e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Kořistní vozy ČSD řad Nd/Ndk a Nt/Ntk
poslední aktualizace Milan Černohorský, 26.7.2011
Vůz SV 72124 patřící TSS Ústí nad Labem, původně vůz Sml/Rm KPEV (výroba 1890-1913), R Stuttgart DR, Nd ČSD, foto V. Novotný, sbírka autor článku
Mezi nejstarší vozy Nd/Ndk, které ČSD zařadily po světové válce v roce 1945 do svého vozového parku, jako kořistní vozy, byly vozy původně vyrobené pro KPEV (Pruské státní dráhy) jako řada Sml, od roku 1911 byly označeny jako Rm. Vozy byly vyráběny v letech 1890 až 1913. Celkově měly DR v roce 1934 cca 8600 těchto vozů.
Konkrétní číslo tohoto typu zařazených vozů u ČSD se mi nepodařilo zdokumentovat. Byla jim přidělována čísla z intervalů 3-2xxxx, 3-3xxxx a 3-9xxxx tak jak ostatním kořistní vozy Nd, Ndk, Nt a Ntk.
Vozy byly poměrně brzy rušeny, případně převáděny jako vozy pro zvláštní účely dráhy, jejich ložná váha byla 15,0 tun.
Vůz Nd 3-20928 koncem 60. let, foto V. Novotný, sbírka autor článku
Vozy u DR typového označení R Stuttgart, později po válce u DB označovány typem R 10, byly vyráběny v letech 1912 až 1927 v celkovém počtu asi 36 000 vozů. Vozy byly vyráběny v provedení s brzdou a plošinou i bez brzdy. Po světové válce v roce 1945 byly tyto vozy, nacházející se na území ČSR, zařazovány do provozu ČSD a označeny řadou Nd, případně Ndk (pokud byly vybaveny klanicemi). Vozy byly později provozovány rovněž bez klanic.
Vůz na fotografii Nd 3-20928 dostal koncem 60. let minulého století 12-místné číslo 20 54 322 4 504-6 a řadu UIC Kklm. V přečíslovacím seznamu jsou vozy vedeny jako Ndk a proto asi interval UIC 3224 příslušící vozům s klanicemi řady Kbkm.
Další vozy byly, nebo měl být například přeznačeny takto:
Nd 3-26791 na 20 54 322 4 500-4
Nd 3-25632 na 20 54 322 4 506-1
Zda byly do provozu ČSD zařazeny i vozy s brzdařskou budkou nemám zjištěno a doloženo. Poslední vozy byly vyřazovány koncem 60. let minulého století.

V přípravě na válečný konflikt bylo v roce 1937 vyrobeno pro DR 20 nových zkušebních vozů Rs Stuttgart bez ruční brzdy a 10 vozů s ruční brzdou na plošině. Od roku 1938 se rozběhla ve všech vagónkách Německa výroba vozů R(r)s Stuttgart. Vozy s plechovými bočnicemi, výšky 400 mm, sklopnými čelnicemi, které umožňovaly přejezd vojenské techniky z vozu na vůz. Vozy byly z těchto důvodů vybaveny dřevěnou podlahou síly 72 mm. Pojezd umožňoval výměnu dvojkolí za dvojkolí pro široký rozchod - to je to (r), které na vozech zpočátku ze strategických důvodů nebylo uváděno. Výroba tohoto typu, velmi potřebného pro válečné účely, běžela do roku 1943 a bylo vyrobeno celkem 23897 vozů. Ložná váha těchto vozů byla 20 tun.
Po válce zůstává několik desítek vozů na území ČSR a po soupisu vozů, jsou zařazeny do parku vozů ČSD jako řada Ndk, 6. vozové skupiny, později většinou Nd, tedy vozy již s odebranými klanicemi. Vozy jsou v zařazeny v intervalu 3-xxxxx. Při přečíslování v 60.létech minulého století jsou vozy již jako řada Nd zařazeny do intervalu 3230. Tedy například vůz:
Nd 3.99586 na Kklm 20 54 323 0 742-4
Nd 3.20150 na Kklm 20 54 323 0 006-4, ruční brzda na plošině
Nd 3.99557 na Kklm 20 54 323 0 736-6
K vyřazování došlo v 60. a 70. letech minulého století, do dnešních dnů přežily jednotlivé vozy, vyčleněné v minulosti jako vozy pro zvláštní účely dráhy.

Vůz Kklm/Nd 20 54 323 0 742-4, sbírka autor článku
Vůz 83013 M.O. Pardubice, dom.st Praha Bubny začátkem 70. let, bývalý Nd, foto V. Novotný, sbírka autor článku
Typové výkresy DR vozů R(r)s Stuttgart s klanicemi
Od roku 1943 již v rámci úspor a válečné výroby vyjíždí z vagónek po celém Německu a obsazených území vůz typového označení DR Rmm Ulm. Tento typ vznikl tak, jak jiné válečné typy, s cílem snížit spotřebu materiálu a pracovních hodin pro výrobu jednoho vozu nutného pro přepravu vojenského materiálu. Továrna MAN vyrobila v roce 1942 6 prototypů, další protoypy vyrobila továrna LHW a další WUMAG, vždy na nich byly zkoušeny různé úpravy - např. nižší bočnice, jiná délka vozu. Od roku 1943 pak běžela sériová výroba, prvních cca 7000 vozů bylo vyrobeno s bočnicemi výšky 500 mm, které měly v ocelovém rámu dřevěnou výplň, vzhledem k lehké konstrukci docházelo jejich poškozování a tak další vozy do konce války byly vyráběny s ocelovými svařovanými bočnicemi z přídělu oceli pro wehrmacht. Celkem bylo do konce války vyrobeno z 13500 objednaných vozů 12638 vozů. Ložná váha těchto vozů byla 24,5 tuny.
Tak jak u jiných vozů i tyto vozy byly jako kořistní zařazovány po válce do parku ČSD jako vozy Nt, případně s klanicemi Ntk. Vozy byly zařazovány do intervalu 3-xxxxx, po roce 1966 docházelo k přečíslování na 12-místné číslo do intervalu 3145 s řadovým označením UIC Klmo. Například vůz:
Nt 3-99586 na Klmo 20 54 314 5 554-7, má provedení s vydřevenými bočnicemi
Nt 3-99508 na Klmo 20 54 314 5 549-7
Je pouze otázkou zda všechna čísla uvedená v přečíslovacích seznamech se skutečně na vozy dostala nebo bylo přidělení pouze administrativní a na voze se nikdy skutečně neobjevila - byly zrušeny dříve než k tomu došlo.
Vozy byly vyřazovány v šedesátých letech a začátkem 70. let.
Vůz ČSD Nt 3.99586, provedení s vydřevenou bočnicí, konec 60. let, foto V. Novotný, sbírka autor článku
Vozy DR Rmm Ulm na typovém výkrese bez plošiny i s plošinou
Zajímavým objevem byla fotografie pana V. Novotného, na které je naložený buldozer na plošinovém voze. Bližším zkoumáním vozu, identifikací čísla bylo zjištěno, že se jedná původné o vůz Nt (Rmm Ulm DR), kterému byly odebrány bočnice a čelnice a byl u ČSD provozován jako vůz Pt, jedná se o následující vůz:
Pt 3-19790 po roce 1966 přečíslován na Pt 20 54 310 9 695-2
další vůz například:
Pt 3-19789 přečíslován na Pt 20 54 310 9 694-5
U ČSD docházelo k odebírání nástavby vozu a vzniku plošinových vozů z různých typů vozů, tento objev je toho důkazem.
Vůz ČSD Pt 20 54 310 9 695-2, původně vůz Rmm Ulm DR, foto V. Novotný, sbírka autor článku

Prameny:
přečíslovací seznamy NV 1966
Gueterwagen Band 5, Stefan Carstens
sbírka fotografií autora článku
Číslování vozů, Květoslava Nečasová
typové výkresy a počty vozů DR