e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Dodávka nových výsypných vozů pro ČD je kompletní
Michal Kozuk
michal.kozuk@centrum.cz
poslední aktualizace 7.11.2006
Jeden z posledních vozů řady Tadgnss čísla 31 54 0925 067-9 (výrobní číslo 179067/2006) těsně před dokončením v areálu výrobního závodu. Vzhledem k dlouhotrvajícím problémům s realizací dodávek podvozků typu Y25Ls(s)d1 z Popradu jsou však pod vozem dosud zavázány pomocné podvozky (Michal Kozuk 9. 8. 2006).

Do vozového parku Českých drah již přibylo všech sto kusů objednaných čtyřnápravových výsypných vozů s odklopnou střechou, jejichž výrobu letos dokončila firma LOSTR Louny. Na dodávku první série, čítající 70 kusů vozů řady Tadgnss typového označení 9-434.1, navázala koncem srpna letošního roku série druhá, čítající 30 vozů řady Tadnss typu 9-434.0. Vozy řady Tadgnss obdržely čísla 31 54 0925 001 až 070. Pro vozy řady Tadnss byl vyčleněn dosud nepoužitý interval 0938; inventární čísla jdou opět od 001 výše. Všechny vozy jsou zařazeny do režimu 31 (RIV) a jsou použitelné v mezinárodní přepravě. Podrobné informace o zařazování jednotlivých vozů druhé série do stavu ČD a jejich provozním nasazení přináší následující tabulka, zachycující stav k 7.11.2006.

číslo vozu
výrobní číslo / rok výroby
dodání vozu ČD *)
první nasazení po vyrobení
31 54 0938 001
185001/2006
31.08.2006
Jestřebí – Přerov, křemičitý písek; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 002
185002/2006
08.09.2006 (30.08.2006)
Louny – Seddin Uebrige (SRN) / Berlin Moabit (SRN) (veletrh InnoTrans 2006) – Neratovice; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 003
185003/2006
31.08.2006
Jestřebí – Přerov, křemičitý písek; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 004
185004/2006
01.09.2006
k nakládce do žst. Jestřebí, zde nenaložen; Neratovice - Polsko, síran amonný
31 54 0938 005
185005/2006
01.09.2006
k nakládce do žst. Jestřebí, nenaložen; odtud k nakládce do Neratovic (nenaložen kvůli zdržení v opravě v Kralupech pro poškození mechanismu střechy); následně Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 006
185006/2006
01.09.2006
k nakládce do žst. Jestřebí, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 007
185007/2006
14.09.2006
Neratovice - Polsko, síran amonný
31 54 0938 008
185008/2006
14.09.2006
k nakládce do žst. Beroun, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 009
185009/2006
14.09.2006
k nakládce do žst. Beroun, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 010
185010/2006
22.09.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 011
185011/2006
22.09.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 012
185012/2006
22.09.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 013
185013/2006
26.09.2006 (25.09.2006)
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 014
185014/2006
26.09.2006 (25.09.2006)
do žst. Most nové nádraží, odtud do Neratovic; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 015
185015/2006
26.09.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 016
185016/2006
02.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 017
185017/2006
02.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 018
185018/2006
02.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 019
185019/2006
11.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 020
185020/2006
11.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 021
185021/2006
11.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 022
185022/2006
25.10.2006 (25.10.2006)
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 023
185023/2006
25.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 024
185024/2006
25.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 025
185025/2006
27.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 026
185026/2006
27.10.2006 (27.10.2006)
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 027
185027/2006
27.10.2006
Neratovice – Polsko, síran amonný
31 54 0938 028
185028/2006
31.10.2006
odjel k nakládce do žst. Jestřebí
31 54 0938 029
185029/2006
31.10.2006 (30.10.2006)
odjel k nakládce do žst. Jestřebí
31 54 0938 030
185030/2006
03.11.2006 (30.10.2006)
dosud neodjel k nakládce
*) v závorce je uveden datum zařazení vozu do stavu ČD, je-li známo
Rozpracovaný vůz výrobního čísla 185001, tedy první kus z navazující série typu 9-434.0 řady Tadnss, který ponese číslo 0938 001; v areálu výrobce (Michal Kozuk 9. 8. 2006).

Konstrukce obou řad je po technické stránce shodná, liší se jen provozním předurčením z hlediska přepravy specifických druhů sypkých ložných materiálů. Vozy řady Tadgnss jsou určeny pro přepravu obilnin a zrnin pro potravinářské účely a mají ložný prostor nalakovaný zdravotně nezávadným polyuretanovým nátěrem, který smí přijít do styku s potravinami. Oproti tomu řada Tadnss je určena pro ostatní sypké zboží, a to včetně látek agresivních (např. prášková hnojiva). Od toho se odvíjí i užitý druh polyuretanového nátěrového systému. Na první pohled lze obě řady od sebe odlišit umístěním standardně používaného piktogramu s nápisem ZRNINY s vyobrazením obilného klasu, kterým jsou opatřeny vozy řady Tadgnss.
Využití vozů řady Tadnss je předpokládáno zejména při přepravě hnojiv. Provozní nasazení prvních nově vyrobených vozů ovšem prověřilo možnosti této vozové řady při přepravě i jiných druhů sypkých látek (písek).

Již dokončený a zařazený vůz Tadnss 0938 001 při přepravě z Přerova do Jestřebí k druhé nakládce sklářského písku, která nakonec neproběhla. Na snímku spolu s vozem 0938 003, zbytek ucelené soupravy tvoří standardně používané vozy řady Faccs při přepravě písku do Přerova; Nymburk hl. n. (Michal Kozuk 15. 9. 2006).

V obou případech je vůz konstruován v režimu SS, tedy pro rychlost 120 km/h ve stavu loženém. Vzhledem k nejvyšším rychlostem, dosahovaným v nákladní dopravě na našem území, tyto vlastnosti momentálně využije pouze v zahraničí. Z tohoto důvodu je vystrojen podvozky typového označení Y25 Ls(s)d1 (9-842.02.4) z Tatravagónky Poprad a brzdovou výstrojí s automatickým stavěním dle hmotnosti vozu. Brzda je soustavy DK-GP-A (DAKO Třemošnice) a spolupracuje se dvěma stavěči SAB DRV 10-450H2. Ostatní prvky konstrukce vozu a jeho základní rozměry odpovídají běžnému evropskému standardu shodně koncipovaných řad vozů. Vůz je vyroben z ocelových polotovarů se zvýšenou odolností proti korozi (ocel legovaná mědí). Je vybaven ručně otevíratelnou odklopnou střechou, sloužící k plnění vozu a umožňující při uzavření utěsnění ložného prostoru od vnějšího okolí. Vykládání vozu je spodní, gravitační, oboustranné s ručně ovládanými uzávěry.

Dosud "netknutý" vůz 0938 006 v Jestřebí v soupravě s vozy čísel 0938 005, 001 a 003 při čekání na nakládku písku. Po dvacetidenním prostoji vozy nakonec odjely k nakládce do Neratovic (Michal Kozuk 23. 9. 2006).
Popisová tabule vozu 31 54 0938 003-9 (Michal Kozuk 23. 9. 2006).
Základní technické parametry
délka přes nárazníky 21640 mm ložná hmotnost max. 62,4 t
vzdálenost otoč. čepů 16600 mm ložný objem 82 m3
rozvor podvozků 1800 mm max. rychlost ložený 120 km/h
váha vozu 27300 kg tlaková brzda DK-GP-A