e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vozy Tams ČD
poslední aktualizace 8.1.2002
Prototyp 31 54 080 7001-1 v červnu 2001, před výstavou Czech Raildays

Při přepravě nákladů vyžadujících ochranu před povětrnostními vlivy a přepravovaných ve vysokostěnných vozech je používáno překrytí vozu plachtou. Tento způsob nevyhovuje z důvodu manipulace a přepravy plachty při jejím dalším nevyužití na voze. V Evropě jsou již dlouhou dobu v omezeném měřítku používány vyskostěnné vozy, které mají zakrytí roletovou střechou. Jako roletová střecha byla nejprve používána kovová roleta navíjejíná při otevření na buben na jedné straně vozu, později se začala místo kovové rolety používat plastová roleta vyztužená příčnými kovovými prvky (závod Talbot, Aachen, dnes Bombardier Transportation). Roleta je stahována k jedné straně vozu do záchytného koše. Tyto vozy jsou vyráběny v posledních letech i v Česku - Vagónkou Česká Lípa - Bombardier Transportation s určením pro železniční podnik DB Cargo.
U ČSD/ČD byly tyto vozy v minulosti nahrazovány vozy Utz/Tcms, dvounápravovými vozy s přesuvnou střechou, umožňující odkrytí poloviny střechy. Tyto vozy vzhledem na svůj technický stav jsou vyřazovány a tak vznikla snaha doplnit vozový park vozy obdobných vlastností využitelných pro přepravu výrobků strojírenského a stavebního průmyslu.
V roce 2000 vypsaly České dráhy, s.o. veřejnou obchodní soutěž na rekonstrukci vozů Eas-u, 52. konstrukční skupiny na vozy Tams, 52 konstrukční skupiny. Na základě výsledků veřejné obchodní soutěže byla na dodávku 153 vozů uzavřena smlouva s druhým v pořadí soutěže (po odstoupení ze soutěže sdružení LOSTR - Bombardier), Ostravskými opravnami a strojírnami, s.r.o.

Bokorys z typového výkresu vozu Tams typ 9-107.9
První prototyp vozu 31 54 080 7001-1 byl vystaven v červnu 2001 na výstavě Czech Raildays v Ostravě. V průběhu léta byl dokončen druhý prototyp 31 54 080 7002-9, který absolvoval prototypové zkoušky od 12.9. do 24.9.2001 na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích. Bohužel prozatím není dokončeno schválení rekonstrukce na Drážním úřadu a proto nebyla zahájena sériová produkce. Přesto doufejme že, zákazníky ČD požadované vozy, se na našich tratích s ročním zpožděním přece jen objeví.
Popis rekonstrukce:
Vozy přistavené k rekonstrukci jsou podrobeny prohlídce, očištění studenou tlakovou vodou. Je provedena částečná demontáž vozu v rozsahu nutném pro provedení rozměrové a defektoskopické kontrole podle opravárenských předpisů ČD. U kontroly korozních úbytků zaměřené na podélníky, hlavní příčníky a čelníky, byla kritéria proti opravárenským tolerancím zpřísněna.
Vozy jsou po provedené kontrole a demontáži přistaveny k otryskání ocelovým granulátem. Otryskání před provedením nátěru je nezbytné z důvodu požadavku ČD na 60 měsíční garanci nátěrového systému.
Na voze je provedena oprava spodku, skříně, pojezdu a brzdy v rozsahu opravárenských předpisů ČD. Je provedena úprava horní vaznice bočnice pro vedení lamelových prvků roletové střechy, úprava čelnic na pevná čela (odebrání závěrů čelnic a zavaření čelnic, původní otevíratelné čelnice nemohly být zachovány z důvodu dosazení koše na shrnutou roletu na jednom čele a mechanizmu pro ovládání roletové střechy na druhém čele) a dosazení upevňovacích prvků do podlahy vozu (tyto upevňovací prvky jsou do vozu dosazovány v souvislosti s určením vozu i pro přepravu výrobků strojírenského průmyslu).
Na takto připravený vůz jsou dosazovány komponenty vlastní rekonstrukce vozu, která se neomezila jen na roletovou střechu, ale na vůz jsou dosazovány i další standardní komponenty - táhlové a narážecí ústrojí dle standardu UIC.
Otevíratelná roletová střecha je tvořena nánosovanou textilií PES/PVC vyztuženou ocelovými tenkostěnnými profily, pohyb roletové střechy zajišťuje vodící článkový řetěz vybavený nosnými kladkami, které jsou vedené vodicí lištou v upraveném bočním vazníku. Řetězy jsou poháněné řetězovými koly, které jsou z důvodu synchronizace spojeny pod čelním vazníkem hřídelí. Z důvodu identifikace polohy kraje střechy ze stanoviště obsluhy je střecha vybavena ukazatelem. Pohon řetězových kol je vyveden na obě strany vozu na ruční ovládací kolo (celý pohon je opatřen kryty) se zajišťovacím mechanizmem.
Vozy budou po rekonstrukci zařazeny v režimu 31, s řadou Tams v intervalu 080 7, s čísly 001 až 153.
O shodnou rekonstrukci se zajímaly v posledním období i ÖBB s účelem použití vozů k přepravě sypkých hmot (zamezení prášení při přepravě). K tomuto účelu jsou, ale vozy Tams, Taems nevhodné - pevná čela, nemožnost využití rotačních a čelních výklopníků.
Další dvě fotografie prvního prototypu (foto OOS,s.r.o.)
Novostavba vozu Tamns DB Cargo v Bombardier Transportation Česká Lípa (foto ŽM)

Technické parametry vozu Tams ČD:

maximální rychlost loženého vozu 120 km/h podvozek Y25 Rs dle TP4-307/88a
hmotnost prázdného vozu

23,5 t

táhlové ústrojí neprůběžné s pryžokovovým vypružením
ložná hmotnost 56,5 t nárazníky s prstencovou pružinu, kategorie A
ložná délka 12,8 m tlaková brzda DAKO GP, rozvaděč DAKO CV1
ložný prostor 36 m3 podlaha kombinovaná, v podlaze 12 ok na upevnění nákladu
výška bočních stěn 2025 mm druh nákladu výrobky strojního, hutního a stavebního průmyslu