e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Speciály - přeprava železného šrotu
poslední aktualizace 6.3.2005
Vůz řady Fas CFL 35 82 674 0 063-8 (foto CFL)

V rámci konkurenčního boje mezi silniční a železniční nákladní dopravou má důležité místo i používaný nákladní vozový park. Zde je dlouhodobě znatelný posun od univerzálních vozů (pořizovány zejména v 50. až 70 létech minulého století) pro téměř všechny druhy zboží až po pořizování speciálních vozů, přesně přizpůsobených určitým komoditám. Kdysi byly tyto "speciály" většinou v majetku přepravců, kteří si je pořídili pro přepravu svého zboží, tam kde monopolní dopravce nebyl schopen přistavit pro přepravu daného zboží vhodný vůz. Dnes si tyto vozy pořizují jak velcí dopravci tak i dnešní půjčovní společnosti (AAE, OnRail, Eva a další). Přepravce již dnes není mnohdy ochoten investovat nemalé finanční částky do dopravního protředku, když doprava jeho výrobků není hlavním předmětem jeho činnosti. Maximálně je ochoten si tento prostředek na dobu nezbytně nutnou pronajmout.

Typový výkres vozu Fas pro CFL - ROLANFER
Objem přepravy železného šrotu směrem do hutí a oceláren je stabilní. Pro účely dopravy železného šrotu jsou dnes v ČR využívány zejména univerzální vysokostěnné vozy řady Eas s ocelovou podlahou a Eas-u s dřevěnou podlahou. Vozy jsou velmi často poškozovány jak při nakládce tak i vykládce - podlaha, stěny, čelní výklopné dveře. Důvodem poškozování je malá odolnost podlahy z plechu síly 6 mm a stěn z plechu síly 4 mm ve vztahu k přepravovanému zboží. Železniční podniky CFL, SNCF a SNCB používají pro přepravu šrotu speciálně upravené vozy - většinou původně vozy univerální řady Eas. Hlavním rozdílem proti vozům Eas je zesílení vozu a zjednodušení skříně - jsou zaslepeny výklopné čelnice a snížen počet bočních dveří.
Vůz je po rekonstrukci vybaven ocelovou podlahou z plechu jakosti Fe 510C síly 12 mm. Stěny vozu jsou z plechu síly 8 mm a ve středu bočnice vyztuženy profilem U200. "Inspekční" dveře pro vstup do vozu jsou z plechu síly 8 mm a navíc vyztuženy příčně ocelovým profilem. Vůz má při vlastní váze 26800 kg únosnost 53,5 tuny a ložný objem 77 m3 . Pro pohyb vozu v prostorech šrotišť je chráněno kolo ruční brzdy a přestavovače ochraným rámem.
Další vozy pro přepravu šrotu řady Fans (typ N-401-00) získaly CFL - EuroLuxCargo nákupem v Tatravagónce Poprad. Vozy na podvozcích Y25LLs(s)d z vlastní váhou 28,5 tun mají únosnost 61,5 tuny při 22,5 tunách na nápravu. Na vozech je použita brzda Knorr KE-GP-A s nekovovými brzdovými špalky z materiálu Cosid 810.
Vůz Fans z produkce Tatravagónky Poprad (fotografie a typový výkres - TaPo)
V rámci ČR obdobné vozy provozovány nejsou. Pro rekonstrukce lze využít vozů ČD - Eas, Eas-u všech provedení. Vzhledem k využívání vozů s ocelovou podlahou na přepravu uhlí, bylo by možné nejspíš uvolnit pro uvedené rekonstrukce vozy ČD Eas-u s dřevěnou podlahou.


ing. Milan Černohorský

Podklady:
materilály CFL - EuroLuxCargo, SNCF - FRET
podklady Tatravagónka Poprad
Gueterwagen Correspondenz