e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Modernizace vozů Smmps ČD
poslední aktualizace 21.11.2001
Vůz Smmps 31 54 272 8 034-4
Modernizace nákladních vozů:
V čem spočívá obecně modernizace nákladního vozu s podvozky typu 26-2.8? V zásadě se jedná o úpravu spojení spodku s podvozkem, dosazení nových či repasovaných podvozků vyhovující požadavku 100 km/h v loženém stavu a 120 km/h v prázdném stavu (v našich podmínkách jde o podvozky Y 25 v různých modifikacích) a provedení rekonstrukce brzdy pro splnění brzdících vah dle požadované rychlosti a váhy. Samozřejmě, že k modernizaci se vždy ještě přiřadí dosazení dalších standardních dílů jako je táhlové a narážecí ústrojí a další.
Modernizace vozů Smmps 11. konstrukční skupiny:
Začátkem roku 2000 vypsaly České dráhy veřejnou obchodní soutěž na modernizaci 50 vozů Smmps, původní typ 5-437 který byl dodatky 2 a 3 k TP změněn na typ 5-438.1 a byl vyráběn ve dvou verzích spodku v.č. 5-437-1 a. 5-437-1.1. Poslední vyráběné série od roku 1965 a čísla vozu 9-33604 měly provedenou přípravu pro zabudování automatického spřáhla.
Motivem pro provedení modernizace alespoň 50 vozů byla naprostá absence krátkých plošinových vozů s ložnou šířkou větší než 3 m, které jsou pro hutní podniky na ostravsku nezbytné pro vývoz plechů o šířce 3000 mm. Právě na základě tohoto tlaku k vypsání veřejné obchodní soutěže došlo. Požadavkem zadavatele byla modernizace pro využití vozu při 20 tunách na nápravu v režimu RIV tj. ložený 100 km/h a prázdný 120 km/h. Vzhledem k stáří vozů bylo podmínkou výběru vhodných vozů provedení defektoskopie spodku vozu, jeho rozměrová kontrola a kontrola úbytku materiálu korozí. Požadavkem zadavatele byla rozněž podmínka o použití pro modernizaci dílů typizovaných a zavedených v konstrukci železničních vozů ČD.
Ve vypsané veřejné obchodní soutěži nejlépe uspěla firma Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. zabývající se opravami železničních nákladních vozů. Modernizace 50 vozů pak proběhla po nezbytných zkouškách a schválení typu Drážním úřadem na přelomu roku 2000 a 2001. Vozů byly zařazeny v intervalu 472 8, jako typ 5-438.6, s označením Smmps 54. konstrukční skupiny (bohužel konstrukční skupiny - pozůstatek rakouského vyvlastnění soukromých drah stále ještě přežívá, místo jednoznačnějšího označení typu např. tak, jak je zaváděno u osobních vozů).
Rámcový rozsah provedené modernizace:
Příprava vozu:
Přistavené vozy byly umyty tlakovou vodou, byla provedena demontáž dílů vozu, následovala rozměrová a defektoskopická kontrola spodku vozu dle ustanovení předpisu ČD V67. Pokud byl spodek vozu v požadovaných parametrech bylo provedeno jeho otryskání ocelovou drtí a základní nátěr. Nevyhovující spodky vozů byly navrženy na zrušení.
Na spodku, který vyhověl, byly odstraněny závady v rozsahu opravárenských předpisů, tento rozsah opravy byl proveden i na dílech, které po demontáži byly opětovně požity. V rámci provedené opravy byla provedena úprava spodku vozu. Při přistavování vozů k modernizaci bylo zjištěno, že jediné vyhovující spodky jsou z poslední série s provedenou přípravou pro montáž automatického spřáhla, ostatní vykazovaly takové zeslabení základních materiálů v oblasti čelníků, že jejich použití nebylo možné. Bohužel pro modernizaci nebylo možné tyto vozy v dostatečném množství přistavit, proto byla dodatečně do modernizace zahrnuta rekonstrukce představku shodná s provedením pro montáž automatického spřáhla a k modernizaci byly přistavovány i vozy starší. Takto byly sjednoceny spodky modernizovaných vozů.
Modernizace vozu - montáž:
Na vůz je dosazeno nové táhlového ústrojí UNICUPLER s pryžokovovým vypružením a šroubovkou 850 kN standardu UIC, obojí dodavatel TVS Studénka. Na vůz je namontována kompletní pneumatická část brzdy DAKO-GP-A pro režim S se snímačem zatížení a mechanická část brzdy včetně nového stavěče zdrží SZ 12. Na čelech vozu jsou dosazeny nové stupačky a sklopná madla pro posunovače v souladu se stávajícími požadavky UIC, z těchto důvodů byly z vozu odebrány přejezdové můstky, které zasahovaly do prostoru pro posunovače. Na upravený příčník je namontován nový horní díl torny a vůz je připraven k zavázání na podvozky, v tomto případě na podvozky Y25 Lsd1 z Tatravagónky Poprad. Předtím je ještě provedena definitivní povrchová úprava vozu vodouředitelnými nátěrovými hmotami a popis vozu. Hotový vůz se zavázanými podvozky je zvážen, včetně kolových a nápravových tlaků a převzat přejímači ČD.
Vozy obdržely čísla 31 54 472 8001 až 8050 a nejvíce jsou k vidění na trase Ostrava - západní či jižní hraniční přechody. O přepravu na těchto vozech projevila zájem i armáda České republiky, jsou to jediné typy vozů vhodné k přepravě pásové techniky - tanků.
Vůz Smmps 31 54 272 8 034-4, podvozek Vůz Smmps 31 54 272 8 034-4, sklopné madlo a klanice
Typový náčrt vozu Smmps 54. konstrukční skupiny
Technické parametry modernizovaného vozu Smmps 54. konstrukční skupiny
nejvyšší rychlost ložený 100 km/hod ložná délka 14 000 mm
nejvyšší rychlost prázdný 120 km/hod brzda DAKO-G-A
jmenovitá hmotnost vozu 23,5 t podvozky Y25 Lsd1, typ 9-833.0
ložná hmotnost 56,5 t dvojkolí typ 428, průměr 920 mm
hmotnost na nápravu loženého vozu 20 t táhlové ústrojí UNICUPLER 1000 kN
ložná šířka 3100 mm narážecí ústrojí kategorie A, 30 kJ