěrem, pod spodkem vozu. U vyráběné sérii již tyto řetězy nebyly.

Vůz ČSD Lcps/Otdo zachycený objektivem K. Friberga ve Švédsku/Alvesta v květnu 1970, vůz má nasazeny jen čtyři klanice, zbytek je uložen ve schránce na klanice (sbírka autor článku)
Provozní použití vozu
Oplenový vůz Otdo byl především určen pro přepravu dlouhých nákladů (kulatiny, trub, kolejnic, válcovaného materiálu, betonových prefabrikátů, ukládaných na opleny dvojice vozů. Mimo to bylo možné vozu využít pro přepravu kusových zásilek, ložených rovnoměrně na plošinu vozu, případně i silničních kolových i pásových vozidel apod. Po rekonstrukci na vozy Ptdo, tedy po odebrání oplenu bylo možno vozu využít pro přepravu kontejnerů unifikovaných v OSŽD, což v dobách nedostatečného počtu kontejnerových vozů bylo využíváno, dle fotografii až do konce 80. let minulého století.
Při ložení na opleny musely být všechny výsuvné boční i čelní klaníce u obou vozů dvojice sejmuty a uloženy v příslušných schránkách na klanice pod spodkem vozu.
Dvojice vozů, s nákladem na oplenech, dovolovala přejíždění svážných pahrbků se zakřivením o poloměru 300 m.
Příklad využití vozu nákladem:
Ložení dvojice vozů na opleny: únosnost - 2x28 000 kg - max. 56 000 kg, maximální délka nákladu byla 20 000 mm.
U ložení jednotlivých vozů musel být náklad rozložen na plošinu vozu rovnoměrně. Únosnost byla max. 28 000 kg.
Hodnoty únosnosti platí pro normální provoz nákladních vlakových souprav tehdejší doby a pro maximální rychlost 80 km/h, což byla tehdy povolená maximální rychlost nákladních vlaků. Vlakové soupravy nebo jednotlivé vozy, jezdící v drážním provozu jako "S" tedy s rychlostí do 100 km/h mohou být loženy pouze do únosnosti odpovídající nápravovým tlakům 18 tun, tj. max. 24 000 kg.
Vůz Kbms 21 54 342 0942-9, bývalý vůz Lcps/Otdo po odebrání oplenu, fotografován opět panem K. Fribergem ve Švédsku/Linköping, vůz má na podélníku již navařenou malou plechovou tabuli na hlavní popis vozu (sbírka autor článku)

Dodávky, přečíslování, rekonstrukce
Jak již jsem uvedl celá série byla dodána během roku 1967 z Vagónky Tatra Česká Lípa, n.p. Jednalo se celkem o 520 vozů k tomu 4 prototypy vyrobené ve Vagónce Tatra Smíchov. Vozy byly označeny řadou Otdo (prototypy nesly ještě označení řadou Otdr). Všechny vozy byly zařazeny do intervalu 4120 a 4121, samozřejmě dle tehdejších zvyklostí s vynecháním koncových číslic 0 a 1, vozy tedy začínaly číslem 4120 502. Již po necelých deseti letech provozu pravděpodobně klesla poptávka po oplenových vozech této kategorie a vzhledem k modernímu pojezdu bylo rozhodnuto o odebrání oplenů a využití vozů Otdo jako vozů plošinových. V roce 1975 je k odebrání oplenu schválená rekonstrukce číslo 9127 s názvem Rekonstrukce vozu řady Otdo 10.sk.na vůz řady Ptdo, vydaná pod č.j. 3411/33-74 z 3.2.1975. Vozy jsou po odebrání oplenu přeznačovány na vůz Kbms s číslem v intervalu 3420 a 3421, pravděpodobně vozům po odebrání oplenu zůstávala původní pořadová čísla. Při změnách řad, intervalů u nákladních vozů začátkem 80. let minulého století vozy dostaly písmenou řadu Kbmps, ale mnohé jezdily s označením Kbms až do svého zrušení a číselný interval se zároveň změnil na 3425. Při přečíslování jsou u ČSD již vykazovány pouze vozy Kbmps, tedy všechny původní Lcps/Otdo již mají odebrán oplen.
Další rekonstrukce, které byly na vozech uplatněny - je to rekonstrukce číslo 9536 s názvem - zesílení podélníků a přivaření plochých rozsoch vydaná pod č.j. 3112/3423 - 82 z 8.6.1982 a pak ještě rekonstrukce číslo 9192 s názvem Rekonstrukce háků na tažné lano, vydaná pod č.j. 2869/87 - 3112 z 6.4.1987.
V roce 1989 mělo tehdejší ČSD v evidenci 511 vozů Kbmps/Ptdo, ještě v roce 1992 před dělením majetku mezi ČD a ŽSR 510 ty bylo vozů , ale již v následujícím roce po rozdělení parku nákladních vozů vykazují ČD ve stavu pouze 264 vozů, což je o několik desítek vozů méně než přidělené dvě třetiny počtu. A vzhledem k tomu, že většina vozů měla poslední revize v letech 1988 a 1989, pouze menší část vozů měla revize ještě v letech 1990 a 1991 dochází ve velkém u ČD od roku 1994 k rušení těchto vozů. V roce 1995 je u ČD vykazováno s propadlou revizí 176 vozů, provozních je jich 88. Jsou sice naplánovány na rok 1995 revize těchto vozů, ale vzhledem k poklesu poptávky po přepravách na těchto vozech je pokračováno v rušení a vozy do revizí přistavovány nejsou. V roce 1996 je již vykazováno posledních 17 vozů této řady a v následujících letech se již řada Kbmps/Ptdo mezi vozy ČD nevyskytuje. Několik vozů skončí v některých, již privátních opravnách jako "mobilní sklady" a jeden vůz byl v dalších letech "objeven" u SŽDC. A tím byla historie této řady u ČSD/ČD ukončena.
Příklady rušení vozů Kbmps/Ptdo v PO Ostrava:
vůz 21 54 3425 100-9, poslední revize 9.8.1988 byl zrušen 19.9.1994 a rozložen v stanici Ostrava hl.n.
vůz 21 54 3425 448-2, poslední revize 22.9.1988, byl zrušen 5.8.1993 a rozložen u firmy Feld, s.r.o.
vůz 21 54 3425 495-3, poslední revize 10.3.1989, byl zrušen 19.9.1994 a rozložen ve stanici Ostrava hl.n.

Vůz ČSD Kbms/Ptdo 21 54 342 5091-0, focený ve stanici Buchs, na voze zbytky klínů pravděpodobně po přepravě kontejneru, vůz asi již nemá krátké čelní klanice a tak je na čele zasunuto vždy po jedné dlouhé klanici. Na podélníku je navařena velká popisová tabule s hlavním popisem, včetně zátěžové tabulky, vůz má již rekonstrukci háků na tažné lano. (foto K. Friberg 17.7.1989, sbírka autor článku)
Vůz ČSD 21 54 3425 174-4 ložený kontejnerem 20", kontejner je zajištěn na podlaze dřevěnými klíny, vůz je již v šedé barvě s velkou popisovou tabulí a novými háky pro tažné lano, foceno ve stanici Kalmar/Švédsko v roce 1990 a to již byla labutí píseň těchto vozů (autor snímku K. Friberg, sbírka autor článku)
Původně vůz Otdo, nyní vůz Klm (tedy vůz bez klanic), držitel CZ-SŽDC a číslo 44 54 3135 001-3, vůz téměř v původním stavu po odebrání oplenu, řada vozu a číslo odpovídá UIC 438-2, to omezení rychlosti na 80 km/h je asi u tohoto vozu zbytečné, z vozu byla odebrána schránka na klanice a nově je u stupačky madlo pro posunovače, vůz již nedostal háky na tažné lano UIC, které byly na tyto vozy dosazovány koncem 80. let minulého století, takže se asi dostal k některé TD již tehdy, Smíchov, 2012 foto M. Kozuk
A ještě výrobní štítek vozu Klm SŽDC, je vidět, že pásků s vyraženým číslem vozu již absolvoval několik, bohužel tento způsob značení znemožňuje zpětnou identifikaci vozu, Smíchov, 2012 foto M. Kozuk
Již jen pracovní vůz, původně Lcps/Otdo 21 54 4021 593-1, na konci své životní pouti po odstranění oplenu Kbmps 21 54 3425 175-1, foto M. Kozuk
Vozy Otdo v modelu:
jediný mně známý model je ve velikosti TT. Jedná se o stavebnici modelu firmy Plastikom Kolín. Model je v provedení již s odebraným oplenem jako vůz Ptdo. Model je velmi zjednodušen, ale i tak neodpovídá výztuhami spodku vozu vozům Kbmps/Ptdo, včetně nerealistické hnědé barvy výztuh. Rovněž pojezd vozu neodpovídá skutečnosti - je použit pojezd se jednoduchými závěskami. V tomto stavu již byl vůz vybaven nárazníky 350 kN s obdélníkovými talíři. Zde asi nepomohou žádné zásahy pro větší věrnost své předloze.
Ale jedná o poměrně jednoduchý vůz, který by mohl být předmětem individuální stavby například z profilů Evergreen s využitím odlévaných komponentů, jako jsou rozsochy s ložiskovými skříněmi a pružnicemi, oplen, nárazníky.... Takže třeba se zde někdo svůj model bude prezentovat.
Pohled na hotový model - zdroj fotografie samba-vlaky.eu
Podklady:
Technické zprávy 3-4/1964
výkresy k vozu, různé seznamy nákladních vozů ČSD/ČD ve sbírce autora článku