e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vozy na přepravu aut typ DDm 916
poslední aktualizace MC 5.5.2007
"ČEZ" 163 030 na R 600 dne 26.4.2007 při přepravě vozů DDm z Bohumína do DKV Praha (foto VH)

Přeprava aut společně s cestujícími na dovolenou, zejména letními rychlíky, je známá již delší dobu a vždy vyžadovala speciální patrové vozy pro přepravu aut. Například v 80. létech minulého století byl dva vozy DDm v majetku DR řazeny do mezinárodního rychlíku Saxonia - R 1475, Leipzig - Budapest Keleti. U ČSD nebyly tyto vymoženosti přepravy aut používány, vyjímkou byl rok 1973 na trase Praha - Varna..
Za ČD byla přeprava aut zavedena jak v relaci sezónního rychlíku Jadran expres, Praha - Split, tak i v spolupráci s ŽSSK na rychlíku Laborec Praha-Poprad Tatry (zde s vozy Laekks s maximální rychlostí 100 km/h) a Cassovia na trase Praha - Košice. Stálým problémem při těchto přepravách byla nutnost půjčení vozů pro tuto přepravu. ČD ani ŽSSK nevlastní vozy pro přepravu aut s požadovanými parametry - zejména maximální povolenou rychlostí, průběžným napájecím kabelem a dnes požadovaným kabelem UIC.

Vůz MDDlm (HŽ), který již umožnil rychlost vlaku 120 km/h, zde v roce 2004 na rychlíku Cassovia (foto T.Orlík)
V dalších letech se pak na Cassovii objevoval vůz Lekqss (Železničná preprava, s.r.o.) s vmax 160 km/h (foto T.Orlík)
Jadran expres s dvěma vozy MDDlm (HŽ) (foto Tomáš Orlík)
Pro sezónní přepravu aut v roce 2007, byly najaty pro ČD od firmy ZX Benet spol. s r.o. Trnava dva vozy DDm s maximální povolenou rychlostí 160 km/h, průběžným napájecím kabelem a kabelem UIC. Vozy jsou registrovány na Slovensku pro firmu ZX Benet jako 51 56 08-80 102 a 101. Tyto vozy byly dodány v roce 1972 pro DR (Deutsche Reichsbahn - železnice NDR) francouzskou vagónkou ANF Frangeco pro sezónní přepravy aut v rychlících z NDR směrem na Balaton.
Technický popis:
DDm jsou podvozkové vozy s délkou přes nárazníky 26,4 metrů a maximální rychlostí 160 km/h jsou určeny pro přepravu aut ve vlacích osobní přepravy. Vůz s délkou rámu vozu 25,10 metru je vybaven dvěmi plošinami pro přepravu aut, podvozky Y30, průběžným napájecím kabelem, kabelem UIC. Vozy mají při vlastní hmotnosti 25 tun maximální ložnou hmotnost v osobním i nákladním provozu 15 tun.
Kostra spodku je "klasické" stavby s dvěma podélníky z ohraněného plechu, dvou čelníků a dvou hlavních příčníků z tvarovaného plechu. Skříň vozu je z plechových ohraněných profilů. Spodní podlaha je z profilovaného plechu síly 6-8 mm, horní podlaha je z profilovaného plechu síly 3-5 mm uložena na 19 příčnících. Na konci plošin jsou sklopné přechodové můstky pro přejezd vozidla váhy až 2,5 tuny.
Podvozky:
Podvozky jsou typu Y30 SNCF, s rozvorem 2,30 metru a dvojkolími průměru 840 mm. Primární vypružení je provedeno pomocí pryžových bloků, sekundární vypružení má vinuté pružiny. Podvozky mají kolébku.
Brzda:
Tlaková brzda KE-GP s rozvaděčem Knorr Ke 2c-AL2SL a čtyřmi brzdovými jednotkami - dvojkolí mají jednostranné obrzdění brzdovými jednotkami P60 Westinghouse. Mechanický trojpolohový přestavovač prázdný-ložený. Ruční brzda působí na jeden podvozek.

Vůz SK-ZXBENET DDm 51 56 08-80 102-0

Vůz je opravdu velmi dlouhý - 26,4 metru
Čelo vozu s průběžným kabelem a kabelem UIC
Označení majitele vozu - ZX Benet spol.s r.o.
Nápisy na voze opravňující vůz k jízdě rychlostí 160 km/h
Podvozek Y30SNCF
Spodní plošina se zajišťovacími prvky pro auta