e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Standardní vozy UIC řady Zts pro ČSD
poslední aktualizace Milan Černohorský, 24.6.2011
Vůz Gbgs/Zts typ 423.3 z Vagónky Poprad, n.p. při zkouškách na ŽZO Velim, vůz má číslo VP pro zkoušky, r. 1970

V polovině 60. let minulého století bylo potřeba modernizovat a rozšířit park krytých vozů ČSD o vozy schopné mezinárodního provozu. Po dvaceti letech od konce světové války, po hromadné výrobě krytých vozů Ztr doplňujících prořidlé počty krytých vozů po ukončení válečného běsnění a dalším doplněním parku dvounápravových vozů dodávkami krytých vozů Zt z Polska, nebyl v poovině 60. let minulého století československý vagónový průmysl připraven na dodávky moderních krytých dvounápravových vozů na jednotném pojezdu UIC s dvojitými závěskami. Proto stejně jako u vozů dvounápravových otevřených řady Vte se tehdejší ČSD obrátily se svými požadavky do ciziny.
První dodávky vozů Zts/Gbss začaly od roku 1966 z jugoslávských vagónek a pokračovaly v letech 1967 - 1969. Celkem bylo dodáno 176 vozů s budkou a 630 vozů bez budky, z toho 50 vozů bylo s čelními dveřmi. Vzhledem na poměrně nízký počet vozů dovezených z bývalé Jugoslávie byly pro rychlé doplnění počtu krytých dvounápravových vozů objednány počátkem 70. let i vozy Zts v Rumunsku a v Polsku. Zároveň byl dokončen vývoj vozu Zts (Gbgs) typ 423 a 423.3 (s budkou) ve Vagónce, n.p. Poprad a v roce 1970 byla zahájena výroba. A tak během třech let byl navýšen počet krytých dvounápravových vozů vhodných pro mezinárodní provoz o více jak 6000 vozů. Pro dnešní dobu zcela neskutečné počty vozů.
Například v roce 1970 bylo dodáno ČSD 62 vozů Zts z Vagonky Poprad, 453 vozů Zts z polské vagonky Chorzow a 1320 vozů Zts z vagonky Arad v Rumunsku. Po zaběhnutí výroby bylo například v roce 1972 dodáno z Popradu 1751 vozů Zts (Gbgs).

Vůz 21 54 150 1 564-7, vagónka Boris Kidrič, Maribor 1969, Lovosice 9/2003, Michal Kozuk

Vozy výroba Jugoslávie, Zts/Gbss běžela v létech 1966 -1969, vozy byly dodány s čísly:
173 0002 až 173 0196 (vozy dodány v roce 1968)
174 0502 až 174 0999
174 1502 až 174 0999
Vozy byly již v 70. letech minulého století převáděny do rychlostního režimu "S" a byl jim měněn číselný interval na 1500 až 1501
Poslední vůz v rychlostním režimu "SS" byl v evidenci ČD vůz Gbss 21 54 173 9 667-2 ještě v roce 1997, ale byl to již vůz s propadlou revizí. Takže vozy dostaly pak čísla:
150 0002 až 150 0196 - vozy s budkou
150 0502 až 150 0999
150 1502 až 150 1726
Použitý interval 01 i 21, tedy část vozů byla v parku vozů OPW.
Vozy byly z provozu vyřazeny většinou v první polovině 90. let minulého století, poslední revize byla u ČSD provedena na voze 21 54 150 0 545-7 dne 11.12.1991. V roce 2000 jsou v evidenci poslední tři vozy, ale všechny s propadlou revizí.

Vůz Gbss/Zts, vagónka Boris Kidrič, Maribor, 1968, zde jako 44 56 019 0351-8, 2004, Ľudovít Benko
50 vozů Zts/Gbss, které byly v roce 1968 dodány z čelními dveřmi bylo začátkem 70. let minulého století přeznačeno na vozy Zts/Hbcks nebo Hbckss a zavedeny do intervalu 2185 pro vozy v rychlostním režimu "SS" a 2184 pro vozy již převedené do rychlostního režimu "S". V roce 1982 byly vozy přečíslovány na
01 54 233 9 000-2 až 047-3
21 54 243 9 000-1 a 001-9 (vozy v rychlostním režimu "SS")
V roce 1997 byl v evidenci ČD poslední vůz 21 54 233 9 045-3 s propadlou revizí udělanou 28.5.1991 v ŽOS Louny, tedy ještě za ČSD.
Vůz Gbgs/Zts 23.sk. výroba Konstal Chorzow, Olomouc, 2008 Radovan Kwasnica
Vozy Gbgs/Zts výroba 1970 -1971 Polsko, vagónka Konstal Chorzow
157 3502 až 3999
157 4502 až 4999
157 5502 až 5749
Vozy byly hromadně u ČD rušeny na konci 90. let minulého století, poslední revize byly na vozech dělány v roce 1993, například vůz 21 54 157 4 694-4 měl poslední revizi 30.6.1993. V roce 2001 již není u ČD evidován jediný vůz.
Vůz Gbgs/Zts 27.sk., výroba Uzina de vagoane Arad, Rumunsko, 12/2009 Břeclav
Vozy Gbgs/Zts výroba 1970 -1971 Rumunsko, vagónka Uzina de vagoane Arad
157 6002 až 157 6399 - vozy s budkou
157 6502 až 157 6999
157 7502 až 157 7999
157 8502 až 157 8999
157 9502 až 157 9999
Obdobně jako vozy z výroby v Polsku dopadly i vozy vyrobené v Rumunsku, hromadné rušení těchto vozů nastalo u ČD konem 90. let minulého století a v roce 2001 již není u ČD evidován jedniný vůz této tak rozsáhlé řady vozidel. Poslední revize byly na vozech dělány v roce 1993, ojediněle jsou zakázky dokončeny v lednu 1994 - například vůz 21 54 1576 248-7, revize 18.1.1994.
 
Vozy Gbgs/Zts výroba 1970 - 1972, vagónka Poprad
157 0002 až 157 0999
157 1002 až 157 1999
157 2002 až 157 2999
157 3002 až 157 3126
158 0503 až 158 0999
158 1502 až 158 1999
158 2502 až 158 2999
158 3502 až 158 3877
Vozy z Popradu přežily své kamarády o pár let, vyřazovány z provozu u ČD byly v letech 2004-2006, poslední revize byly na vozech ČD dělány v roce 2000. Například vůz 21 54 158 2 874-2 měl poslední revizi udělánu 6.6.2000.
Vůz Gbgs/Zts typ 423.3 s budkou při zkouškách na ŽZO v roce 1970, vůz má číslo pouze pro zkoušky
Vozy z dodávek Polsko. Rumunsko a Poprad nebyly během svého života přečíslovány.
Poznámka:
rychlostní režim "S" - max. rychlost vozu v loženém stavu 100 km/h
rychlostní režim "SS" - max. rychlost vozu v loženém stavu 120 km/h
K číslovaním vozů v 60. a 70. letech minulého století:
- pořadová čísla 000 a 001 byla vyhrazena pro vozy s rychlostí 50 km/h,
- pořadová čísla 000 až 499 pro vozy s brzdou na plošině (v budce)
- pořadová čísla 500 až 999 pro vozy bez plošiny (bez budky)