e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj

Návod ke katalogu
poslední změna 19.11.2001

Katalog osobních vozů je vybudován jako databázová aplikace, mající za účel doplnit a z části nahradit katalogy osobních vozů vydané v šedesátých a sedmdesátých letech, které jsou dnes již pro většinu zájemců o historii a konstrukci osobních vozů zcela nedostupné..
Záměr a účel katalogu:
Záměrem bylo předložit data s kterými je možné "pracovat". To znamená, umožnit návštěvníkovi stránek aktivně přispět k budování informační základny o osobních vozech ČSD a ČD, jak při opravě chybných dat tak zavedením dat nových - to vše přes opravnou databázi. Tuto databázi je možné si prohlížet a je taky pravidelně vyhodnocována a nové údaje přenášeny do hlavní databáze a tak její obsah postupně zpřesňován.
Jaké data k vozům jsou v katalogu podchycena:
- technické údaje k danému typu - rozměrové, váhové, materiálové jak ke skříni tak i pojezdu, topení osvětlení, brzda
- typový náčrt, výkres
- fotografie vozu, podvozku, interiéru
Základní zobrazení:
V základním zobrazení je na obrazovce seznam všech vozů, který je možné třídit podle řady vozů, roku zahájení a ukončení výroby, druhu vozů - vždy kliknutím na záhlaví příslušného sloupce údajů. Řadové označení je v tomto základním seznamu zobrazeno takové pod jakým byl vůz zařazen do provozu. V seznamu je možné listovat po stránkách. Kliknutím na vybranou řadu vozu jsou zobrazeny detailnější informace. Typový náčrt, fotografie, pokud jsou k dané řadě k dispozici jsou zobrazeny v záhlaví, kliknutím se přepneme na vybrané zobrazení a rovněž v patě stránky - zde je i popis k jednotlivým vyobrazením.
Časové rozdělení:
Jednotlivým řadám vozů se v průběhu jejich "života" měnilo řadové označení tak, jak přicházely výnosy k provedení změn řadového značení. Tyto změny jsou od 20.11.2001 podchyceny v časovém členění zobrazeném vždy v detailním výpisu informací o voze. Z této informace je možné si udělat úsudek, zda řada vozů v daném období byla provozována a jaké měla řadové značení.
Selektivní výběry z katalogu:
Protože množství řad vozů se blíží ke dvěma stovkám, není únosné při hledání konkrétní řady, k získání přehledu využívat pouze ucelený přehled řad. Proto je možné zadávat požadavek na selektivní výběr přes nabídku na patě stránky. Jsou zde dva rozdílné způsoby výběru, které je možné kombinovat. Výběr je možné provést podle druhu vozů, v členění jak jsou v nabídce uvedeny a rovněž je možné zadat selektivní výběr podle časového období uvedeného pod druhovým výběrem rovněž v patě stránky. Kombinací je možné získat například výpis jídelních vozů z období "ČSD III" (1983-1989). V tomto případě budou v selektivním seznamu zobrazeny vybrané vozy s řadovým označením platným pro dané období. Vozy jsou zobrazeny v abecedním setřídění podle řad (není zde požné použít jiné setřídění, zadání setřídění podle např. data zahájení výroby povede k přepnutí do úplného seznamu a selektivní výběr bude zrušen).
Opravná databáze:
Z kteréhokoliv vozu je možné zadat přepnutí do opravné databáze, zde jsou k vybrané řadě vozů zobrazeny údaje z hlavní databáze a máte zde možnost v jednotlivých polích zadat nové, případně opravené údaje a uložit je do opravné databáze. Výsledek své činnosti si můžete listováním v opravné databázi prohlédnout.
Doplnění výkresů a fotografií:
Zde je samozřejmě omezení objemu dat, které je možné držet na servru. Proto jsou rozměry a komprimace fotografií a výkresů vždy na hranici rozlišení, protože objem dat neustále a rcyhle roste. Pokud chcete doplnit něco ze svých zdrojů, je toto možné pouze přes webmastera Parostroje.
Doplňující informace:
Řadové označení je od roku 2001 doplněno u některých řad o index, protože zobrazení indexu prozatím není v databází realizováno je zobrazení indexu nahrazeno číslem v závorce.
Stejným způsobem je u starších vozů doplněna informace o tom, že vůz nebyl pořízen pro kkStB.