e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj

Rekonstrukce vozů ZSSK
poslední aktualizace 17.1.2005
Rekonstrukce vozu Eas 53 sk. na vůz Tams-u, zde 31 56 0807 536-4

Slovenská Železničná spoločnost, a.s. zařadila do provozu v roce 2004 několik typů rekonstruovaných nákladních vozů. Vozy vznikly rekonstrukcemi vozů bývalých ČSD a reagovaly na potřebu zákazníků v přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy.
Vůz Tams-u:
Vůz Tams-u vznikl rekonstrukcí z vozu Eas 53.sk. Rekonstrukci vozu na fotografiích provedla firma ŽOS Trnava, a.s. v 7/2004. Rekonstrukce je technicky řešena obdobně jako rekonstrukce vozů ČD - Tams. Zajímavostí je, že rekonstrukce byla na voze provedena mimo plánovaný termín revize vozu. Vůz byl přeznačen na 31 56 0807 536-4, není zde tedy použita nová číselná řada, ale poslední dvojčíslí je shodné s číslem původního vozu. Pod vozem nebyly původní podvozky vozu, ale vůz měl dosazeny podvozky Y25Cs rumunské výroby, dle štítku časově odpovídající výrobě vozů Res 67.sk. V podvozku byla dvojkolí typu 409 s ložiskovými skříněmi 74V. Vůz má při vlastní hmotnosti 23150 kg ložnou hmotnost v traťové třídě C 56,5 tuny. Na rozdíl od vozů ČD je vybaven v boční stěně vozu "kapsami" s uvazovacími úchyty. Ovládací kolo pohyblivé střechy není vybaveno čtyřhranem k použití mechanického otevření - uzavření střechy.

Podvozek Y25Cs rumunský
Vnitřní prostor vozu
Vytvořené "kapsy" s uvazovacími úchyty

Vůz Tms:
Vůz Tms vznikl rekonstrukcí z vozu Es 13.sk. Rozsah úpravy na skříni je přibližně shodný s vozem Tams-u. Tj. odebrání palcových hřídelí, zavaření čelnic, úprava horního rámu (zde včetně doplnění vazníku v oblasti bočních dveří) a dosazení mechanizmu střechy se střechou. Vůz není v ostatních částech modernizován, protože je již vybaven komponenty nevyžadujícími náhradu. U tohoto vozu jsou to dvojkolí typu 428 o průměru 920 mm, nárazníky kategorie "A", tlaková brzda DAKO DK-GP-A. Mimo otevírací střechy byly na vůz dosazeny nové stupačky a stěna vozu je vybavena uvazovacími úchyty stejně jako vůz Tams-u. Vůz 21 56 0756 002-0 byl rekonstruován v červenci 2004. Vůz má při vlastní hmotnosti 12950 kg ložnou hmotnost v traťové třídě "C" 27,0 tun. Vůz nahrazuje již vyřazené vozy Tcms.

Rekonstrukce z vozu Es 13 sk. na vůz Tms 21 56 0756 002-0
Zavřená střecha vozu
Zaslepená čelní klapka vozu
Čela vozů s ovládacím mechanizmem střechy, nová stupačka
Vůz Taes:
Vůz vznikl rekonstrukcí z vozu Has (u ZSSK zůstaly vozy této řady zařazeny jako Has). Rekonstrukce spočívá ve výměně podvozků (s úpravou uložení - torenního uzlu), úpravě tlakové brzdy, výměně tahadlového a narážecího ústrojí a náhradě dvoudílné přesuvné střechy střechou plastovou s ručním shrnováním. Zde na fotografiích vůz 31 56 0811 218-3. Vůz má dosazeny podvozky Y25Rs1 a byl rekonstruován v ŽOS Trnava, a.s. v září 2004. Nárazníky byly na vůz dosazeny typu "A" s elastomerem a přivařených talířem. Ostatní prvky vozu zůstaly nezměněny - např. dveře, podlaha.
Rekonstrukce vozu Taes 31 56 0811 218-3
Vůz 31 56 0811 218-3 v zapadajícím slunci
Podvozek Y25Rs1
Ovládání střechy