e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Rekonstrukce vozů Zaes 51.sk. pro ČD
poslední aktualizace 24.5.2005
Prototypový vůz Zaes 31 54 7991 001-2, dne 12.4.2005

Mimo vozy Rils, Tams a Kils začali v Ostravských opravnách a strojírnách, s.r.o. provádět pro ČD rekonstrukce vozů Zaes 51.sk. typ 9-343.2 na Zaes typ 9-343.7. Celkem bude rekonstrukce provedena na 110 vozech Zaes.
Těžiště rekonstrukce spočívá v provedení teplotní izolace dvěma vrstvami rohoží z kamenné vlny tl. 50 mm a obalem z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. U kotlové armatury jsou dosazovány nové koncové kohouty DN100 a je změněno ovládání zavzdušňovacího ventilu Preussag s protiplamenným filtrem na ovládání hydraulické.

Typový výkres vozu Zaes 9-343.7
Vůz s těmito úpravami vyhovuje pro přepravu nebezpečných látek dle RID v platném znění, které odpovídají kódování cisterny L 1,5 BN. Vůz je při vyprazdňování uzemněn přes uzemňovací kolík.
Ostatní části vozu zůstávají nezměněny - podvozky Y25 Cs nebo Rs, táhlové ústrojí s kroužkovou zpruhou 15 kJ, nárazníky trubkové kategorie "A" 30 kJ. Tlaková brzda DAKO GP.
Po všech úpravách váží vůz cca 29 tun a má ložnou hmotnost 51 tun při objemu kotle 61300 litrů.
Kotlová armatura na spodku kotle - koncový ventil, neprůbojná pojistka a ovládání zavzdušnění
Výstup na kotel řešený z plošiny z důvodu omezení obrysu vozu dle UIC 505-1 VE
Původní provedení vozu Zaes typ 9-343.2