e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vůz Utz/Tcs/Tcms s přesuvnou střechou
poslední aktualizace Jiří Berka, Milan Černohorský, 28.1.2022
Tovární snímek vozu Utz čísla 21 54 572 5189-4, vozu 10 sk. s budkou pořízený ve vagónce Česká Lípa po vyrobení v roce 1968.

V šedesátých letech minulého století se začínal projevovat nedostatek vozů na přepravu volně ložených  surovin jako je vápno, kaolin apod. K dispozici byly v té době jen vozy řady Uz voz. skupiny 6 s rozvorem 3 metry, s ložným prostorem cca 21 m³. Často byly využívány pro tyto druhy surovin klasické zavřené vozy, což sebou neslo problém s jejich čištěním po vykládce. V zahraničí v té době byly již používány dvounápravové vozy s bočními dvoukřídlovými dveřmi a s přesouvatelnou střechou, jejich konstrukce byla odvozena od standardního typu UIC vozu Es. ČSD si pořídily v letech 1966 - 1967 cca 200 vozů řady Utz  v tehdejší Jugoslávii ve dvou variantách:

  • s brzdařskou budkou a jednou čelní klapkou  (40 vozů)
  • bez brzdařské budky se dvěma čelními klapkami (160 vozů)

Vozy byly zařazeny do vozové skupiny 31 - vyhrazené pro vozy dodávané z Jugoslávie, jejich konstrukce taktéž vycházela ze standardní dokumentace UIC vozu Es, na rozdíl od zahraničních vozů (u DB vozy Kmmks 51, konstrukce vagónka SEAG, bočnice vozu má o dva sloupky skříně méně než vozy ČSD), byl u ČSD požadavek na výklopné čelnice, které vůz dostal..
Na první pohled jsou vozy Utz 31 sk. identifikovatelné dvoukřídlými dveřmi se dvěma nestejně velkými prolisovanými plochami, v podstatě se shodnými prolisy s bočními dveřmi u dodávaných vozů řady Vte. Šikmý horní vazník bočnice u čelní klapky není na rozdíl od vozů Utz z České Lípy přes celé pole bočnice. Vozy mají vzpínadlo. Byly dodány se střechou nýtovanou z hliníkového plechu, při opravách byla nahrazena střechou z ocelového plechu a ocelových profilů.
Vozy byly určeny pro přepravu sypkého i kusového zboží, které je třeba chránit před povětrnostními vlivy a pro přepravu substrátů znečišťujících vnitřek vozové skříně jako je vápno, kaolin, umělá hnojiva apod.

Vůz DB Ts 851 ev. čísla 01 80 570 1 319-7 čerstvě po provedené revizní opravě, vozy dodávány DB v letech 1951 až 1967, Jindřichův Hradec 1977,
foto Zdeněk Picka.
Bokorys jugoslávského vozu Utz 31 sk.

Hlavní technické údaje vozů Utz / Tcs vozové skupiny 31:

Hlavní technické údaje

S brzdařskou budkou

Bez brzdařské budky

Rozvor

5400 mm

5400 mm

Délka vozu přes nárazníky

10500 mm

10000 mm

Ložná délka

8675 mm

8675 mm

Ložná šířka

2760 mm

2760 mm

Ložná výška

1620 mm

1620 mm

Ložná plocha

24 m²

24 m²

Ložný prostor

39 m³

39 m³

Hmotnost prázdného vozu

12700  kg

12200 kg

Vůz Utz 31 sk. zde již jako Pom 56786 depa Brno Horní Heršpice, proto i to omezení rychlosti na 50 km/h (foto I.Mahel 8.7.1989).
Vůz Tcs/Utz 31 sk. s budkou z produkce Jugoslávie evidenčního čísla 21 54 572 5005-2, Lärje, Švédsko. Vůz již má polovinu bočních dveří vyměněnu za dveře Utz z produkce vagónky Česká Lípa. Je vidět, že v České Lípě byla dokumentace u těchto dílů převzata a nezměněna, protože dveře Utz z Č. Lípy sedly do "jugoslávského" Utz bez potíží. (foto 05/1981 K. Friberg)
Vůz Utz 31 sk. neznámého původního čísla, zde jako 44 56 049 0302-8, patřící firmě Žel. stavby a.s. Košice, dom st. Barca, foceno Sučany 21.4.2007.

Vozy Utz vozové skupiny 10:
Protože se tyto vozy osvědčily a rostla jejich potřeba, rozhodlo Ministerstvo dopravy o objednání většího počtu stejných vozů u domácích výrobců. V rámci centrálně plánované ekonomiky připadl tento úkol na Vagónku Tatra v České Lípě.
Vzorem se staly vozy Utz z Jugoslávie. Konstrukční oddělení  Vagónky Tatra v České Lípě připravilo vlastní konstrukční dokumentaci. Sériová výroba byla zahájena bez předchozí stavby prototypu. Funkční a pevnostní zkoušky byly provedeny ve spolupráci s Výzkumným ústavem kolejových vozidel na prvním voze ze sériové výroby.
První varianta vozu v počtu 400 kusů v provedení s brzdařskou budkou, jednou čelní klapkou a plechovou podlahou byla označena jako typ 404 a byla dodána v roce 1968 v počtu 400 kusů.
Druhá varianta vozu v počtu 1107 kusů v provedení bez brzdařské budky, se dvěma čelními klapkami a plechovou podlahou byla označena jako typ 404.1 a byla dodávána  v letech 1968 až 1971. Zajímavostí je, že z výroby v roce 1970 byly dva vozy typu 404.1 dodány do Automobilových závodů v Mladé Boleslavi.
Charakteristickým znakem vozů Utz vyrobených v České Lípě jsou dvoukřídlé dveře se třemi stejně velikýni prolisovanými plochami, šikmý horní vazník bočnice u čelní klapky je přes celé krajní pole bočnice. Vozy nemají vzpínadlo. Obě varianty byly zařazeny do vozové skupiny 10.
Pro vyráběné vozy Utz 5-404 a 5-404.1 zpracoval odštěpný závod Vagónka Tatra n.p. Česká Lípa technické podmínky TP04/04 E37/68, k nim byl vydán jeden doplněk se změnou parametrů brzdového potrubí a změnou dvojkolí z obručových 403 na celistvá 410, doplněk byl platný od roku 1970 a 526 vozu bez budky.

Typový náčrt vozu Utz 10 sk. s budkou z vagónky Česká Lípa
Tování fotografie vozu Utz 21 54 572 5189-4 10 sk. s budkou.

Vůz v obou variantách je celokovový, s dvojdílnou přesuvnou střechou umožňující nakládku a vykládku téměř z celé poloviny vozu. Představky vozu měly z výroby pevnostní a prostorovou přípravu pro zabudování v té době připravovaného jednotného evropského samočinného spřáhla. Pojezd vozu s dvojitými závěskami pružnic byl řešen pro nápravový tlak 20 Mp. Narážedla byla trubková s prstencovou pružinou 35 Mp. Tlaková brzda systému DAKO s rozvaděčem CV1-D12“ a přestavovači prázdný/ ložený a nákladní/osobní byla řešena pro rychlost 100 km/hod. Vzhledem k tomu, že hlavní podélníky byly z profilu UE30, a podlaha z ocelového plechu tl. 6 mm byla přivařena na rám vozu, vůz nemusel mít vzpínadlo.
Střecha byla přesuvná, skládající se ze dvou stejných dílů, umožňovala nakládku a vykládku střešním otvorem velikosti 2760 x 3830 mm, který vzniknul při přesunutí jednoho dílu nad druhý. Manipulace se střešními díly byla možná po výstupu na střechu z obslužných lávek za pomoci pákového mechanismu, který byl součástí každého dílu. Příslušný díl střechy, který měl být přesunut se pákou přizvednul nad druhý díl a tahem směrem k čelu nasunul prostřednictvím kladek  ve vzdálených rozích střechy a kolejniček na vaznicích na stojící díl střechy. Podrobný popis manipulace se střešními díly byl v obtisku „Obsluha střechy“ na čele vozu.
Obsluha střechy byla zakázána na zatrolejovaných kolejích.
Vzhled vozu po dodání z výroby byl velice atraktivní, nové vozy v soupravách doslova zářily především díky  kombinaci červenohnědé skříně (odstín 8440), hliníkovému nátěru střechy (odstín 9110), černému spodku (odstín 1990) a bílým nápisům (odstín 1000). Vnitřek skříně vozu dostal nátěr šedou (odstín 1100), podlaha vozu byla natřena latexem (odstín 1100). Střecha zevnitř měla také odstín 9110.
Na skříni byl v krajním pravém poli bočnice nápis „Vůz nesmí opustit území ČSSR!“
Bohužel poměrně brzy v průběhu provozu byly vozy spíš šedobílé od přepravovaných produktů, při revizích pak vozy ztratily svůj charakteristický původní barevný vzhled použitím červenohnědého odstínu na celou skříň včetně střechy.
Vozy se v provozu hojně využívaly na přepravu vápna a hnojiv do zemědělských podniků, kde byla, díky přesuvné střeše, často prováděna vykládka pomocí drapákových nakladačů. Slabinou byla nízká vaznice, světlost dveřního otvoru  byla necelých 1,5 x 1,8m, takže při vstupu do vnitřku vozu se pracovník musel vozu poklonit, jinak se mu vůz připomněl.

A tovární foto s pohledem na vůz Utz 10 sk. ev. čísla 21 54 572 5189-4 s budkou ze strany výklopné čelnice.
Tcs/Utz 11 sk. 21 54 572 8566-0 a další neznámého čísla v roce 1983 po vykládce ve stanici Petrohrad, dovezly kusové vápno pro státní statek v Lubenci, vykládka proběhla drapákovým nakladačem. Po vymetení byly naloženy cihlami na paletách Cihelny Petrohrad.
A ještě jedna tovární fotografie vozu Utz 10 sk. ev. čísla 21 54 572 5132-4.
Vůz Tcms/Utz 10 sk. ev. čísla 42 54 072 6826-6, vyrobený v České Lípě v roce 1969, vůz měl poslední revizí 23.8.1991 v ŽOS Trnava a byl zrušen dne 18.5.1992 ve vozovém depu Ostrava s určením pro Lokomotivní depo Krnov, kde již jen s inventárním číslem byl focen 28.1.2006

Dodávky pro Maďarsko:

V roce 1970 bylo vyrobeno 200 ks vozů s plechovou podlahou bez brzdařské budky se dvěma čelními klapkami pod typovým označením 404.2. pro maďarské státní dráhy MÁV. V roce 1971 potom pro stejného odběratele bylo dodáno 160 vozů s dřevěnou podlahou bez brzdařské budky a dvěma čelními klapkami pod typovým označením 404.3. A v tomtéž roce bylo dodáno pro MÁV ještě 40 ks vozů pod typovým označením 404.4 v provedení s dřevěnou podlahou bez brzdařské budky, se dvěma čelními klapkami
Vůz MÁV Tcs ev. čísla 20 55 574 8139-2 s maďarskou alternativou nápisu, že vůz nesmí opustit území Maďarska, obdobně jak vozy ČSD.

Vozy Utz  vozové skupiny 11
Pod typovým označením 404.5 dodala Vagónka Tatra v České Lípě v letech 1972 až 1973 pro ČSD celkem 910 kusů vozů Tcs / Utz bez brzdařské budky se dvěma čelními klapkami. Tento typ byl zařazen do vozové skupiny 11. Vozy se od typů 404 a 404.1 lišily především dřevěnou podlahou tloušťky 45 mm, hlavními podélníky z profilu U24 a vzpínadly podélníků z profilu L 90x90. Na bočnici vozu nebyl nápis „Vůz nesmí opustit území ČSSR!“. Vozy měly režim 21 RIV. Barevné provedení z výroby bylo totožné s typem 404.1.
Vozy Utz/Tcms 11 sk. prošly v průběhu svého života jedinou rekonstrukcí - od roku 1987 byly na vozy dosazovány háky na tažné lano dle požadavků UIC.

Výřez z typového výkesu vozu Utz 11 sk. typ 404.5

Hlavní technické údaje vozů Utz / Tcms vozové skupiny 10 a 11:

Hlavní techn. údaje

S brzd. budkou

Bez brzd. budky

Bez brzd. budky

Typ vozu

404

404.1

404.5

Vozová skupina

10

10

11

Rozvor

5400 mm

5400 mm

5400 mm

Délka vozu přes nárazníky

10500 mm

10000 mm

10000 mm

Ložná délka

8760 mm

8760 mm

8760 mm

Ložná šířka

2760 mm

2760 mm

2760 mm

Ložná výška

1620 mm

1620 mm

1620 mm

Ložná plocha

24 m²

24 m²

24 m²

Ložný prostor

39 m³

39 m³

39 m³

Hmotnost prázdného vozu

13800  kg

13000 kg

13500 kg


Provoz vozů Utz
Vozy Utz byly určeny k přepravě sypkých hmot - vápna, kaolínu, sypkých chemikálií vyžadujících ochranu před povětrnostními vlivy, odsuvná střecha umožňovala mechanickou vykládku pomocí drapáku, výklopné čelnice vozů příliš využívané nebyly. Vozy byly využívány k přepravě i ostatních druhů zboží přepravovaných v krytých vozech. V průběhu let bylo mnoho vozů Utz pronajato podnikům ke konkrétním přepravám zboží, dnes již je toto obtížně dohledatelné. Při vyřazení z provozu, rušení některé vozy nebyly fyzicky rozloženy, ale zůstávaly jako vozy pro zvláštní účely (ZÚ vozy) v jednotkách ČSD.
Takový případ je i vůz 20 54 572 5412-1, který již 14.9.1977 byl č.j. 15/2-33/77 vyčleněn jako ZÚ vůz Převoz. jeřáb 33012 Lokomotivního depa Přerov. V Přerově se vyskytoval ještě v roce 2003.
Rozdělením ČSD na vozy ČD a ŽSR v roce 1993 případly vozy s koncovkami ev. čísla 1 až 33 slovenskému podniku ŽSR. Poslední revize vozů Tcms (Utz) ČD byly prováděny u vozů 11 sk. v OOS Ostrava v letech 1997 a 1998. Revize byly ukončeny v březnu 1998, kdy byly provedeny revize na 25 vozech.
Například vůz:
21 54 072 5358-6 měl poslední revizi 10.3.1998 v OOS Ostrava, vůz byl vyrobený v roce 1973.
21 54 072 5470-9 měl poslední revizi 12.3.1998 v OOS Ostrava, vůz byl vyrobený v roce 1972.
Vozy byly využívány v tomto období např. k přepravám granulované smoly z podniku DEZA Valašské Meziříčí. S poklesem požadavků na přepravy ve vozech Utz / Tcms v devadevadesátých letech minulého století výrazně poklesla potřeba těchto vozů. A tak zatímco v roce 1993 je evidováno celkem přibližně 910 vozů v.s. 10, 590 vozů v.s. 11 a žádný vůz v.s. 31, v roce 2002 je v evidenci pouhých 520 vozů v.s. 11. Roku 2006 se dočkalo pouhých 16 neprovozních vozů. Nicméně spolu se čtyřnápravovými vozy řady Zaz / Taes představují zajímavé konstrukční řešení přesouvatelné střechy vozu a tím zvýšení variability způsobů nakládky a vykládky krytých vozů.

Vůz Tcms ev. čísla 42 54 572 8 007-0 ve stanici Poprad počátkem 80. let minulého století. Vůz po dělení majetku ČSD zůstal na Slovensku u ŽSR. Na voze "zbytečný" nápis Vozeň nesmie opustit územie ČSSR, je to vůz 11 sk., tyto vozy nápis neměly, protože do roku 1981 měly režim 21 a tedy neomezenou možnost výjezdu do ciziny, navíc o omezení výjezdu do ciziny po roce 1981 říká režim 42 (foto Š. Pitoňák)

Vůz Tcms 11 sk. ev. čísla 21 54 072 5 358-6 v roce 2003 v stanici Opava východ, vůz má provedenu rekonstrukci háku na tažné lano - odstraněny háky u rohových sloupků a vůz dostal jediný hák na nosníku vedle bočních dveří vozu. Vůz měl provedenu poslední revizi 10.3.1998 v OOS Ostrava. Vozy s provedenou revizí v OOS Ostrava mají návod na obsluhu střechy na bílé samolepce nalepené v pravém krajním poli bočnice a ne na čelnici vozu.

Vůz Utz 10 sk. s budkou původního čísla 20 54 572 5412-1, vyrobený v roce 1968, který byl v roce 1977 vyčleněn pro potřeby Lokomotivního depa Přerov jako Převoz. jeřáb 33012. Vůz od roku 1977 má pouze zatřeny původní nápisy, je vidět jeho velmi dobý technický stav - vše rovné, původní obručová dvojkolí 403, dlouho ve volném oběhu nevydržel. Foceno 30.9.2003 DPOV Přerov.

Řadové označení a číslování
Vozy 31 sk. dodané z tehdejší Jugoslávie dostaly při dodání řadu národní Utz, v některých materiálech je uváděna řada Uzt a snad ještě uvažovaná i Uze, zda se objevila i na vozech nevíme. Mezinárodní označení řadové UIC pak bylo pro interval 5725 Tcs. Písmenné označení Tcs se na vozy dostalo až začátkem 70. let minulého století v provedení ·Tcs/Utz.
Vozy s budkou dodané v letech 1966 a 1967 dostaly čísla 21 54 572 5 002-9 až 21 54 572 5 049-0, samozřejmě s vynecháním koncových číslic 0 a 1, které byly vyhrazeny vozům s omezením max. rychlosti na 50 km/h, tato čísla vozům zůstala prakticky do vyřazení z provozu.
Vozy bez budky dostaly čísla s pořadovými od 500 směrem nahoru, protože vozy neměly ruční brzdu ovládanou z plošiny a opět s vynecháním koncových číslic 0 a 1, takže dostaly čísla 21 54 572 5 502-8 až 21 54 572 5 699-2. A opět zůstala tato čísla vozům až do jejich vyřazení z provozu.
Vyřazování vozů 31 sk.a jejich rušení probíhalo koncem 80. let minulého století, většinou probíhalo na návrh udržující ŽOS pro nevyhovující technický stav vozu - nerentabilitu opravy. Pro všechny vozy Utz byla dlouhá léta udržovací dílnou ŽOS Trnava. Např. v přehledu vydaném Ústřední zúčtovnou vozů Praha za leden 1988 jsou uvedeny zrušené vozy 21 54 572 5 035-9, 045-8, 528-3, 534-1, 569-1, 633-1, 662-3 a 682-8, celkem 8 vozů, za březen 1988 to bylo dalších 5 vozů a téměř každý následující měsíc to bylo mezi 5 až 10 vozy. Počet postupně klesal a k 31.12.1989 je ve stavu již jen 59 vozů.

Vozy 10 sk. výroby Vagónka Česká Lípa vyjížděly z výroby s písmenným označením Utz a číselně pokračovaly v intervalu 5725 za vozy Jugoslávské výroby 31 sk. Samozřejmě číselně s pravidly uvedenými u vozů 31 sk., tj. vynecháním číslic koncových 0 a 1 a vozy bez ruční brzdy s čísly 502 a výše. Po naplnění intervalu 525 byl pokračováno v intervalech 5726, 5727 a 5728. Musíme si uvědomit, že omezení - vynechání číslic 0 a 1 znamenalo omezení na počet vozů v intervalu jen na 400 vozů bez ruční brzdy. Vozy začátkem 70. let dostávaly při revizích v dílnách i písmenné označení UIC ·Tcs/Utz. Přičemž intervaly UIC 5726 , 5727 a 5728 neměly od roku 1966 do poloviny 70 let přidělen písmenný kód. Od roku 1975 byl intervalům 5726, 5727 a 5728 přidělen písmenný kód Tcs a u intervalu 5725 byl změněn na Tcms. A zde nastává problém, který ČSD od roku 1981 vyřešilo sjednocením celé řady Utz na písmenný kód Tcms, bez ohledu na to, že ve vyhlášce UIC 438-2 byl intervalům 5726, 5727 a 5728 přidělen kód Tcs. Vozy skončily s evidenčním číslem v intervalu 5727 918 a pak pokračovaly v intervalu 5728 607 až 786. Důvod tohoto řešení neznáme čím byly obsazena čísla 502 až 607 nevíme. Volná čísla v intervalu 5727 919 až 999 obsadily později vozy Utz 11 sk. Od roku 1981 došlo u všech vozů ke změně režimu z 20 na 42 bez další změny inventárního čísla vozu.

Vozy 11 sk. jejichž výroba začala v roce 1972 vyjížděly již z výroby s písmenným označením ·Tcs/Utz. Jejich ev. čísla navázala na ev. čísla vozů Utz 10 sk, které končily číslem 21 54 572 7918-4 v intervalu 5727 a číslem 21 54 572 8786-4. Vozy opět dostávaly čísla s vynecháním koncových číslic 0 a 1. Po naplnění intervalu 5727 bylo pokračováno v intervalu 5728. Po i jeho naplnění se využil další interval pro vozy "T" bez přiděleného písmenného označení 5748 a 5749, kde vozy skončily číslem 21 54 574 9738-0. Změny ve značení a číslování v roce 1981 přinesl stejně jak u vozů 31 i 10 sk. změnu písmenného označní na Tcms a došlo k opuštění intervalů 5748 a 5749. Ve vyhlášce UIC byla provedena změna v používání číslic koncových 0 a 1 a rovněž zrušena pravidla, že vozy bez ruční brzdy byly s čísly od 500 výše. A tak vozy z intervalů 5748 502 až 999 a 5749 502 až 738 byly přeznačeny do intervalů 5727 300 až 499 a 5728 000 až 389. Od roku 1981 došlo i u všech vozů Utz 11 sk. ke změně režimu z 21 na 42 (pouze pro vnitrostátní provoz) bez další změny inventárního čísla vozu.

Na přelomu 80. a 90. let došlo ještě k jedné změně v číselném označení vozů Utz, pro vozy "T" byl ve vyhlášce UIC 438-2 změněn interval z 5xxx na 0xxx, přičemž vozům nebylo měněno inventární číslo. Vozům 11 sk. byl rovněž vrácen režim 21, tedy opět mohly do ciziny. Tedy vůz 42 54 572 7356-2 se stal vozem 21 54 072 7356-8.

Vůz Tcms 11 sk. ev. čísla 21 54 072 7356-8, vyrobený v České Lípě v roce 1972, poslední revize vozu byla 5.4.1991 v ŽOS Trnava, vůz deponovaný ve stanici Petrohrad, foceno 22.4.1995. Takže vůz ještě s platnou revizí, ale podle vzhledu již delší dobu odstaven.

Již deponovaný vůz Tcms 11 sk. ev. čísla 21 54 072 5 764-5, vyrobený v České Lípě v roce 1973 s propadlou revizí, poslední revize vozu byla provedna 26.9.1995. Vůz byl pronajat Synthesii Pardubice Semtín, stržená nálepka UN kódu nám neumožňuje zjistit co ve voze bylo převáženo.
(foto 22.9.2005 Ostrava hl.n.)

Použité prameny:

  1. Nákladní vozy ČSD, autoři František Kouba, Luděk Zedník, 1. vyd. NADAS 1991
  2. Nové nákladní vozy ČSD autor: František Kouba, 1. vyd. NADAS 1971
  3. Technické zprávy VÚKV č.3-4 1968
  4. Prospekt vozu Utz
  5. Archivy autorů