e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Standardní vozy UIC řady Es/Vte pro ČSD
poslední aktualizace Milan Černohorský, 30.6.2011
Část typového výkresu vozu Es/Vte z první dodávky z roku 1965, markantní jsou vyšší čelnice

V polovině 60. let minulého století byla potřeba obnovy vozového parku nákladních vozů u ČSD kryta dodávkami z domácích vagónek zejména čtyřnápravovými vozy řad Vsa, Wap, Zac. Zvyšování rychlosti u nákladních vlaků v Evropě si vyžádalo i pořizování nových dvounápravových nákladních vozů, jejichž brzdová výstroj, aby odpovídala požadavkům na rychlost 100 km/h v loženém stavu. U dvounápravových vozů, vzhledem k vytížení domácích vagónek a chybějícím odzkoušeným typům nových vozů, byla objednávka na nové otevřené vozy směrována nejprve do Jugoslávie a začátkem 70. let minulého století i do Rumunska.
V roce 1965 začaly dodávky z jugoslávských vagónek do Československa pro ČSD, jedná se o první vozy řady Vte (Es), 31 konstrukční skupiny (toto historické dělení typů vozů pocházející ještě z monarchie se udrželo do současnosti). Na dodávkách se podílely vagónky FVK Kraljevo, Duro Dakovič Slavonski Brod, MIN, NIŠ, v 70. létech i vagónky TAM Maribor a VMC Sarajevo.

Vůz Es (Vte) 01 54 552 1 855-0 po revizi v ŽOS Ostrava v roce 1989

Dodávky začaly v roce 1965, celkem 800 vozů bylo dodáno z FVK Kraljevo a Duro Dakovič Slavonski Brod. První část vozů byla dodána ještě se starými čísly:
4-10500 až 4-10999 (FVK) po přečíslování v roce 1966 01 54 555 0 502-2 až 1 625-0
4-11500 až 4-11799 po přečíslování v roce 1966 obdržely čísla 01 54 555 1 626-8 až 1 999-9
Všechny vozy byly zařazeny do parku OPW a proto byly v režimu 01. Vozy z tohoto prvního roku dodávek jsou charakteristické vyššími čelnicemi přesahujícími výšku bočnice vozu, lůžka čelnice jsou nad horním rámem bočnice vozu a proto jsou tyto vozy vyšší - max. výška vozu je 2923 mm.

Vůz bývalého DKV Přerov 938 09, původně vůz ČSD ES/Vte 31.sk.

V roce 1966 pokračovaly dodávky z již dvou uvedených vagónek a rovněž byly dodávány vozy z vagónek MIN a NIŠ. Celá série byla dokončena v roce 1969 Vozy již byly dodávány s novými dvanáctimístnými čísly v intervalech 5550, 5552 a 5553. Po technické stránce došlo ke změně čelnic - jejich výška byla snížena na výškovou úroveň bočnice vozu a vůz tak má u těchto dodávek celkovou výšku 2735 mm. Mimo základního provedení bez ruční brzdy, kterého bylo dodáno 700 vozů, bylo dodáno i 400 vozů s ruční brzdou na plošině a brzdařskou budkou.
Vozy s brzdou na plošině dostaly čísla:
01 54 555 0002-3 až 0437-1
21 54 555 0438-5 až 0490-7 .
Vozy bez plošiny a ruční brzdy dostaly čísla
01 54 555 2502-0 až 3563-1
21 54 555 3564-5 až 3999-3.

Typový výkres Es/Vte jugoslávské výroby s budkou z dodávek v roce 1966
V letech 1972 a 1973 pokračovaly dodávky další sérií 1200 vozů Vte bez ruční brzdy. Jak již bylo výše uvedeno, na dodávkách se podílely další dva dodavatelé TAM Maribor a VMC Sarajevo. Došlo k mírné modernizaci vozů, na rozdíl od série z let 1965 a 1966 dostaly vozy neprůběžné táhlo se zpruhou 2x200 kN a došlo ke změně v konstrukci představku vozu. Část vozů byla opět zařazena do vozového parku OPW. Vozy dostaly čísla:
01 54 552 0502-9 až 21 54 552 2999-1.
Dokumentaci pro obě dodávky zpracovala Fabrika Vagona Kraljevo.
Typový výkres vozu Es/Vte jugoslávské produkce bez budky z dodávek 1972 -73
Vzhledem k trvající poptávce po nových vozech v důsledku vyřazování předválečných a válečných typů vozů byly objednány další vozy Vte (Es) 27. konstrukční skupiny v Rumunsku. Na dodávce v letech 1973 až 1975 se podílely vagónky UVA Arad a MEVA Drobeta Turnu Severin. Celkem bylo v těchto letech dodáno celkem 2800 vozů řady Vte/Es v provedení bez ruční brzdy i s ruční brzdou na plošině. Vozy byly konstrukčně shodné s vozy dodávanými z Jugoslávie, byl na nich menší podíl plechových ohraňovaných dílů, ve větší míře, zejména na spodku byly použity válcované profily. Vozy byly provozovány opět v režimech 01 (OPW) i 21 (RIV). Vozy bez ruční brzdy dostaly čísla (uvedena pouze evidenční část čísla):
5523 502 až 999,
5524 502 až 999
a takto shodně v intervalech 5525, 5526, 5527 a 5528 až do čísla 5528 899.
Vůz Es/Vte rumunské výroby 01 54 552 7 954-5 po revizi v roce 1989 v ŽOS Ostrava
Zrušený vůz Es/Vte 21 54 552 3 169-0 s odebranou budkou, výroba Drobeta Turnu Severin 1975, foto R.Kwasnica

Vozy byly v průběhu svého života udržovány v různých dílnách ČSD, končily svůj život údržbou v ŽOS Ostrava. Vzhledem k použití ohraňovaných dílů (ohýbaných dílů) byly vozy z výroby v Jugoslávii citlivější na deformace spodku proti vozům z produkce rumunské, rovněž byly více napadány korozí než do té doby hlavní řada 2n vozů Vtr, na kterých byla použita ocel se zvýšenou odolností proti korozi (s přídavkem mědi). Shodnou bolestí obou typů vozů Vte byla malá odolnost čelnic ve spodní části čelnice. Vozy přinesly do vozového parku jednotný typ UIC schopný mezinárodního provozu, který byl dále rozvíjen ve Vagónce Česká Lípa, v roce 1978 byla v České Lípě zahájena výroba vozu se zesílenou skříní a zvětšeným rozvorem z 5,4 m na 6,0 m, Es, 10. konstrukční skupiny typ 9-110.

Vozy jugoslávské i rumunské výroby v průběhu života prodělaly, mimo dosazení nových háků pro tažné lano, jedinou úpravu a to koncem 80. let minulého století dosazení kombinované podlahy, To znamená nahrazení poloviny podlahových prken plechovými podlahovými výlisky, důvodem byla úspora dřeva a větší pevnost podlahy. K hromadnému vyřazování vozů Es/Vte 31. konstrukční skupiny výroby došlo koncem 80. let minulého století, vozy Es/Vte 27.sk následovaly hned za nimi. Dnes je možné se s některým z těchto vozů setkat pouze mezi vozy pro zvláštní účely.
Příklady rušení:
vůz Es 01 54 552 2 516-3, rok výroby 1972, poslední revize 12.8.1986 ŽOS Ostrava
zrušen 15.3.1991 v Ostravě hl.n.
Vůz 21 54 552 3 582-4, rok výroby 1973, poslední revize 21.1.1987 ŽOS Ostrava
zrušen 11.7.1991 v Ostravě hl.n.
Vůz 01 54 555 0 626-9, rok výroby 1965, údaj o poslední revizi chybí
zrušen 14.1.1988 v Ostravě hl.n.