e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Speciály - přeprava svitků drátů
poslední aktualizace 26.2.2005
Vůz Rilnss-y typ 9-239.1 výrobce Tatravagónka Poprad, pro CFL (tov.foto TaPo)

V rámci konkurenčního boje mezi silniční a železniční nákladní dopravou má důležité místo i používaný nákladní vozový park. Zde je dlouhodobě znatelný posun od univerzálních vozů (pořizovány zejména v 50. až 70 létech minulého století) pro téměř všechny druhy zboží až po pořizování speciálních vozů, přesně přizpůsobených určitým komoditám. Kdysi byly tyto "speciály" většinou v majetku přepravců, kteří si je pořídili pro přepravu svého zboží, tam kde monopolní dopravce nebyl schopen přistavit pro přepravu daného zboží vhodný vůz. Dnes si tyto vozy pořizují jak velcí dopravci tak i dnešní půjčovní společnosti (AAE, OnRail, Eva a další). Přepravce již dnes není mnohdy ochoten investovat nemalé finanční částky do dopravního protředku, když doprava jeho výrobků není hlavním předmětem jeho činnosti. Maximálně je ochoten si tento prostředek na dobu nezbytně nutnou pronajmout.

Typový výkres vozu Rilnss-y typ 9-239.1
Přeprava svitků drátů není tak hromadnou přepravou jako je přeprava dřevěné kulatiny, přesto si zaslouží pozornost. Vzhledem k postupnému posunu požadavků výrobců směrem k používání vozů zajišťující ochranu přepravovaných svitků drátu před povětrnostními vlivy bude nutno nabízet k přepravě vozy odpovídající základním požadavkům na ochranu, tak i vozy nabízející komfort při nakládce i vykládce tohoto specifického zboží. Doposud jsou v ČR přistavovány k nakládce univerzální vozy Eas-u, v případě požadavku na ochranu před povětrnostními vlivy je na výběr vůz Taes nebo vůz Tams. Ani jeden z vozů nesplňuje požadavek komfortu nakládky/vykládky. Při manipulaci se svitky musí vstupovat obsluha do vozu. U vozu Taes k tomu přistupuje stáří vozu a závady na odsuvné střeše vozu. U vozu Tams může způsobit komplikace nedostatečné vyčištění vozu po předchozí přepravě např. kaolínu.
Jako vhodný příklad vozů pro přepravu svitků drátu může sloužit vůz Rilnss-y pro CFL, vyrobený v Tatravagónce Poprad jako typ 9-239.1. Vozy jsou zařazeny u CFL jako 31 82 3547 017 až 080 se smrkovou podlahou a 24 zapuštěnými pouzdry pro násuvné klanice. Vozy jsou navíc vybaveny odmímatelným zařízením pro přepravu svitků drátu vyžadujících ochranu před povětrnostními vlivy, toto vložené zařízení je v označení vozu signalizováno písmenem - y. Odnímatelné zařízení pro přepravu svitků drátu se skládá ze tří rámů přišroubovaných k podlaze vozu. Střední rám s pěti muldami, dlouhý 7080 mm a dva krajní rámy délky 5664 se čtyřmi muldami. Muldy pro uložení svitků jsou z vnitřní strany obloženy neopracovanými modřínovými deskami. Muldy mají shodnou šířku 2150 mm. 24 násuvných klanic je spojeno ocelovými řetězy, klanice a řetězy zajišťují svitky proti bočním převrhnutí. Váha vestavěného zařízení ve voze je téměř 3000 kg.
Rilns-y649 Railion-D (foto Railion-D)
Rilns-y649 Railion-D (foto Railion-D)
Dalším typem vozu poskytujícím dobrý příklad vozu jednoúčelově vybaveného vozu pro přepravu svitků drátů je vůz
Rilns-y649. Vůz je vybaven vestavěnými 13 muldami, vyloženými modřínovými deskami, s bočně přestavitelnými klanicemi - vždy dvě klanice se společně přestavují, zajišťovací otvory jsou po 50 mm. Přestavitelnými klanicemi je umožněno nakládání svitků drátu o šířce od 1600 do 2000 mm. Klanice jsou dimenzovány ve dvojici na sílu 25 kN. Průměr svitků může být v rozmezí 1100 až 1300 mm. Svitky se nakládají ve dvou řadách - ve spodní řadě 13 svitků v horní 12 svitků vždy uložených na dvou spodních. Celé vložené zařízení je přišroubováno k podlaze vozu.
V obou případech se tedy jedná o odnímatelné zařízení vozu.
Rilns-y649 Railion-D (foto Railion-D)
I v ČR by bylo možné pro výrobce svitků drátu podobné vozy připravit. Jako vhodný vůz pro vestavbu zařízení pro přepravu svitků drátu může posloužit vůz Rils ČD, typ 9-212.6, který vznikl modernizaci z vozu Res 51.sk. Jistou nevýhodou uvedeného vozu je nápravové zatížení pouze 20 tun a tím i snížená únosnost uvedených vozů po vestavbě další vnitřní výbavy. Mimo ČD by se muselo jednat o nákup nových vozů.


ing. Milan Černohorský

Podklady:
materiály Railion-D a Tatravagónky Poprad