e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj

Vyhlídkové vozy Canadian Pacific Railway Comp.
poslední aktualizace 22.12.2003
Tovární fotografie vozu 103 - America (Ringhoffer)

V roce 1911 navštívila delegace zástupců kkStB Kanadu, kde se seznamovala s vyhlídkovými vozy Canadain Pacific Railway Comp. Důvodem návštěvy byla snaha kkStB nasadit na vybrané spoje přes Alpy luxusní vozy. Na základě prohlídky v Kanadě byly stanoveny technické parametry a vybavení vozů pro tratě kkStB. Dne 20. prosince 1911 byla ve Vídni

Poněkud neostrý snímek vozu 107 - Australia v Bischofshofenu (8/1912)

podepsána smlouva mezi kk ministerstvem železnic a generálním zastoupením Canadian Pacific Railway Company. Smouva byla uzavřena na provoz osmi vozů. Jako výrobce vozů byla vybrána vagónka v Kopřivnici. Zde bylo zakázce přiděleno zakázkové číslo 1100 a začalo zpracování dokumentace, která byla i v Kopřivnici dokončena. Než se vozy dostaly do výroby došlo k problémům s plněním termínu pro probíhající stávky v Kopřivnici. Proto byla výroba prvních tří vozů, podle dokumentace z Kopřivnice, zadána v komisi do vagónky Ringhoffer v Praze. Tam byly i první tři vozy s čísly 101 - 103 vyrobeny a předány dne 14.8.1912 zástupcům Canadian Pacific Railway. Další vozy byly již vyráběny v Kopřivnici pod čísly 104 - 108 a dodány 2. června 1913. Vozy byly mimo čísel označeny i jmény - např. 101 - Arlberg, 103 - America, 107 - Australia.
Provoz s vozy byl zahájen hned v roce 1912 po dodání prvních tří vozů, ale naplno byly nasazeny v letním jízdním řádu 1914. Tam byly vozy nasazeny na třech rychlíkových trasách. Vídeň - Innsbruck, rychlík 109/110. Innsbruck - Buchs rychlík 301/302 a Salzburg - Terst, rychlík 707/708. Jejich nasazení netrvalo dlouho a krátce po začátku I. světové války byly zabaveny kk armádou pro potřeby lazaretních vlaků. V tomto provozu vydržely do konce války a návratu k Canadian Pacific Railway se dočkaly až 14. června 1920, kdy byly předány v St. Pölten zpět původnímu vlastníku. Canadian Pacific Railway vozy poslala na opravu do Kopřivnice. Změněné podmínky v poválečné Evropě vedly k prodeji těchto vozů do Itálie k FS. Novou domovskou stanicí se stal Milán.Vozy byly modernizovány a zařazeny k vlaku pro Mussoliniho. Začátek II. světové války znamenal opět změnu - vozy byly využívány u hotelového vlaku pro uprchlíky. Na konci války byly zavlečeny po Evropě, jeden byl nalezen mezi jinými zavlečenými vozy v Mnichově. U FS byly v Itálii v provozu v roce 1970 ještě dva vozy.

Vůz 103 - America ve stanici Wien Westbhf. (8/1913)
Interiér vozu 103 (Ringhoffer)
Technické řešení:
Vozy představující zajímavou směs americké a evropské konstrukční školy byly smíšené stavby - na ocelovém spodku vozu byla dřevěná skříň. Vozy byly vybaveny vytápění parou a tlakovou i sací brzdou. Svou délkou 22,5 metru přes nárazníky patřily v době vzniku k nejdelším v Evropě. Vůz byl rozdělen na dva oddíly - nekuřácký a kuřácký, uváděný rovněž jako čtenářský. Byl zde k dispozici denní tisk. Celkem bylo ve voze 33 kožených křesel. Na obou čelech vozu byly vyhlídkové plošiny celkem pro 10 stojících osob. Záchody byly umístěny pouze na jedné straně vozu, hned vedle byly prostory pro odložení rozměrnějších zavazadel.
Vozy byly doprovázeny průvodci Canadian Pacific Railway, kteří znali několik řečí a byli schopni stenografovat či psát na stroji - psací stroj a stenograf byl ve voze k dispozici. Cestující mohli rovněž podat telegram, který byl z nejbližší stanice odeslán. Zajímavá byla cenová politika - k jízdě ve voze stačila i jízdenka druhé třídy a zaplacený příplatek 5 korun. Místo bylo možné rezervovat v kanceláři Canadian Pacific Railway ve Vídni.
Část typového výkresu vozu 101 - Arlberg (Kopřivnice)