e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Rekonstruované nákladní vozy Rils ČD
poslední aktualizace 8.1.2002
Vůz Rils 31 54 354 1012-3

Plošinové vozy s odsuvným plachtovým krytem tvoří u většiny železničních podniků v Evropě, menší specifickou část vozového parku, která je využívána pro přepravu objemných produktů, vyžadujících mechanizovanou nakládku a zároveň vyžadující ochranu před povětrnostními vlivy při přepravě. První vozy této konstrukce byly přestavěny z plošinových vozů v šedesátých letech ve Francii. Dnes patří tento typ mezi standardizované vozy UIC a jeho počty na evropském kontinentu mají pomalý trvalý růst a to, jak zařazováním do provozu nově pořízených vozů, tak i rekonstrukcemi dlouhých plošinových vozů.
Z plošinových vozů v provozu u ČD jsou k rekonstrukci vhodné dva typy vozů - vozy Res 51. (výroba Vagónka Poprad) a 67 kostrukční skupiny (rumunského původu).
Vozy Rils nesmíme zaměňovat s vozy Shimms, což jsou speciální krátké vozy s podlahou v podobě speciálního lože (nakládací muldy - podle vyhlášky RIV) na přepravu svitků plechů. Tyto vozy ČD nevlastní a ani nejsou u ČD zařazeny jako soukromé vozy.
V roce 2000 vypsaly ČD veřejnou obchodní soutěž na rekonstrukci vozů Res 51.konstrukční skupiny, typ 9-212.0 na vozy Rils 51. konstrukční skupiny. Celkový finanční objem vypsané veřejné obchodní soutěže byl 50 mil.Kč. Ve výběrovém řízení byla zakázka na rekonstrukci zadána společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. (OOS, s.r.o. je opravce železničních nákladních vozů), která nabídla v tomto finančním objemu rekonstrukci 83 vozů. OOS, s.r.o. měly v té době již zkušenost s rekonstrukci jednoho vozu (typ 9-212.4) pro ČD v roce 1994 a sérii 100 vozů pro železniční společnost AAE v letech 1999/2000 (vozy byly určeny přímo AAE i k pronájmu na SBB, SJ, CFL). Shodné konstrukční řešení s prvním prototypem pro ČD, včetně dodávek dílů do ŽOS Trnava bylo použito pro rekonstrukci vozů Res ŽSR v letech 1999/2000.
Navržená rekonstrukce vozu Res 51.skupiny na vůz Rils typ 9-212.5 odpovídá z větší části řešení použitému v roce 1994 pro ČD, zásadní změna byla provedena u zavíracího mechanizmu. původní tříbodový zavírací mechanizmus byl nahrazen čtyřbodovým zavíracím mechanizmem ERRI podle licence Bombardier/Talbot. Změna byla rovněž provedena u materiálu plachtového posuvného krytu pro splnění požadavku snížené hořlavosti podle vyhlášky UIC.

Typový výkres vozu Rils, typ 9-212.5
Rozsah a postup rekonstrukce:
U vozů přistavených k rekonstrukcí byla nejprve provedena rozměrová a defektoskopická kontrola zaměřená zejména na oblasti spojení podélníků s příčníky a oblast čelníku, pro ověření zda přistavený vůz splňuje podmínky modernizace, následovalo důkladné umytí tlakovou vodou. Na demontážním pracovišti byl vůz odstrojen o díly, které nejsou součásti rekonstrukce (bočnice, čelnice, klanice, které jsou využity u modernizace řady Res 11.konstrukční skupiny). Spodek vozu byl otryskán ocelovou drtí a opatřen základním nátěrem. Byla provedena oprava spodku včetně podvozků, brzdy v rozsahu opravárenských předpisů ČD. Pro zachycení zvýšeného namáhání od pevných čel vozu je zesílena představková část kostry spodku.
Na takto připravený spodek vozu je zahájena montáž nových konstrukčních celků. Pro dosažení standardizace byla na vozech provedena výměna stávajícího táhlového a narážecího ústrojí za neprůběžné táhlové ústrojí s pryžokovovým vypružením "UNICUPLER", šroubovkou 850 kN a nárazníky 30 kJ s prstencovou pružinou. Všechny prvky táhlového a narážecího ústrojí jsou z výroby Thrall VS. Ovládací kolo ruční brzdy je posunuto tak, aby nezasahovalo do pojezdu plachtového krytu. Následuje montáž komponentů souvisejících s pohyblivým plastovým krytem. Jsou dosazena předmontovaná čela vozu, včetně pryžového těsnění a pojezdové lišty vozíků pohyblivého krytu. Na dokončená čela vozu je namontován čtyřbodový závěr ERRI. Na pojezdovou lištu jsou nasazeny vozíky s kolečky na valivých ložiskách pojíždějící po pojezdové liště. První dva krajní oblouky jsou spojeny v pevný celek z důvodu zmenšení síly vynaložené při manipulaci s plachtovým krytem. Závěrným mechanismem se zajišťují tyto spojené oblouky k oběma čelům vozu.
Vůz Rilns AAE 33 68 354 4007-0, rekonstruovaný z vozu Rens, plachta firmy MAFCA (OOS,s.r.o. 1999)
Vůz Rils 31 54 354 1012-3, plachta s logem ČD Spodek vozu Res po demontáži
Do vozíků jsou nasazeny oblouky nesoucí plachtový kryt. V této fázi montáže je proveden nátěr vozu jednovrstvou akrylátovou nátěrovou hmotou, nátěrové schéma je pro nákladní vozy standardní - spodek černý RAL 9005 a skříň červenohnědá RAL 8012. Před montáží plachtového pohyblivého krytuje provedeno spojení oblouků lankem, které přenáší síly mezi jednotlivými oblouky tak, aby nebyla namáhána vlastní plachta. Plachtový kryt je uchycen pomocí suchých zipů na oblouky z ocelových trubek. Materiál plachtového krytu zn. PLASTEL TE 72 FR je technická textilie s nánosovaným PVC, se sníženou hořlavostí. Je škoda, že plachta vozu pro ČD není z materiálu povrchově lakovaného. Lakované plachty mají vyšší odolnost proti ulpívání nečistot na povrchu plachty (takto byla provedena plachta MAFCA pro AAE). Celý mechanizmus plachtové posuvného krytu je na závěr montáže seřízen včetně závěrných mechanizmů. Montáží drobného příslušenství jako stupačky, popisové tabule a popsáním vozu je vůz dokončen. Následuje vážení kolových tlaků, funkční zkouška a přejímka vozu přejímacím orgánem Českých drah.
Tato rekonstrukce odčerpala vozy z řady Res, kterých nemají České dráhy nadpočetné
množství, jejich počet bude doplněn modernizací vozů Res 11.skupiny.
V roce 2001 byla dokončena celá série 83 vozů. Vozy jsou zařazeny pod čísly 31 54 354 1000 až 1083. Nasazeny jsou na přepravu, zejména hutních výrobků, do zahraničí. Převážně se nakládají v Třineckých železárnách a v Nové huti, jejich cesty vedou po celé Evropě, často i v počtu 10 vozů ve vlaku. Svým počtem 83 vozů rozhodně nepatří k rozhodujícím řadám, ale jsou to vozy zcela splňují požadavky zákazníka na přepravu zboží, které vyžaduje ochranu před povětrnostními vlivy.
Jeden z prvních vozů Rils pro SNCF