e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Vývoj vozů pro přepravu uhlí - zvyšování parametrů
poslední aktualizace MC 13.8.2006
Vozy Falls 84 54 6683 872-7 a 84 54 6683 869-3 SD-kolejová doprava, a.s.

Konec 20. století přinesl neustávající objemy přepravu uhlí pro velkoodběratele - elektrárny, hutě a teplárny. Velký objem je stále přepravován ve vozech vyprazdňovaných bez nutností speciálních rotačních nebo čelních výklopníků tedy vlastní váhou nákladu. Samozřejmostí jsou pak ucelené soupravy vozů o 20 - 25 vozech a váze 2000 tun. Vzhledem k nízké specifické váze uhlí je nejvhodnější tvar podlahy ve tvaru W a vysypávaní do stran - pod vůz.
Podívejme se jakým vozovým parkem disponovaly a disponují železniční podniky v zemích kde těžba uhlí a přeprava do elektráren má jistou tradicí a vzhledem k zásobám uhlí ještě několik desetiletí bude. V závislosti na množství exportu uhlí lze vysledovat poměr vozů v režimu 31 - mezinárodním a 81/82 vnitrostátním. Přičemž důvody proč vůz je v režimu vnitro - 81/82 mohou být různé od zastaralosti vozu až po technické řešení vozu, které vylepšují technické parametry, ale neodpovídá parametrům pro mezinárodní provoz - zejména u vozů Railion-D (nápravové zatížení, obrys vozu, další specální úpravy - ohřev podlahy, způsob ovládání....). Z hlediska počtů vozů disponuje dnes největším počtem vozů v režimu 31 polský železniční podnik PKP Cargo. Z hlediska absolutního počtu vozů řad Fal.... má nejvíce vozů k dispozici Railion-D, celkem asi 7200 vozů.

182 099 a 23 Falns-x ÖBB (Hranice na Moravě 2/2005)
ČSD/ČD/ŽSR/ZS Cargo: Falls 9-401.0
koncem 70. let minulého století byly z vagónky Poprad dodávány tisícové série vozu Falls typ 9-401.0 (celkem ve stavu ČSD počátkem 90. let minulého století 7680 vozů), při dělení majetku ČSD zůstala většina vozů v majetku ČD a dodnes tvoří jediný typ vozu (u ČD, a.s.) včetně postupně modernizovaných vozů - dosazením podvozků Y25 Rs (vyzískavaných ze zrušených vozů), těchto modernizovaných vozů je 245 a nejsou provozovány v samostatných soupravách.
Mimo ČSD bylo dodáno několik stovek vozů stejného typu i podnikům - producentům uhlí na území bývalého Československa.
Vozy byly vyráběny ve Vagónce Poprad (dnes Slovensko) v letech 1972 až 1983 v podstatě bez velkých změn a byly při dodání zařazeny u bývalých ČSD do intervalů 6675 až 6683. Jediné změny byly v průběhu výroby provedeny na konstrukci spodku a klapek.
Vozy lze charakterizovat pneumatickým ovládáním klapek (všech čtyřech klapek najednou), nouzovým ručním ovládáním. Otevírací mechanizmus působí od pneumatického válce napájeného ze samostaného napájecího potrubí (nelze tedy pneumaticky otevírat vozy bez zdroje tlakového vzduchu) na průběžný střední hřídel a táhla klapek, zajištění v uzavřeném stavu je dáno samosvorností mechanizmu. Využitelný objem 75 m3, při nápravové hmotnosti 20 tun (do rychlosti 90 km/h) má ložnou váhu 53 tun. Vzhledem k použití zastaralých podvozků 26-2.8, jsou dnes vozy provozovatelné v mezinárodním provozu pouze se sníženou nosností na 18 tun na nápravu a pouze v ucelených soupravách na základě vzájemných dohod železničních podniků. Bez těchto omezení lze provozovat vozy s provedenou rekonstrukci na podvozky Y25Rs. Na skříni vozů je použita běžná konstrukční ocel jakosti 11373 bez zvýšené odolnosti proti korozi a tak tyto vozy trpí ve zvýšené míře korozí plechové obložení skříně při přepravách mletého uhlí.
Další vývoj vozového parku pro přepravy uhlí v "samovýsypných" vozech je u ČD pouze v rekonstrukcích stávajícího parku vozů. Rekonstrukce na podvozky Y25Rs lze rozdělit do dvou skupin - na vozy s brzdou DAKO GP-A a brzdou DAKO GP.
Samostatnou kapitolou byly rekonstrukce 50 vozů ČD na boční ovládání klapek a 30 vozů ČD na dělené vyprazdňování - tedy možnost vysypávat náklad po půlkách vozu - zejména na přepravách vápence pro odsíření elektráren.
V podstatě analogicky se vyvíjel stav privátních vozů Falls u uhelných producentů. Zde byla řešena otázka zvýšení počtů vlastních vozů dovozem vozů zejména z Chorvatska, Slovinska a v menším měřítku i z Rumunska a Belgie.

Vozy Falls s rekonstrukcí na podvozky Y25Rs
Vůz Falls typ 9-401.2 s rekonstrukcí na boční ovládání (LOSTR Louny)
Vůz Falls železničního podniku ŽSR (dnes ZS Cargo), dnes již některé vozy ZS Cargo mají rekonstrukci na podv. Y25
PKP/PKP Cargo : Fals 9-401.1, Falns 440V, 441/449V
V 70. letech minulého století doplnily PKP svůj vozový park nákupem vozů ve Vagónce Poprad, tedy v podstatě až na brzdu shodným typem vozu s vozem dodávaným pro ČSD. V průběhu doby vzhledem k známým "nemocem" těchto vozů - podvozek 26-2.8 došlo u části vozů k výměně za podvozek s dlouhými závěsy pružnic 1XTamp (tedy nemající mezinárodní omezení) dnes doplněný i parabolickými pružnicemi. Menší část vozů prošla rekonstrukcí na podvozky Y25.
U PKP/PKP Cargo vývoj nezůstal u modernizace stávajícího vozového parku, ale v rámci zvyšování technických parametrů - zejména nosnosti vozů byly zahájeny koncem devadesátých let minulého století nákupy nových vozů dodávaných polskými vagónkami v Gniewczyně, Zielone Gore. Nejdříve typ Falns 440V s dvěma provedeními klapek. Vozy jsou vybaveny penumatickým otevíráním všech čtyřech klapek a ručním otevíráním, vzhledem k nápravovému zatížení 22,5 tuny mají ložnou hmotnost až 63,5 tuny při ložném objemu 82 m3 a vlastní váze vozu 26,5 tuny. Vozy jsou vybaveny podvozky Y25 Ls(s)d1 a brzdou Oerlikon GP-A.
Od roku 2005 byly zahájeny dodávky dalšího vylepšeného typu Falns 441V s Zielone Gory a téměř shodného typu 449V z Gnievczyny. Vozy mají opět pneumatické otevírání všech čtyřech klap najednou a ručně lze otevřít klapky po dvojicích. Zvedl se objem vozu až na 86 m3 a ložná váha na 64 tun. Vozy zařazeny do intervalu 6637. Vozy jsou opět vybaveny brzdou O-GP-A.
Vůz Fals PKP Cargo 31 51 6666 324-7 s podvozky 1XTamp a parabolickými pružnicemi
Falns 31 56 6635 579-4, typ 440V v původním provedení a barvě vozu
Falns typ 440V již s novým nátěrem PKP Cargo z vagónky v Gniewczyně (změna v provedení klapek)
Typový výkres vozu Falns typ 449V
Vůz Falns 31 56 6637 466-2, typ 441V z vagónky v Zielone Gore, shodný vůz typ 449V z vagónky v Gniewczyně
DB/DB Cargo/Railion D: Fals 164, 165, Falns 180, 182 a Falns 121, Falnqqs 130
U železničního podniku Railion-D vzhledem k množství provozovaných typů se budeme věnovat pouze nejpočetnějším základním řadám vozů.
Od DR (železnice Německé demokratické republiky) byly při sjednocení Německa převzaty k tehdejším DB vozy Fals typ 164 a Falns typ 165. Vozy vyrobila pro DR vagónka v rumunském Aradu, vozy mají vzduchem ovládané otevírání klapek (všech čtyřech klapek najednou) s bočním ovládáním. Vozy Fals 165 mají ložný objem 75 m3, vozy Falns 165 s podvozky Y25Rs mají ložný objem zvýšen na 83 m3 při 22,5 tunách na nápravu a ložné váze v traťové třídě D až 61 tun.
Vůz Falns 165 Railion-D, výroba Arad, Rumunsko (Railfaneurope.net)
Vývoj u DB probíhal od otevírání klapek mechanicky po hydraulické otevírání. Nejstaršími provozovanými vozy jsou dnes vozy Fals 175 (případně 185 - výměna podvozků za typ 640.1/650.1) - s mechanickým otevíráním klapek z boku vozu přes čtyřhran nebo z plošiny, oba páry klapek jsou ovládány samostatně, ložný objem vozů je 75 m3, při ložné váze v traťové třídě C až 55 tun. Na těchto vozech se na pravé straně klapek objevilo nové označení - bílý kruh o průměru 400 mm značící zesílené tažné ústrojí - vůz vhodný na DB do vlaků o hmotnosti až 4000 tun.
Vůz Fals 175 DB/Railion-D (Railfaneurope.net)
V druhé polovině 70.let minulého století byly zahájeny dodávky vozů řady Falns 180, 183. Mimo zvýšení užitných vlastností souvisejících s zvýšením nápravového zatížení na 22,5 tuny, pryžovým těsněním klapek přinesly novinku - hydraulické otevírání a zavírání klapek. U typu Falns 180 je doplněno magnetickým "dálkovým" ovládáním. A tak na pravé straně klapek přibývá další označení "H" v bílé barvě výšky 400 mm značící hydraulické otevírání a "M" u typu Falns 180 značící magnetické ovládání. Vzhledem k počtu - 3615 vozů řady Falns 183 a 730 vozů řady Falns 180 je na vozech prováděna při opravách "modernizace", např. změna z pryžového těsnenění klapek na těsnící lištu zavedenou u nejnovějšího typu vozů u Railion-D typu Falns 121. Vozy mají ložný objem 85 m3, při ložné váze v traťové třídě D až 64,5 tuny.
Vůz typu Falns 183 DB/Railion-D (Railfaneurope.net)
Nejnovějším typem vozů u DB je typ Falns 121 vyvinutý na základě požadavků DB v 90. letech minulého století. Cílem bylo další zvýšení technických parametrů - snížení vlastní hmotnosti vozu, zvýšení objemu vozu až na 90 m3, snížení provozních nákladů o 30%, optimalizace systému otevírání klapek. Vývoj byl zadán firmě ABB Waggon Union. Vlastní dodávky již probíhaly od různých výrobců (na rozdíl od dnešních českých zvyklostí nákupu vozidel je často Railion-D vlastníkem výsledků vývoje - dokumentace a tak následně výrobu dělí mezi více výrobců na základě výběrového řízení).
Vůz je vyroben z oceli jakosti St 52-3, těsnící lišta klapek, část klapek a přiléhající část skluzu je z nerezové oceli 1.4301. Otevírání vozu je hydraulické (již standard u Railion-D), zjednodušeně - na nápravě je hydraulické čerpadlo, které za jízdy vozu tlakuje "akumulátor" tlakového oleje, z tohoto "akumulátoru" tlakového oleje lze vůz bez dalšího přivedení energie 2-3x otevřít a zavřít.
Zjednodušené schema hydraulického otevírání klapek
Detail pryžového těsnění Y - u vozů Falns 183 a těsnící lišty Z - u vozů Falns 121
Těsnění klapek poz. 1 bylo změněno z pryžového poz. 2 u vozů Falns 183 na těsnící lištu z nerezové oceli poz.3. Důvodem změny byla skutečnost známá z provozu vozů řad Fal...., kdy dochází k "nalepení" substrátu na těsnící plochu a k následnému nedovření klapek. Řešení u Falns 121 je odstraňeno - břit těsnící lišty snadno pronikne přes ulpělý substrát a dojde k těsnému dovření klapky. Toto řešení je při opravách dosazováno i na vozy řad Falns 180 a 183.
Vozy typu Falns 121 přinesly další doplnění značek na pravé straně klapek - bílé mezikruží u průměru 400 mm značící vyšší nápravové zatížení než 22,5 tuny, zde konkrétně 23,5 tuny.
Vozy Falns 121 přinesly i další úpravu vnitřního prostoru vozu - vnitřní nátěr epoxidovou barvou o síle 250 mikronů.
Jak již bylo uvedeno vůz má ložný objem 90 m3, v traťové třídě D ložnou váhu až 65,5 tuny, na vybraných tratí až 69,5 tuny. Vlastní váha vozu je 24 240 kg.
Vůz Falns 121 s reklamou firmy ABB (Railfaneurope.net)
Další držitelé vozů Fal.... - B Cargo, RCA, OKD-D ...
Mezi další železniční podniky provozující větší počty vozů se střechovitou podlahou patří i belgické B Cargo, provozuje několk stovek vozů Fals, výroba většinou v 70. letech minulého století s mechanickým ovládáním klapek. Vzhledem k snižujícím potřebám jsou tyto vozy pronajímány a prodávány po Evropě, cca 500 vozů provozuje Railion-D. Tedy z hlediska technického se nejedná o žádné pokrokové řešení.
U nás jsou známy např. z nehody v Zábřehu na Moravě - tyto vozy byly registrovány na Slovensku, jiné vozy rovněž původem z Belgie provozuje je i firma AX Benet, majitel je PCC Rail.
V Česku je rovněž registrováno několik stovek vozů Fals-z původem z bývalé Jugoslávie - dovezeny OKD-D a dalšími firmami. Tyto vozy jsou rovněž výrobou z let 70. minulého století. Na rozdíl od vozů B Cargo mají pneumatické otevírání klapek.
Další množství různých vozů Fals/Falns se dostalo do světa z Bulharska (výroba dnes Transwagon Burgas), případně je v Bulharsku registrována a je většinou provozována německými firmami - OnRail, RAG a další. Zde vzhledem k tomu, že mnohé vozy jsou výroby 90. léta minulého století, jsou i parametry těchto vozů lepší než u vozů belgických a jugoslávských.
Vůz Fals 31 56 6650 237-4 majitel Prvá slovenská železničná, a.s., původem Belgie
Vůz Fals 33 56 6681 115-3, majitel PCC Rail S.A., původem Belgie (foto VláďaH.)
Vůz řady Fals-z 33 54 6650 262-2, majitel OKD Doprava (původně vůz JŽ)
Vůz Fals 33 52 6652 559-1, registrovaný v Bulharsku, provozován německou firmou OnRail Gmbh (Railfaneurope.net)
Lze tedy říci, že jsou dnes provozovány vozy, které v soupravě 25 vozů mají loženo 1125 tun uhlí při váze soupravy 1787 tun - vozy Falls typ 9-401.0 ČD v mezinárodním provozu až po soupravu 25 vozů s 1637 tun loženého uhlí a celkové váze soupravy 2250 tun u vozů Falns 121 Railion-D.
Technické parametry vozů, jejich náročnost na údržbu mají velký vliv na efektivitu a ekonomiku provozu. Vyžadují, ale prvotní velké investice.
A na závěr ještě zajímavost, která hovoří o tom jak je dnes nutno vyhovět přepravcům s úpravou vozů pro konkrétní požadavky přepravy - Railion-D provozuje necelých 100 vozů typu Falnqqs 130, které přepravují hnědé uhlí pro společnost Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG). Tyto vozy jsou vybaveny elektrickým ohřevem podlahy k zamezení přimrznutí mletého uhlí při přepravě do eletráren, elektrický ohřev je propojen mezi vozy průběžným kabelem.
Vozy typu Falnqqs 130 s elektrickým ohřevem podlahy vozu (Railfaneurope.net)
Neoznačené foto MC.