e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Patrová jednotka PP - přeprava osobních aut
poslední aktualizace 24.9.2008 MC
Zkušební nakládka v zimě 1962/63 (sbírka autor)

Jak se můžeme dočíst v dobovém tisku - vzrůst produktivity automobilového průmyslu v ČSSR a tím i nárůst potřeby přepravy hotových výrobků - automobilů od výrobce do "rozděloven", ano toto je dobový termín z odborného tisku a dále ke spotřebiteli není možné dále uspokojovat stávajícími vozy ČSD a to zejména vozy plošinovými všech typů.
Protože československý vagonářský průmysl neměl pro tyto požadované přepravy vyvinut vhodný typ vozu - patrového vozu, který zajistí vyšší kapacitu soupravy při přepravě, byla cestou spolupráce ve vědeckotechnickém rozvoji s vagonářským průmyslem Německé demokratické republiky získána dokumentace dvojčete vozu, který tamní průmysl vyráběl a byl používán k přepravě osobních automobilů. V Československu byl znám z dodávání osobních aut Wartburg.

Typový výkres z katalogu nákladních vozů ČSD 1965

Dokumentace byla upravena podle technologie výroby v Československu a podle zvyklostí ČSD. Patrová jednotka PP (s tímto označením byl vůz dodáván, v roce 1966 obdržel i mezinárodní označení Laaes, od 80.let minulého století pak řadu Laaeks) je sestavena ze dvou dvounápravových vozů o rozvoru 6,6 m, vozy jsou spřaženy speciální šroubovkou a jsou mezi nimi dosazeny krátké nárazníky.
Vlastní váha dvojice je 23 tun, při maximální únosnosti vozu 30 tun. Ložná délka vozu je 22,5 metru na horní i dolní plošině a umožňovala ložení 10 automobilů Škoda 440 nebo Škoda Felicia, při dodržení průjezdného profilu.
Na vůz byla dosazena brzda československé produkce DAKO CV1-D s válcem 10" a stavěčem zdrží SZ6. Maximální konstrukční rychlost vozů byla stanovena na 100 km/h.
Horní plošina je posuvná ve svislém směru přes kladky zabudované v nosných sloupech, jednotlivé polohy jsou zajištěny čepy, které plošinu nesou. Spouštění je zajištěno zvláštní kuželovou třecí spojkou umístěnou v skříni zvedacího zařízení, která samosvorností umožňuje ustavení plošiny v libovolné poloze.
Šířka dráhy pro auta byla přizpůsobeno tehdy dodávaným typům aut - Wartburg, Renault, Simca, Fiat, Moskvič, Warszava. Výška osobních aut nad 1420 mm byla možná pouze po vnitrostátních tratích z důvodů průjezdného profilu. Zajištění aut bylo prováděno klíny spojenými tyčí a zastrčené v odpovídajícím otvoru.
Pro vytěžování vozů při zpětném běhu bylo možné horní plošinu spustit zcela dolů a vůz využít k přepravě jiných komodit - např. balíků slámy, traktorových vleček...

Vůz Laaeks typ 911 čísla 23 54 436 6 051-1 (foto ing. P. Fiala 7/2005)
Vozy byly dodávány z Vagónky Tatra Smíchov v první polovině 60. let minulého století pod řadou PP s čísly 382000 až 382359, tedy celkem 360 vozů pro ČSD. Po roce 1966 dostaly mezinárodní dvanáctimístné čísla 21 54 433 2 002-7 až
21 54 433 2 449-0. V tomto období nebyla využita čísla končící na číslici 0 a 1. Pravděpodobně v 70. letech došlo k převedení vozů ČSD z pronajatých na vlastníka AZNP Mladá Boleslav. V osmdesátých letech v rámci změn mezinárodního značení vozů, vozy dostaly řadu Laaeks a číselný rozsah 23 54 4366 000-8 až 23 54 4366 360-6 , později se dva vozy dostaly do režimu 44, byly to vozy 359 a 360.
V průběhu svého dlouhého života - 45 let prošly drobnými úpravami, např odstranění sklopných čel a náhrada sklopnými můstky, vyztužení sloupů nesoucích horní plošinu, změnu zajištění přepravovaných aut, změnu typu nárazníků a další drobné úpravy.
Zajímavostí je, že do konce 20. století to byly jediné dvojice vozů, napevno spřažených, zařazených u ČSD/ČD. Až po roce 2000 se sporadicky objevují a to pouze mezi najatými vizy.
Čelo vozu (foto ing. P. Fiala 7/2005)
Spojení vozů (foto ing. P. Fiala 7/2005)
Pohled na spodní plošinu vozu (foto ing. P. Fiala 7/2005)
Že využití vozů i pro další komodity bylo myšleno vážně, dokumentuje nepříliš kvalitní snímek z katalogu vozů ČSD
Připomínky a upřesnění směřujte na email uvedený na titulní stránce Parostroje, děkuje autor.