e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Nákladní vůz řady Vssa
poslední aktualizace MC 6.6.2009
Vůz řady Vssa

V první polovině padesátých let objednalo Československé ministerstvo dopravy v Rumunsku dodávku vozů Vssa, vyráběných vagónkou Georgie Dimitrova v Aradu. V rámci internacionální komunistické vzájemné pomoci dodávala tyto vozy vagónka v Aradu i do dalších tzv.lidově demokratických států.
Vozy Vssa svou koncepcí a použitými komponenty byly odlišné od ostatních vozových řad provozovaných na ČSD. V padesátých létech bylo dodáno celkem 400 vozů. Jeden vůz byl dodán bez ruční brzdy ovládané z plošiny a zbývajících 399 vozů mělo ruční brzdu na plošině.
Vozům byly přidělena čísla 782 001 až 782 399 a vůz bez brzdy měl číslo 782 501. V druhé polovině šedesátých let byla vozům přidělena 12-místná čísla a vozy přečíslovány do intervalu 20 54 599 4002-4 až 4369-7 (nebyla obsazována pořadová čísla 0 a 1 - vyhrazena pro vozy s vmax 50 km/h) a vůz bez ruční brzdy obdržel číslo 20 54 599 4502-3.
Vozy byly na přelomu 60. a 70. let rušeny.

Vzhledem k poměrně krátké době využívání těchto vozů jsou jejich snímky velmi vzácné
Technický popis:
Celokovové velkoprostorové vozy řady Vssa byly řešeny tak, že se je dalo využít jako vozy vysokostěnné i výsypné.
Spodek:
Spodek vozu je svařovaný z profilů a výlisků. Podvozky jsou typu Diamond s odlévaným rámem a pevně přišoubovanými kluznými nápravovými ložisky v postranicích podvozkového rámu.
Táhlové ústrojí je průběžné, nárazníky trubkové s evolutní zpruhou.
Brzda:
Tlaková brzda je systému Hildebrand-Knorr s rozvaděčem Hikg 1 a samočinným stavěčem odlehlosti brzdových špalků SAB.
Skříň vozu:
Skříň vozu je svařena z ocelových profilů a plechů. Vůz nemá čelní klapky a je ve střední části bočnice vybavena dveřmi o světlosti 2000 mm. Ve spodní části je na každé bočnici 10 výsypných klapek z 6 mm silného plechu zesíleného prolisy, které slouží k vysypávání vozu s podlahou v střechovité poloze. Pro přestavení podlahy vozu do střechovitého tvaru je na podlaze celkem 9 středních podpěr a 20 podlahových klapek. Pro úpravu podlahy jsou nejprve zvednuty střední podpěry a pak se na tyto podpěry překlopí podlahové klapky a dojde k vytvoření středního podélného hřebenu podlahy. Substrát je pak vysypáván bočními klapkami.
S podlahou ve vodorovné poloze je možné přepravovat ve voze kusové zboží a případné sypké substráty vysypávat středními dveřmi nebo vykládat drapákem.
Tyto dva ne příliš kvalitní snímky zobrazují překlopené podlahové klapky a vytvořenou střechovitou podlahu

Typový výkres vozu Vssa
Typový výkres zobrazuje polovinu vozu v poloze klapek vodorovné a střední hřebeny sklopené, pravá polovina je nakreslena se zvednutými středními podpěrami a podlahové klapky jsou překlopeny na střední podpěry. Takto je vytvořena střechovitá podlaha odpovídající podlahám vozů Wa.
Základní technické údaje:
hmotnost vozu 27,0 t ložná plocha 35,14 m2
únosnost při rovnoměrném zatížení 50,0 t ložný prostor 65,08 m3
hmotnost loženého vozu 77 t výška stěn od podlahy 1852 mm
při hmotnosti na nápravu 19,25 t počet bočních klapek 20
ložná délka 12 420 mm maximální rychlost loženého vozu 80 km/h
ložná šířka 2 830 mm průměr čepu náprav 130 mm

Použité prameny:
Čtyřnápravový výsypný vůz řady Vssa, Miloš Calda, 1958
Přečíslovací seznamy 1966