e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozy pro přepravu vína řady Zsr/R/Rv
poslední aktualizace Milan Černohorský, 9.11.2019
Vůz R 8-20001 pro přepravu vína (první polovina 60. let foto M. Knížek)

Přeprava vína po železnici je známá již od konce 19. století. Proto nepřekvapuje, že pro firmu František Šmíd (Jungmannovo náměstí 14, Praha II) je objednáno po 2. světové válce celkem 15 vozů pro přepravu vína. Vyrobeny byly jako typ 236.1 ve vagónce Studénka. Byly smlouvou s ČSD 77303/1947 (podle předpisu D123 - Seznam soukromých vozů zařaděných do obozu ČSD) zařazeny jako Zsr 520000P až 520014P s domovskou stanicí Praha-Bubny, dílny Kralupy nad Vltavou.
Firma Šmíd si ještě 16.2.1948 objednala další dva vozy, které měly být vyrobeny v České Lípě, ale objednávka byla stornována.
Po roce 1952 došlo k převedení soukromých vozů k ČSD (usnesení vlády č. 202/52) a z vozů se staly R 8-20000 a další. Kdy došlo k změně řadového označení na Rv, není jasné, ale v roce 1966, kdy došlo k přečíslování u posledních 8 vozů na dvanáctimístné UIC číslo, jsou vozy evidovány jako řada Rv. Například vůz Rv 8-20005 byl přečíslován na 21 54 700 0105-2, vůz 8-20003, tady ten se třemi sudy dostal číslo 21 54 700 0100-4, které je tak trochu mimo pořadí.

Zde na tovární fotografii ze Studénky vůz Zsr 520003

Pro přepravu vína se často používaly kryté vozy, do kterých se vestavěly sudy pro víno, zde tomu nebylo jinak. Jako základ byly vzaty ve velkých sériích vyráběné kryté vozy Zsr (později Ztr). Na voze byly provedeny jen minimálníúpravy od standardu Zsr. Krátkým výčtem tyto: na spodku vozu přivařeny sedla pro instalaci dubových sudů - dle popisu dvou sudů, ale tovární snímky nám dokumentují vůz číslo 520003, který má vestavěn sudy 3. Zda to byl pouze tento jeden vůz není známo. Rovněž je zajímavé, že na voze foceném ve Studénce není uvedena firma Šmíd, ale Půjčovna cisternových vozů Praha II.
Na střeše vozu byly vloženy dvě kruhové klapky s víkem o průměru 600 mm a lávka pro přístup k těmto klapkám (i vůz se třemi sudy měl pouze dvě klapky ve střeše). Pro výstup na střechu k lávce byly na druhém čele vozu dvě stupačky a navazující žebřík..

Výřez z přečíslovacího seznamu vozů z roku 1966
Zde vůz pravděpodobně čísla Zsr 520003 na přesuvně ve Studénce, vevnitř tři sudy menšího průměru.
Zde vůz jiného čísla se dvěma sudy o objemu 65 až 70 hl.

A co potřebujeme pro zhotovení modelu - například v H0 jeden vůz Ztr (bývalý Vacek) a tomuto vozu doplnit - stupačky, madla, střešní klapky, lávku a žebřík. Nátěr - to je nejasné, jedna z možností je zelená barva (RAL 6005 /ČSN 5700 - obdoba chladících vozů) a popis.
Výsledkem je zajímavý model, ať již na snímku níže ve stavu po roce 1966 nebo dle přání modeláře v jiném období.

Bokorys z typového výkresu.
Model vozu Rv dle přibližného stavu v druhé polovině let 60. minulého století, zhotovený přestavbou z modelu Ztr "Vacek".