e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Modernizace vozů Falls OKD Doprava a.s.
poslední aktualizace 19.10.2001
Prototypový vůz 84 56 667 5002-9 (vozy byly před modernizaci zařazeny u ŽSR)

V měsíci září a říjnu 2001 probíhala ve společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. modernizace 70 vozů Falls 11. konstrukční skupiny v majetku OKD Doprava a.s. Jedná se o další krok v budování parku nákladních vozů OKD-D. Po nákupech vozů na Balkáně - Fall, Fals-z přikročila firma k modernizaci vozů Falls z výroby Vagónky Poprad v 70. letech. Zvýší se tím počet vozů v majetku OKD-D, které bude možné provozovat v režimu RIV.
Na přelomu tisíciletí byly vozy Falls, díky svým podvozkům 26-2.8, vytlačeny z mezinárodní přepravy. Zůstaly pouze ucelené soupravy na přepravy uhlí do elektráren v Německu a Rakousku. Doplněním odpružených kluznic na podvozek 26-2.8 a dosazením torny s kluznou vložkou bylo sice u těchto vozů dosaženo podmínek pro mezinárodní přepravu, ale se sníženou hmotností na nápravu 18 tun. Snížení ložné váhy, při zachování objemu 75 m3 asi není řešení nejštastnější. Jediné ucelené řešení je náhrada původních podvozků. Zde je možné zvolit dvě varianty nové podvozky (Y25Rs, Y25Lsd1 ) nebo použít "již jeté podvozky". Mimo technické rozdíly je zde samozřejmě i markantní rozdíl v ceně. Pro modernizaci zmíněných 70 vozů byla zvolena varianta použití starších podvozků Y25CsB, vyzískaných ze zrušených vozů SŽ. Podvozky Y25CsB jsou standardizované podvozky dle UIC 432 a proto jejich vestavba do vozu umožňuje osvobození od mnoha zkoušek.

  Pohled ze strany ruční brzdy
Typový výkres vozu Falls typ 9-401.3
Rozsah modernizace:
Dosazení repasovaných podvozků Y25CsB a s tím související úprava horního torenního uzlu včetně výměny horní torny.
Pro zajištění obrzdění vozu je nutná dále výměna brzdového válce a další drobné úpravy na brzdě, změna způsobu brzdění podle nákladu nebyla u těchto vozů provedena - tj. zůstal přestavovač L-P.
Uvedené úpravy byly v jarních měsíci měsících 2001 provedeny na voze 84 56 667 5002-9. Vůz byl v té době zařazen u ŽSR. Následně byl vůz podroben nutnému rozsahu zkoušek na okruhu v Cerhenicích. Na základě úspěšně provedených zkoušek byl vůz schválen Drážním úřadem v Praze jako typ 9-401.3.
V měsíci srpnu bylo postupně přistaveno všech 70 vozů do OOS, s.r.o. k provedení modernizace. Jak již bylo uvedeno vozy byly před modernizací zařazeny u ŽSR (zařaditel - firma ZX-Benet s.r.o.) s čísly 84 56 667 5001 až 5070. Po modernizaci budou zařazeny u ČD v režimu RIV pod čísly 33 54 668 7001 až 7070.
Mimo již uvedené úpravy na pojezdu a brzdě, byly součásti modernizace další úpravy vozu : výměna zkorodovaného obložení skříně, zesílení čelníku pod nárazníky, pryžové těsnění výsypných klapek, dělené vyprazdňování po polovinách vozu a otryskání spodní poloviny vnitřku skříně a nátěr speciální, abrazi odolnou nátěrovou hmotou firmy HEMPEL.
Těmito úpravami OKD Doprava a.s. získává vůz schopný provozu v režimu RIV a tedy bezproblémový export uhlí do ciziny ve vlastních vozech.