e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj

Vývoj chladících vozů - za ČSD
poslední aktualizace 9.1.2004
Vozy ČD odstavené v žst. Štítina 6/2003
Skončila I. světová válka, vzniká samostatná Československá republika a první železnice samostatného státu ČSD. Nově vzniklá železnice nemá požadavky na vyšší rozsah přepravy potravinářských výrobků vyžadujících ochranu před vysokými či nízkými teplotami a tak si nové chladící vozy v prvních letech nepořizuje. Mimo vozy patřící firmám - označované jako soukromé, vlastní ČSD začátkem třicátých let minulého století asi 90 vozů, které je možné označit termínem chladící a které ČSD pronajímají soukromým provozovatelům. Vozy nově vyrobené, zařazené u ČSD si nejprve pořizují pivovary. Konstrukce vozu se nemění proti předválečným dodávkám pouze se zlepšují jeho technické parametry - rozvor se prodlužuje na 5 metrů, brzdařská budka již není vyvýšená, zvyšuje se únosnost vozu a vozy jsou již vybaveny tlakovou průběžnou brzdou. Vozy si pořizují Plzeňské pivovary, pivovar Podhorjany (Mukačevo) a pivovar v Uherském Brodě. Celkem se jedná asi o 20 vozů.
Lp 510081 pro pivovar Podhorjany-Mukačevo (tov. foto Kopřivnice)
Teprve v roce 1935 si objednávají nové chladící vozy i ČSD. Nejprve 5 vozů řady Lm s rozvorem 6 metrů pro přepravu masa v roce 1936 dalších 10 vozů řady Lmf opět pro přepravu masa. tyto vozy jsou v provedení vyhovující pro prámovou přepravu do Velké Británie. Tedy mají menší anglický profil a sací brzdu. Z pohledu řešení chlazení je jejich provedení opět standardní a nepřináší zásadní novinky. Chlazení je s pomocí dvou nádob na led s bočním plněním. Izolace korkem o síle 100 mm spojeným asfaltem.
Záznam v seznamu vozů a typový výkres vozu Lmf
Válečné operace na území Evropy v létech 1938-1945, vznik ČMD znamenal zastavení obnovy parku chladících vozů. Nové vozy nakupovaly pouze německé DR pro potřeby válečného zásobování. Některé tyto vozy zůstaly po skončení války na území ČSR a byly začleněny do parku ČSD jako vozy soukromé i přímo v majetku ČSD. Vozy jsou charakteristické rozvorem 7 nebo 8 metrů, ložnou hmotností 15 tun a více, venkovní kostrou z ocelových profilů, dvěmi nádržemi na led s bočním plněním s izolací různě silnou, některé vozy až 200 mm korku. Jako soukromé jsou v majetku pivovarů a znárodněného Československého masného průmyslu Praha, n.p.
Kořistní vůz původem DR u ČSD L 516xxx

První konstrukcí chladícího vozu v poválečném Československu je čtyřnápravový strojně chlazený vůz Laz, typ 37 z Vagónky Tatra Smíchov, n.p. dodaný v roce 1951 v počtu 24 vozů. Na rozdíl od předcházejících konstrukcí vozů je zde poprvé předáván do provozu vůz chladící vůz se strojním chladícím agregátem přinášející novou kvalitu do přepravy potravin.

La 516200 tovární fotografie a typový výkres
Vozy jsou vybaveny podvozky typ 37-2 doplněné pro změkčení chodu na závěsech listových pružnic vinutými pružinami. Chladící agregát se skládá z naftového motoru a generátoru o výkonu 25 kW, který pohání dva dvouválcové kompresory s celkovým výkonem 25 000 kcal/hod.Chladící zařízení pracuje na principu přímého odpařování chladícího média - metylchloridu. Pohon chladícího agregátu je možný z vlastního zdroje - motorgenerátoru, z veřejné elektrické sítě nebo z generátorového vozu. Tyto vozy byly vyrobeny v počtu 3 kusů. Motorgenerátor je sestaven z naftového motoru o výkonu 120 kW. A tak bylo možné napájet z jednoho vozu až pět chladících vozů. Vozy Laz
Generátorový vůz 516224 pro napájení vozů La
byly přeznačeny na La 516 200 až 224.
Typový výkres vozu La 516300

V roce 1956-57 byly dodány ČSD i průmyslu čtyřnápravové chladící vozy z VEB Wagonbau Dessau v NDR (Německá demokratická republika) určené pro přepravu potravin vyžadující ochranu před vysokými i nízkými teplotami. Vozy s jednotným spodkem byly dodávány s budkou i bez budky. Pojezd byl vybaven bezrozsochovými podvozky Görlitz.

Vůz je skříň s celkovovým vnějším pláštěm. Vnitřní stěna je stále ještě dřevěné s obložením pozinkovaným plechem spájeným v jeden celek. Teplotní izolace je z pěněné pryskyřice Piatherm. Vůz je možné chladit ledem uloženým ve dvou nádržích o celkovém objemu 6 metrů nebo suchým ledem plněným z čelních otvorů do podstropního kanálu. Pro provoz v zimním období byl vůz vybaven odbočkou parního topení s možností regulace z venku vozu a kontrolou vestavěným teploměrem. Vozy byly dodávány pod označením La 516300 a další. V roce 1968
Vůz L 517042
přeznačeny do intervalu 837 2 a označeny řadou
Typový výkres vozu L 517000

Iacqs, od roku 1982 až do vyřazení byly vozy provozovány v intervalu 861 5.
Další dodávky pokračovaly z NDR, neboť v rámci delimitace výroby v RVHP byl vagonářský průmysl NDR určen pro produkci chladících vozů. Zastaralý park dvounápravových vozů se dočkal postupné obnovy od května 1959. Nejprve řadou L v počtu 300 vozů, většina zařazena u ČSD s majitelem Československým průmyslem masným s číselným označením 517000 a další. Vozy byly již dodány s průběžným kabelem elektrického topení a průběžným vedením parního topení, 100 vozů vybaveno vytápěním. V roce 1968 přeznačeny na řadu Icoqs a zařazeny do číselného intervalu 816 8 a 816 9 (RIV). Od roku 1982 přesunuty do intervalu 840 8 a 840 9(RIV). Vozy jsou ocelové, poprvé je možné je označit jako vozy celokovové konstrukce neboť vnitřní obložení je z hliníkových plechů. Z pohledu chlazení jsou vozy opět řešeny standardně - 2x nádrž na led a podstropní kanál na suchý led.

Vůz Lp 5-17344 Plzeňských pivovarů
Pro potřeby pivovarů byly ve stejném období zahájeny dodávky z NDR vozy Lp s číselným označením 517300 a výše. Technicky byly řešeny obdobně jako vozy L, pouze podlahy nebyly vybaveny rošty. Část vozů byla dodána s průběžným kabelem elektrického topení, některé i sprůběžným potrubím parního topení. V roce 1968 přeznačeny na řadu Ibops nebo Ibopqs (s kabelem) a zařazeny do intervalu 815 0 a 815 1 - bez kabelu a 815 5 s kabelem. Po roce 1982 přeznačeny do intervalu 806 0 a 805 9. Celkem dodáno asi 1000 vozů.
Další dodávky dvounápravových chladících vozů probíhaly začátkem 70. let minulého století. Vše z produkce vagonářského průmyslu NDR. Rozvor vozů se prodloužil na 8 metrů, ocelová konstrukce vnitřní hliníkové obložení, nádrže na led a suchý led. Dodávány jako Lc/Ibbhqs v intervalu 815 2 752 až 815 3, od roku 1982 přeřazeny do intervalu 824 9000 až
824 9518. Ve stejném období byly dodávány vozy Lpc/Ibbhqs (původně Ibbhqrs - vozy měly průběžné potrubí parního topení) zařazené v intervalu 815 2502 až 749, v roce 1982 přeznačeny do intervalu 824 8000 až 199. Další dodávky pak následovaly v létech 1982-83 opět z produkce NDR, byly to vozy Lccs/Ibbhqs zařazené v intervalu 825 0 a Lccs/Ibbhpqs 827 0. V následujících létech docházelo u dvounápravových chladících vozů k odebírání průběžného kabelu elektr. topení, průběžného potrubí parního topení a dalším úpravám. V roce 1994 byly stanoveny pravidla přeznačení takto upravených vozů: vozy Ibopqs 805 9 na Ibops 806 05, Ibbhpqs 827 0,1 na Ibbhps 826 2,1, Ibbhqs 824 9 na Ibbhs 826 6 a zároveň byla u všech takto přeznačených vozů na rohových sloupcích zatřena značka "světležlutý skosený obdélník se třemi vodorovnými černými pruhy a číslici 50". Tolik tedy alespoň v hlavních rysech postupné změny intervalů a značení chladících vozů v průběhu 80. a 90. let minulého století.
Strojně chlazený vůz Laz 520080 na MSV v Brně a jeho typový výkres
Dodávky strojně chlazených vozů pokračovaly ještě v šedesátých letech opět z NDR vozem Laz 520000 a další. Vůz byl vybaven kabinou obsluhy a chladícím agregátem s vestavěným motorgenerátorem, který byl umístěn na opačném představku vozu. Vůz byl opět vybaven bezrozsochovými podvozky Görlitz. Další série strojně chladících vozů byla pak dodána v 80. létech jako vozy Iaeghiimqs tentokrát již s podvozky Y25Cs (např. Mrazírny PRAHA, závod 15, Opava provozoval vozy
33 54 879 1 000 až 005). Vozy vybavené chladícím agregátem i vytápěním byly v majetku Masného průmyslu i Mrazíren. Část vozů provozovala v 90. létech společnost RND.
Strojně chlazený vůz 33 54 879 0 040-9 společnosti RND a jeho typový výkres (foto Ing. Petr Fiala)
V roce 2003 je již využití železničních chladících vozů minimální, soukromé vozy používány nejsou a vozy ČD jsou používány pouze na některých přepravách - například přeprava cukrovinek z Opavy v.n. Od 14.12.2003 vlakem Pn 60043 v Ostravě Svinově přechází zátěž na Nex 50400 směr Praha Libeň.