e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj

Spojovací vozy
poslední aktualizace 12.12.2003
Vůz ŽSR 42 56 961 5 023-3, Bratislava 9/2001
Od roku 1970 byly na ČSD pro přepravu vozů SŽD (železnic Sovětského Svazu), převázaných na podvozky s normálním rozchodem, upravovány tzv. spojovací vozy. Ze SŽD byly v přechodové stanici Čierna nad Tisou přebírány většinou kotlové vozy, které po převázání podvozků byly z důvodu odlišně fungující brzdy Matrosov přepravovány ve skupinách po osmi vozech. Tyto skupiny byly na obou koncích ukončeny spojovacími vozy, které byly na jednom čele vozu vybaveny klasickým táhlovým a narážecím ústrojím a na opačném čele vozu automatickým spřáhlem SA-3 nebo OSŽD typ 1.916 nebo 1.917. V roce 1987 se uskutečňovaly již i přepravy kotlových vozů SŽD tranzitem přes ČSD na železnici DB přes Domažlice. A tak z celkem 197 spojovacích vozů v roce 1988 byly dva dislokovány v žst. Domažlice jako záloha pro tyto přepravy. Zbývající vozy měly domovskou stanici přechodovou stanici Čierna nad Tisou. Od roku 1988 byly vozy dislokovány i v nově zřízené přechodové stanici Maťovce. Vozy byly do roku 1988 evidovány pod původními řadami vozů a pod původními čísly. V roce 1988 dochází k postupnému přečíslování a přeznačení vozů. Vzniká řada U-x a Ua-x. Je zkoušena rovněž ucelená souprava vozů označených řadou Eas-x.
Vůz ČSD Ua-x (Pao) 82 54 961 4 623-4 po Ns opravě v ŽOS Ostrava v roce 1989
Kozárovce, U-x ŽSR 42 56 961 5 044-9, 12/2002 (foto ing. Petr Fiala)

Dnes Železničná spoločnost, a.s. - ZSSK provozuje pouze vozy bývalé řady Vte. Rovněž domovskou stanicí těchto vozů je již pouze přechodová stanice Maťovce, kde bylo v roce 1987 vybudováno nové pracoviště pro převazování vozů vybavené sadami portálových zvedáků a posunovacím zařízením TURNO pro vytahování a zasunování podvozků pod zvednuté vozy.

Pracoviště na převazování podvozků v Maťovcích (foto ZSSK)
Ještě zpět k roku 1988. Z celkem 197 evidovaných vozů, bylo 40 vozů odstavených dlouhodobě z provozu pro závady či propadlé revizní opravy. Do roku 1988 byly vozy zařazeny pod původní řadou a původním číslem, v roce 1988 jsou přeznačeny do uváděných řad U-x a Ua-x a čísleně do intervalu 961 1 až 7. Uváděných 197 vozů bylo složeno z celkem 16 řad vozů. Nejpočetněji byly zastoupeny vozy Vtr a Vtdr a Nsk. Byly zde i řady zastoupené jediným exemplářem - například vůz Oa 31 54 470 9 049-9, ale i taková řada jako Var s vozem 82 54 590 0 004-8 nebo Vsa s vozem 82 54 598 6 276-9. Obrovský rozsah používaných řad poměrně překvapuje neboť montáži spřáhla SA-3 předcházelo poměrné rozsáhlá úprava spodku vozu v oblasti představku - jiný přenos sil na spodek vozu a to znamenalo pro každou řadu zpracovat dokumentaci. Pro rekonstrikci byla stanovena podmínka minimální hmotnosti vozu 13 000 kg. Při nižší hmotnosti byl vůz doplňován balastem a nápisem "Přítěž xxx kg". Při vyšší byly z vozů odebírány různé nepotřebné součásti a vůz doplňován o nápis "Vůz bez klanic" a podobně. Vozy byly rovněž opatřeny nápisem "Spojovací vůz s SA-3", domovskou stanicí, značkou SA-3 nebo OSŽD na čelníku podle typu spřáhla. Při použití nárazníků i doplňujícím nápisem o zkrácené délce nárazníků pouze na 585 mm. Vozy byly od roku 1988 natřeny modrou barvou odstínu 4550 dle ČSN.
Levice, U-x ŽSR 42 56 961 5 054-8, 12/2002 (foto ing. Petr Fiala)
Kozárovce, U-x ŽSR 42 56 961 5 120-7, býv. Vte (foto ing. Petr Fiala)