e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj

O katalogu

15.4.2004
Vzhledem k spuštění informace o aktualizaci konkrétního vozu přímo na stránce katalogu, nebudou zde aktualizace pravidelně doplňovány. Budou zde dále vyvěšovány informace o zásadních změnách ve fungování katalogu.

21.6.2003
Doplněny vozy KFNB Ddy a Fy. Stejně jako u nákladních vozů byla doplněna nabídka o Obrazovou galerii - seznam fotografií a výkresů s odkazy na příslušné vozy, opět s možností třídit, řadit.... Samozřejmě jsou průběžně prováděny drobné opravy textů, doplňovány nové fotografie a výkresy, ale tyto úpravy nelze uvádět výčtem zde.

16.9.2002
Doplněny přípojné vozy 012-015, podklady včetně fotografií poskytl Ing.Petr Fiala.

9.12.2001
Doplněny další fotografie (od Ing. Ivo Mahela, např BFalm), upřesněny popisy k vozu ABa 2000, čtyřnápravovým služebním Da z třicátých let, doplněny typové výkresy např Bhee. Postupně doplňováno řadové značení podle časových údobí. Doplňovány počty oddílů a počty míst k sezení v nových samostatných položkách. Stránka o osobních vozech (Katalog) byly samostatně registrovány na všech významnějších českých portálech. Samozřejmě opět děkuji všem, kteří přispějí do opravné databáze novými poznatky a údaji. Při prováděných změnách v databázi (v souvislosti s dělením na časová období) došlo k ztrátě několika údajů z opravné databáze, autorům doplnění se omlouvám a pokud budou mít chuť a čas prosím o nové doplnění.
Na stránkách osobních vozů, se po dohodě s Ing. Mahelem, budou postupně objevovat starší články o osobních
vozech, které většinou v minulosti vyšly v časopise Železnice. Vzhledem k absenci informací o osobních vozech, v záplavě "lokomotivních" informací, považujeme tyto články za základní kameny údajů o osobních vozech a jsem rád, že na těchto stránkách nebudou chybět.

20.11.2001
Doplněny fotografie, doplněny vozy modernizované v 90. letech. Provedeno doplnění rozdělení podle časových období "dle změn" řadového značení.

9.- 17.4.2001
Doplněny fotografie k vozům Calm 1949, poštovnímu Rybáku z roku 1955, prototypu ABa, přípojných vozů Bpb (056) a další od Ing.Ivo Mahela, typové výkresy přípojných vozů CDlm a CDFlm z roku 1932-34 ze Studénky. Neopatrností obsluhy databáze byly smazány nové data, vše obnoveno 17.4.2001. Ještě upřesnění celkový stav databáze je 172 řad vozů, nikoliv níže uváděných 178. Ještě prosba - mohl by se mi ozvat ten kdo 11.4. "bloudil" po katalogu cca 6 hodin z adresy - comp5.amm.cz, díky.

21.1.2001
Doplněny vozy původně kkStB ABCeg, ABeg a Ceg, u ČSD BCe, ABe a Ce. Celkem 178 řad vozů.

20.1.2001
Doplněny fotografie vozů WLAB, WR, WRRm, Bhee, Postw, BDmee, Bdmeer, Bymee, WRRmz, BRam, BRcm a dalších od Jakuba Vrchovského. Dále doplněny fotografie přípojných vozů Cl z r. 1932, CDl z r.1931 a CDlm z r.1932. Připravujeme oddělení katalogu od Parostroje a konečně doplnění o stručný popis a návod, včetně zahájení seriálu o značení, popisu, pojezdu.... Pokud chcete sami přispět zajímavými postřehy z oblasti historie a konstrukce osobních vozů, rádi Vám zde poskytneme prostor.

7.1.2001
Celkový počet vozů 175, doplněny starší dvounápravové vozy, fotografie vozů Ahee, Aeel, Beel od Jakuba Vrchovského.

28.12.2000
Celkový počet vozů v databázi 172, doplněny nejstarší přípojné vozy a starší dvounápravové vozy

14.12.2000
Celkový počet vozů v databázi 162, doplněny vozy WLAB, BRcm. Doplněny některé fotografie u služebních a přípojných vozů.

13.11.2000
Celkový počet vozů v databázi je 156, doplněny rekonstrukce Ahee, Bhee, Aeel, Beel, Bte, Btme, Postmw.... Zařazený počet již převyšuje o 40 typů vozů oba katalogy osobních vozů (88+25 vozů). Doplňování výkresy, náčrty, fotografiemi probíhá postupně podle možností a zdrojů. Samozřejmě i kvalita odpovídá možným zdrojům, vše upraveno do podoby "snesitelné" pro zobrazení ve vztahu k objemu dat. Přičemž zatím je dávána přednost mít alespoň nějaký náčrt, před kvalitou - není prostor na rozsáhlé úpravy. Již nyní mají všechny soubory katalogu 7,5 MB. Celkový počet hodin spotřebovaných na vytvoření software v php a MySQL a naplnění stávajícími daty, včetně skenování výkresů, náčrtů a fotografií již dalo dohromady něco přes 180 hodin práce a to nepočítám práci dalších "pomocníků" při doplnění dat pomocí opravné databáze. Všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem upřesnit a doplnit údaje děkuji a věřím, že další spolupráci se podaří údaje ještě prohloubit a to nejen data, ale i fotografie a výkresy.

12.11.2000
Celkový počet vozů v databázi 143, doplněny vozy Aa, Ba, Bai, ABa, BDa.... z let sedmdesátých a osmdesátých.

9.11.2000
Celkový počet vozů v databázi - 129, postupně se v doplňování dostáváme do méně známých oblastí. Bohužel zatím se nesplnilo očekávání v možnostech Vás čtenářů v doplňování informací. Protože se objevily dotazy o původu některých informací - za většinu upřesňujících informací, odstranění chyb přenášených z jednotlivých zdrojů a zejména za číselné intervaly, děkuji panu Ing. Ivo Mahelovi.

24.9.2000
Celkový počet vozů v databázi - 117, jako další budou doplňovány vozy z dodávek 1967 -1975.

10.9.2000
Bylo změněno ovládání hlavní databáze, je možné zadat vypisování vozů podle druhu a další drobné úpravy podle připomínek. Na vysvětlení, výkresy jsou upravovány do "rozumné" velikosti v redukovaném počtu odstínů šedi. Je to z důvodu objemu dat pro jednotlivé výkresy, jinak to udělat nelze, proto se může stát, že u některého výkresu jsou kóty méně čitelné apod. Byla ještě provedena změna u základního označení vozů - jako základ je bráno označení pod kterým byly tyto vozy dodány či převzaty k ČSD.

5.9.2000
Vzhledem ke změně způsobu aktualizace dat z opravné databáze do hlavní, bylo nutno data z opravné databáze na serveru "vynulovat". Opravené údaje samozřejmě nezmizely a v krátkém čase se objeví v "oficiální databázi". Pro Vás, kteří pomáháte doplnit údaje, zůstal způsob práce stejný. Opravná databáze bude po přenesení údajů vždy "nulována". Vaše snaha a práce je pak vidět v "oficiální" databázi.

3.9.2000
Informace pro ty, kteří přidávají do opravné databáze i odkaz na htm stránky. Vzhledem k tomu, že nejsem schopen kontrolovat aktuálnost, funkčnost.... těchto odkazů, omlouvám se, ale do katalogu tyto údaje nebudou zadány. Spíše prosím o mailovou adresu, abych se případně mohl kontaktovat. A hlavně děkuji všem, kteří svými znalostmi již přispěli.

6.8.2000
Doplněny další vozy. Postupně budou doplňovány i fotografie, pokud budou k dispozici. Plně funkční je opravná databáze. Tedy možnost kohokoliv zapsat do "opravné databáze" další vůz, který není v hlavní databázi prozatím napsán, případně využít možnost opravy a doplnění údajů k vozům již v databázi uvedených. I tyto opravy jsou zapsány do opravné databáze, kterou je možné prohlížet. Záleží jen na Vás, kteří znáte údaje, máte fotografie, výkresy jak rychle bude databáze naplněna. Přehrání z opravné databáze do hlavní provádí správce databáze.
Údaje se do databáze vyplňují bez jednotek - tedy váhy v kg, délkové míry v mm a brzdící váhy v tunách. Fotografie a výkresy (naskenované) lze prozatím pouze zaslat na mail. Pokud chcete sdělit údaje, které nejsou ve vyjmenované položce - doplňte tyto údaje do položky "Charakteristika" - textová položka, dosti obsáhlá pro další doplňující informace - číselné intervaly, zrušení......
Samozřejmostí v hlavní databázi je možnost seřazení podle typu vozů, začátku výroby, konce výroby a druhu vozů - vše vždy po kliknutí na příslušný symbol v záhlaví sloupců. Vlastní listování je pak skupině 20 vozů. Podle zkušeností bude případně ovládání upraveno.

1.8.2000
Jsou doplněny další vozy. Je k dispozici "opravná databáze", kde máte možnost zapsat nový vůz, doplnit údaje ke stávajícím vozům. Pokud by někdo chtěl zaslat naskenovaný výkres či fotografii - prozatím pouze na mail. Později bude asi možnost interaktivně do databáze vložit i tyto prvky. Věřím, že možnosti zapsat do opravné databáze bude využito a po přenosu údajů do hlavní databáze bude neustále zvyšován rozsah popsaných vozů, které byly převzaty do parku ČSD. Vozy jsou zatím zapisovány pod označením pod kterým byly vedeny začátkem šedesátých let. U starších vozů bude nutno využít původní značení, tedy i s třetí třídou.

30.7.2000
Předkládám prozatím ne zcela dokončený projekt katalogu osobních vozů ČSD a samozřejmě jen zčásti naplněný obsahem. Motivem vytvoření této databáze byly prosby na okopírování katalogu osobních vozů ČSD. Tyto prosby není možné splnit - neúměrný rozsah stran a rovněž knihy by to nevydržely v neporušeném stavu. Proto jsem zvolil jiný postup. Z údajů, prozatím zejména z již zmiňovaných katalogů, bude vytvořena databáze podstatných údajů ke každému vozu, včetně dostupných fotografií a výkresů. To podstatné bude, ale možnost Vás všech znalých, doplňovat, opravovat údaje k vozidlům. Samozřejmě ne v hlavní databázi, ale v druhé do které bude interaktivní přístup - tato část je teprve v návrhu, mějte strpení. Takto by za přispění všech znalých mohla poměrně rychle vzniknout kvalitní databáze, prozatím osobních vozů.