e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Dodávky vozů Zt z Polska pro ČSD
poslední aktualizace Milan Černohorský, 19.7.2011
Vůz Zt 23. konstrukční skupiny 01 54 130 0 016-5 v muzeu ČD Lužná 5/2003

V rámci doplňování počtů nákladních vozů po světové válce proběhly v letech 1951 až 1953 dodávky vozů Zt z Polska. Polské vagónky je v tomto období dodávaly například i do Maďarska. Dodávané vozy měly obdobné parametry jako z československých vagónek dodávané vozy Ztr, pouze únosnost byla nižší u vozů Zt. Vozy byly dodávány ve verzi s tlakovou brzdou Božič i bez tlakové brzdy, pouze s průběžným potrubím. Dvojkolí a ložiska byla polského typu. Vzhledem k vysokému počtu vozů - 4500 dodaných vozů byla přidělena čísla v "celém rozsahu" čísel krytých vozů, tak jak byly vozy dodávány, většinou ve skupině 500 - 999.
Celkových 4500 vozů bylo dodáno takto:
1951 dodáno 822 vozů
1952 dodáno 2178 vozů
1953 dodáno 1500 vozů
Vozům byla přidělena čísla např v rámci těchto číselných rozsahů:
107500 až 109999
180500 až 180999
190500 až 190999
228790 až 229999
232500 až 232999
233700 až 233999
239500 až 239839
248750 až 248999
Přičemž dodávky byly zahájeny v roce 1951 vozy bez brzdy, od čísla 107503, první vůz dodaný s brzdou je vůz čísla 107500.

Vůz Zt 1-90678 v provedení bez tlakové brzdy, pouze s průběžným potrubím (foto V. Novotný, sbírka autor článku)

V rámci zavádění 12-místných čísel po roce 1966, byly vozy přečíslovány do následujících intervalů
Vozy bez brzdy, pouze s potrubím tlakové brzdy, dostávají zároveň písmenné označení Glm/Zt.
V režimu 21 RIV jsou zařazovány do intervalu:
103 7 až 103 8
Vozy zařazené do režimu 01 OPW jsou zařazovány do intervalů
103 2 až 103 4
V rámci prováděných rekonstrukcí 564 a 566 byla začátkem 70. let na vozy v režimu 01 OPW dosazována při Ns a Ng opravách tlaková brzda DAKO a vozy přeřazovány do intervalu 1330 až 1337.
Zbytku nerekonstruovaných vozů v režimu RIV 21 byla v rámci změn číslování po roce 1981 evidenční čísla zachována, pouze režim byl změněn na 42 - vnitrostátní.

Vozy s tlakovou brzdou dostávají písmenné označení Gls/Zt, v rámci rekonstrukcí pojezdu a brzdy v 70 .letech minulého století je vozům měněno písmenné označení na Gkks/Zt, vozy byly zařazeny do intervalů:
1330 až 1337 pouze vozy v režimu 01 OPW
1340 až 1343 pouze vozy v režimu 21 RIV
V rámci změn číslování po roce 1981 došlo ke změně číselného označení řady a vozy byl přeznačeny do intervalu
130 0 000 až 130 4 043
Vozům zůstaly původní režimy 01 a 21, později koncem 80. let minulého století se některé vozy převádějí do režimu 27 a některé vozy jsou při revizi přeznačovány do režimu 42 - vnitrostátní.

Vůz Zt 2-39516 v původním provedení pojezdu i madel a stupaček (sbírka autor článku)
Příklady přeznačení na 12-místné číslo:
Zt 107500 na 01 54 133 0502-8 (první dodaný vůz s brzdou)
Zt 107528 na 21 54 134 0502-2
Zt 248960 na 01 54 103 4536-5
Zt 248983 na 01 54 133 3688-2
Vůz Glm/Zt 01 54 133 3570-2, vůz v režimu OPW, po rekonstrukci pojezdu. madel, stupaček, stav 80. léta (foto V. Novotný, sbírka autor článku)

Vzhledem k početnosti řady, vozy prodělaly v průběhu svého života u ČSD množství úprav a rekonstrukcí, které jim prodlužovaly životnost.
Přehled nejdůležitějších rekonstrukcí:
rekonstrukce 587 z roku 1969 - (výnos 38309/69, změna ZN 57/74) rekonstrukce střechy při Ns a Ng na celokovovou
rekonstrukce 501 z roku 1970 - dosazení dvojkolí s valivým pojezdem 59V, původně měly vozy polská dvojkolí s kluznými ložisky polské konstrukce
rekonstrukce 562, 564, 566 z roku 1974 - rekonstrukce tlakové brzdy Božič na DAKO CV1, dosazení brzdy DAKO CV1 a rekonstrukce zavěšení pružnic - nové koníky a dvojitý závěs UIC 517, změny stupaček, změny madel
rekonstrukce 175 z roku 1975 - rekonstrukce jiskrových plechů
rekonstrukce 140 z roku 1978 - přivařené rozsochy místo nýtovaných
rekonstrukce 107 z roku 1985 - dosazení plastové střechy z PVC na stávající konstrukci střechy
rekonstrukce 196 z roku 1987 - rekonstrukce háků na tažné lano podle požadavků UIC

Vůz Zt nečitelného čísla, v režimu RIV bez rekonstrukce pojezdu v 70. letech (foto V. Novotný, sbírka autor článku)
Poslední udržovací dílnou těchto vozů ČSD byly dílny ŽOS Trnava, poslední revize byly ještě dělány koncem roku 1988, např. vůz 42 54 130 3833-1 měl poslední revizi 5.10.1988 v ŽOS Trnava a zrušen byl 20.6.1991.
Rušení se hromadně rozběhlo u vozů s brzdou na přelomu 80. a 90. let minulého století, vozy bez brzdy byly rušeny již dříve, v polovině 80. let minulého století, poslední vozy celé řady byly pak rušeny začátkem 90. let . V roce 1994 jsou v evidenci u ČD pouze 3 neprovozní vozy.
Příklady rušení vozů :
Glm 42 54 103 7 779-9, navrhl na zrušení MD Praha, zrušen až 2.8.1991
Glm 42 54 103 7 875-5, navrhl na zrušení VD Ústí nad Labem, zrušen 2.8.1991
Gkks 01 54 130 1 721-9, navrhl na zrušení ŽOS Trnava, zrušen 30.5.1988
Gkks 01 54 130 2 072-6, navrhl na zrušení ŽOS Trnava, zrušen 30.5.1988
Gkks 01 54 130 3 925-4, navrhl na zrušení PKP - po nehodě, zrušen 28.6.1988
Ojediněle se lze ještě dnes setkat s odstavenými vozy sloužícími k různým účelům.
Vůz Gkks (Zt) 42 54 130 2 051-1 (toto číslo se na vůz nedostalo - na voze čitelné 01 54 130 2 051-0) v Opavě, zrušen 1.8.1991 s určením pro LD Ostrava, údaj o zrušení na voze je asi vyřazení z evidence LD Ostrava (foto R.Kwasnica)
Další využití vozů Zt 23.sk. z dodávek pro ČSD
Byl jsem upozorněn Ing. I.Mahelem na další využití vozů Zt 23.sk. a v té chvíli jsem si rovněž vzpomněl na své fotografie z roku 2007 a článek v Bulletinu železničního opravárenství - Prestavba vozňov Zt 23.sk. na Daa-k, kde v roce 1991 tehdejší technický náměstek Ing. J.Miklánek popisuje vznik prototypu služebního vozu na základě dohody mezi OR Bratislava sl. 11 a 15 a ŽOS Trnava. Jako výchozí vůz pro rekonstrukci na služební vůz byl vybrán vůz Zt 23.sk. s nedeformovanou skříní, plechovou střechou a přivařenými rozsochami. Byla provedena úprava vozu spočívající v nové výdřevě skříně vodovzdornou překližkou, posunutí jedné čelní stěny, vybudování plošiny, oken, služebního a nákladního prostoru, WC a kamen, touto úpravou vznikl služební vůz Daa-k. Prototyp byl představen 4.7.1991, po vykonaných zkouškách a schválení bylo vyrobeno asi v roce 1993 okolo 10 vozů pro již vznikající ŽSR, později byly některé vozy přestavěny na bateriové pro provoz s lokomotivami ř. 210 na nezatrolejovaných kolejích.
Bateriový vůz 010 005-7 odpočívá v symbioze s lokomotivou 210 006-3 z RD Zvolen na koleji bez trakčního vedení, Levice 8/2007
Vůz Daa-k 60 54 93-04 076-4 dom.st Leopoldov, vůz má ložiskové skříně 45V, které se na vozech Zt 23.sk. nevyskytovaly (foto R. Kwasnica)

Podklady:
Přečíslovací seznamy 1966
Přečislovací tabulky 1981
Seznamy rušení vozů ČSD ÚZV Praha
Evidence vozů a seznamy rušení ČD
Poznámky autora článku,
Připomínky a doplnění R.Sindelář, ing.I.Mahel
Bullettin Železničního opravárenství 2-91