e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Speciály - přeprava dřevěné kulatiny
poslední aktualizace 26.2.2005
Rnoos-uz 31 81 3522 534-0 patřící Rail Cargo Austria v Krnově 1/2004

V rámci konkurenčního boje mezi silniční a železniční nákladní dopravou má důležité místo i používaný nákladní vozový park. Zde je dlouhodobě znatelný posun od univerzálních vozů (pořizovány zejména v 50. až 70 létech minulého století) pro téměř všechny druhy zboží až po pořizování speciálních vozů, přesně přizpůsobených určitým komoditám. Kdysi byly tyto "speciály" většinou v majetku přepravců, kteří si je pořídili pro přepravu svého zboží, tam kde monopolní dopravce nebyl schopen přistavit pro přepravu daného zboží vhodný vůz. Dnes si tyto vozy pořizují jak velcí dopravci tak i dnešní půjčovní společnosti (AAE, OnRail, Eva a další). Přepravce již dnes není mnohdy ochoten investovat nemalé finanční částky do dopravního protředku, když doprava jeho výrobků není hlavním předmětem jeho činnosti. Maximálně je ochoten si tento prostředek na dobu nezbytně nutnou pronajmout.

Typový výkres vozu Rnooss-uz
Jednou z velkých přepravních komodit je přeprava dřevěné kulatiny. V rámci ČR nejsou k dispozici vhodné vozy (tyto vozy nevlastní dominatní vlastník vozů v ČR - ČD ani menší vlastníci) pro uvedenou přepravu a kulatina je přepravována zejména ve vozech Eas-u vlastníka ČD s dřevěnou podlahou. U těchto vozů musí být dřevěná kulatina krácena na délku maximálně 2,7 metru, protože vzhledem ke konstrukci vozu musí být ukládána napříč vozu. Velmi ztížená je mechanizovaná nakládka a zejména vykládka kulatiny, kde navíc dochází k častému poškozování podlah vozů vykládacími mechanizmy.
Pro přepravu kulatiny v délkách 2,5 - 5 metrů jsou vhodnější speciální vozy. Tyto vozy jsou dnes ve vlastnictví všech okolních větších dopravců - Railion-D, Rail Cargo Austria, ZSSK Cargo i PKP Cargo. Většinou se u nás můžeme setkat s vozy ZSSK Cargo, případně Rail Cargo Austria. Rozdělit je můžeme do dvou kategorií - vozy s pevnými čely - řady Ro... a bez vysokých pevných čel řad Sn... a Sp... Přičemž vozy jsou pořizovány zejména jako rekonstrukce s již nevyužitelných vozů Rns, Res (zejména u vozů Ro...) případně v menší míře jako nákupy nových vozů. Vozy poskytují při nakládce i vykládce potřebný komfort jsou odolné proti poškození při použití mechanizované nakládky a vykládky. Dřevo je nakládáno mezi vysoké pevné klanice (dimenzované až na sílu 60 kN), na ocelové podlaze jsou příčné pražce, které umožňují podebrání dřeva vykládacím mechanizmem. Dřevěná kulatina je uložena podél vozu, u vozů s pevnými čely nebývají do klanic integrovány upínací prvky, u vozů bez pevných čel integrované upínací zařízení stahuje kulatinu proti podélnému posuvu.
ÖBB/Rail Cargo Austria:
Společnost ÖBB disponuje dnes minimálně 650 vozy typové řady Ro... s pevnými čely pro přepravu dřevěné kulatiny. Od vozů Ros, přes Rnooss-z až po výše uvedené vozy Rnooss-uz. Vozy nemají integrovány upínací popruhy s napínacím zařízením. Do ČR zajíždějí nejčastěji na nakládku vozy Rnooss-uz.
Mimo vozy s vysokým čelem Ro... jsou používány i vozy Sp... a Sn..., které umožňují i přepravu ocelových trubek, ocelových profilů a dlouhých betonových výrobků jako příklad rekonstrukce se podíváme na dvě řady ZSSK Cargo.
Sps 31 56 4720 716-8 patřící ZSSK Cargo, Bratislava 9/2004
Sps 31 56 4717 052-3 patřící ZSSK Cargo, Bratislava 9/2004
ZSSK Cargo:
Železničná spoločnost na Slovensku získala vozy pro přepravu dřevěné kulatiny z vozů Res 10. a 11. sk. Vozy byl zbaveny bočnic a klanic. Na vozy byly dosazeny nové klanice spojené podlahovým pražcem s integrovaným vázacím zařízením. Integrované vázací zařízení zajišťuje naloženou kulatinu proti posunu do nárazu rychlosti cca 11 km/h. Vozy byly současně modernizovány dosazením podvozků Y25Rs. Vozy vyhovují mezinárodní přepravě. Rekonstrukci vozů provedla ŽOS Trnava, a .s.
Vůz Sns 727 - 81 80 4712 101-2 Railion-D, výrobce Greenbrier Europe - Wagony Świdnica (foto GC)

Railion-D:
Vozy Railion-D Sns727 nejsou zcela typickým příkladem speciálu pro dřevěnou kulatinu, přesto mají vše co pro tuto přepravu je potřebné. jejich hlavním přepravním zbožím by měly být trubky velkých průměrů. Dalším představitelem vozu pro přepravu dřeva je vůz Railion-D řady Snps 719, u DB zařazeno celkem 1260 vozů, vůz je výrobek WF Talbot. Vůz je vybaven podvozky DB665 a při vlastní váze 25 tun poskytuje v traťové třídě D ložnou váhu 63 tun.
AAE Cargo:
Společnost AAE pořídila u firmy Fabryka Wagon SA Ostrów Wielkopolski 150 vozů řady Snpss25t , vozy jsou zajímvé tím, že mohou být vybaveny odnímatelnými čelními stěnami, které neslouží jako pevné čelo k zachycení nákladu při posunutí, ale pouze jako optická kontrola nepřekoročení ložného profilu při nakládce. Vozy lze dnes využívat pouze do zatížení 22,5 tuny na nápravu.

Typový výkres vozu Sns727
PKP Cargo:
Společnost PKP Cargo doplnila svůj park nákladních vozů v roce 2000 rekonstrukcí vozů Rs typ 412Za na vozy Roos typ 436Z. Vozy jsou vybaveny čelními stěnami, 28 klanicemi s napínacím zařízením, podlaha je plechová. Vozy poskytují při nakládací délce 18,66 metru ložnou váhu v traťové třídě C 54,5 tuny.
A jak v ČR?
Zatím obdobné vozy nejsou nikde na obzoru. K rekonstrukcím vzhledem k zdrojům vozů může přistoupit pouze ČD u ostatních dopravců by muselo jít o nákup nových vozů. Jako zdroj pro možné rekonstrukce u ČD lze stejně jako u ZSSK Cargo vzít vozy Res 11.sk. typ 9-207.0 se současnou rekonstrukcí na podvozky Y25. Zde je možné využít jako zdroj vozy Gags 51.sk. s podvozky Y25Rs, při takto navržené rekonstrukci je možné stlačit cenu na úroveň cca 400-500 tis. Kč za jeden vůz, v závislosti na rozsahu modernizace brzdy. Jako druhý možný zdroj lze využít vozy ČD Res 51.sk. typ 9-212.0 nebo 67.sk. typ 320. U těchto vozů by cena úměrně klesla vzhledem k tomu, že tyto vozy již svým pojezdem vyhovují mezinárodní přepravě .


ing. Milan Černohorský

Podklady:
reklamní materiály a informace výrobců vozů - Greenbrier Europe, Fabryka Wagona SA, TS ÖBB
řady vozů používané u PKP Cargo, ÖBB, Railion-D
Gueterwagen Correspondenz