e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Další dodávky vozů Tams pro ČD
poslední aktualizace 10.4.2005
Vůz 31 54 0807 155-5 pořadové číslo 3 z druhé série
V průběhu měsíce dubna 2005 budou zařazovány do provozu u Českých drah další vozy Tams. K rekonstrukci na vozy Tams jsou do Ostravských opraven a strojíren, s.r.o. přistavovány vozy Eas-u 52.konstrukční skupiny. Vozy z druhé série Tams jsou stejného typu jako série první 9-107.9. První vůz druhé série byl dokončen již v létě roku 2004 a vzhledem k malému problému při přidělení čísla byl zařazen do provozu jako vůz 31 54 0807 653-9, tedy jako číselně poslední vůz 500 kusové série. Další vozy budou postupně dokončovány od dubna 2005, nyní již ve správném číselném sledu, tedy od čísla 154. Celá série by měla být dokončena do konce roku 2005.
Vozy jsou v provozu využívány zejména pro přepravu hutních výrobků a sypkých hmot vyžadujících ochranu před vlhkostí - např. kaolínu.
Typový výkres vozu Tams
Konstrukčně není mezi vozy první a druhé podstatný rozdíl. Drobné odchylky jsou v provedení koše na shrnutý plachtový kryt a rozdílem mezi oběma sériemi je použití dvojkolí typu 560 (tvar desky kola zabraňuje deformaci desky při teplotním ovlivnění brzděním, které se zejména projevuje vadným rozkolím) se zvýšenou tepelnou odolností u druhé série. Lze je identifikovat podle dvou svislých bílých čar na ložiskové skříni.
Vozy 31 54 0807 155-5 a 156-3 pod stavědlem Ostrava hl.n.