e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vůz řady Zaz/Taes typ 427.2
poslední aktualizace 9.3.2003
Vůz Taes, zde ještě jako Has 81 54 270 4462-8, Opava v.n., 5/2001

Zaz je krytý čtyřnápravový vůz s přesuvnou střechou pro přepravu kusového zboží, paletizovaného zboží, strojů a silniční vozidel. Vůz byl dodáván Československými vagónkami Tatra, národní podnik, odštěpný závod Vagónka Tatra Česká Lípa. Jako první byl vyroben prototyp vozu s průběžným kabelem elektrického topení a pak následovalo provedení bez elektrického kabelu. Na tomto prototypu 1-92000 byly zkoušeny podvozky s dlouhými závěskami typu 1-131-2. Ke škodě dalšího použití vozu byly série dodávány s podvozky typu 26-2. Vůz byl dodáván zpočátku pod označením Za (Zac s průběžným elektrickým kabelem 3000V ss) v letech 1965 - 1973. Typová čísla vozů jsou Zaz - 427.2 (Zazc - 427.1), technické podmínky Zaz - TPE 36-306/66 (Zazc - TPE 36-277/65). České dráhy převzaly od ČSD celkem 2658 vozů řady Zaz. V polovině roku 2002 bylo v majetku ČD, s.o. 670 vozů s trvale klesajícím počtem. Zařazeny jsou v intervalu 081 1 až 081 4 a označeny u ČD řadou Taes.

Vůz Zac 1-92014 na MSV v Brně roce 1966
V průběhu historie byly vozy značeny řadou Za - Zaz - Zav - Has - Taes. Přes trvale klesající stav a stáří vozů to jsou vozy, které jsou pro uspokojení nároků přepravců nezbytně nutné a tak i tyto vozy se dočkaly úprav a modernizace. U ČD úpravou vozu Taes typ 427.2 vzniká typ 136.0, který odpovídá požadavkům pro mezinárodní provoz rychlostí 100 km/h, podstatou je úprava podvozku typu 9-806.0 (26-2.8) na typ 9-867.0, který vyhovuje pro režim "s" při nápravovém zatížení 18 tun. Vozy zařazené u ŽSR stále jako řada Has, jsou modernizovány dosazením podvozků Y25 Rs s úpravou brzdy a výměnou táhlového a narážecího ústrojí. Takto modernizované vozy schválené Dráhovým úradom SR jsou provozovány jako typ 9-133.0 v režimu "s" s nápravovým zatížením 20 tun. U obou změn je samozřejmá i výměna tahadlového a narážecího ústrojí v souladu s požadavky UIC. A tak tento zajímavý a dnes již málo se vyskytující typ vozu, čeká další tisíce kilometrů na železničních tratích Česka, Slovenska i Evropy.
Technický popis:
Nákladní čtyřnápravový vůz Zaz má kovovou kostru, dřevěné bednění, tlakovou brzdu, ruční pořádací brzdu a dvounápravové podvozky 26-2.7. V roce 1968 byl schválen dodatek č.2 k technickým podmínkám, který od 1232 vozu zavádí dosazení podvozků 26-2.8, při respektování zaměnitelnosti obou typů podvozků. Prvních 370 vozů Zaz bylo vyrobeno s trubkovými nárazníky s talířem o průměru 480 mm, od 371 vozu jsou z výroby dosazovány nárazníky 350 kN.
Spodek:
Spodek vozu je svařovaný z ocelových válcovaných a lisovaných profilů a desek. Představky jsou dimenzovány pevnostně na zabudování samočinného spřáhla. Základem kostry spodku jsou dva podélníky U240, čelníky jsou svařeny z plechu síly 10 a 12 mm.Dva hlavní příčníky jsou svařeny z plechu síly 10, 12 a 15 milimetrů.
Při výrobě byly na vozy dosazovány podvozky 26-2.7 podle technických podmínek TPE 36-278/65. Od 1232 vozu výroby pak podvozky 26-2.8 podle TP 04/04E 38/63. V osmdesátých letech minulého století byl při periodických opravách na vozy dosazován typ podvozku 26-2.8 s celistvými koly vzor 409 a průměrem 920 mm.
Brzda:
Tlaková brzda samočinná DAKO - GP s rozvaděčen DAKO CV 1 - D 14" a brzdovým válcem 14" odpovídá
TPE 8756-28-57. Je vybavena dále automatickým odbrzďovačem DAKO OS1 a stavěčem zdrží SZ 10 s regulační délkou 600 mm. Ruční pořádací brzda s vodorovným vřetenem je ovládána u čelníku ručním kolem se země, z obou stran vozu.
Skříň vozu:
Kostra bočnice je svařena z válcovaných a lisovaných ocelových profilů přivařených ke spodku vozu. Výplň bočnice je z přišroubovaných desek z vodovzdorné překližky síly 15 mm, s oboustranně nalisovanou fenolickou fólií, která tvoří zároveň povrchovou úpravu (při údržbě vozů byl již prováděn nátěr celé skříně). Čela jsou pevná, čelní sloupky z profilu UE 16 (alternativně U 14, UE je tzv. ekonomický, rozuměj úsporný, profil). Výplň čela je z vodovzdorné překližky síly 25 mm, opět s oboustranně nalisovanou fenolickou fólií. Výplň mezi čelní vaznicí a kružinou střechy je z plechu. V každé bočnici je jeden dveřní otvor a čtyři větrací otvory.

Bokorys a půdorys z typového výkresu
Střecha:
Střecha je úrovňová a skládá se ze dvou stejných přesuvných dílů. Kostra střechy je celokovová svařovaná, kružiny lisované z plechu síly 2 mm, podélné vaznice z trubek 100x60x3 mm. Krytina střechy je z plechu síly 1,3 mm přivařeného na kostru. Každá polovina střechy pojíždí po čtyřech kladkách uložených v kuličkových ložiscích. Příslušná otevíraná část střechy je ovládána z druhé části střechy ručním pákovým mechanizmem, umístěným uprostřed střechy. Prostřednictvím ovládací páky a koncových jazyků je otevíraná část střechy zvednuta nad úroveň druhé části a pojíždí po vaznici a druhé části střechy. Odkryje se tak nakládací otvor 7000x2330 mm. V zavřené poloze je střecha zajištěna proti podélnému posuvu záchytkami a sklopenou ovládací pákou s pákovým závěrem. Na každé polovině střechy jsou čtyři uvazovací oka pro jištění obsluhy.

Podlaha:
Podlaha je z borových, alternativně smrkových prken síly 45 mm, spojených polodrážkou. Horní plocha prken je hoblována. V místě dveří je podlaha doplněna kovovými prahy. Podlaha je stavěna na místní zatížení 2200 kg.
Posuvné dveře a klapky:
V každé bočnici jsou jedny dvojité posuvné dveře o celkové světlosti 2150x5000 mm, pojiždějící po horních kolejničkách na kladkách s plastovými samomaznými ložisky a otevírané k čelu vozu. Kostra dveří je svařovaná z lisovaných a válcovaných ocelových profilů. Výplň tvoří vodovzdorná překližka síly 15 mm s oboustranně nalisovanou fenolickou fólií. Dveře jsou vybaveny kombinovanými narážkami, které umožňují
zajištění vždy jednoho křídla v zavřené poloze.

Vůz Has ŽSR 31 56 270 3205-7 s podvozky Y25 Rs
V otevřené poloze je možno zajistit obě křídla zevnitř pojistkami dveří. V každém dveřním otvoru jsou čtyři posuvné sloupky, které mají sloužit k zabránění dosednutí přepravovaného zboží na dveře při přepravě.
Čtyři větrací otvory v bočnici jsou z venku uzavíratelné posuvnými kryty, které jsou ovládány táhly. Větrací otvory jsou vybaveny pevnými žaluziemi. Spodní hrana větracích otvorů je ve výši 1600 mm od úrovně podlahy.
Přepravované zboží:
Vůz je určen k přepravě kusových zásilek , kusového a paletizovaného zboží, nebalených strojů a zařízení, silničních strojů.
Způsob nakládky a vykládky:
Uspořádání dvoudílných bočních posuvných dveří umožňuje nakládku a vykládku zboží z rampy nebo ze země. Nakládka je rovněž umožněna jednou nebo druhou polovinou odkrytého otvoru střechy.
Základní technické údaje:
hmotnost vozu 23,5 t ložná plocha 40 m2
únosnost při rovnoměrném zatížení 48,5 t ložný prostor 95 m3
hmotnost loženého vozu 72 t koeficient objemu 0,615 t/m3
při hmotnosti na nápravu 18 t výška podlahy od temene kolejnice 1225 mm
ložná délka 15 200 mm maximální rychlost loženého vozu 100 km/h
ložná šířka 2 600 mm minimální poloměr oblouku 150 m

Údaje jsou uvedeny pro vůz Taes ČD typ 136.0 se sníženou nosností na nápravu na 18 tun.