Průměry dvojkolí vozů, normy pro dvojkolí
poslední aktualizace 12.2.2002

Při stavbě modelů železničních vozů (asi častější případ než stavba lokomotiv) je mnohdy opomíjenou záležitostí volba správného průměru modelového dvojkolí. Dnes již nejsme odkázáni na jeden průměr dvojkolí a tak se tedy pojďme podívat s jakými průměry se pod jednotlivými druhy železničních vozů můžeme setkat.

Nákladní vozy:
Dvounápravové vozy osobní i nákladní (mimo nákladních vozů 13. konstrukční skupiny) mají průměr dvojkolí 1000 mm. I zde jsou drobné vyjímky - např. chladící vozy Lccs/Ibbhqs z intervalu 825 0 mají průměr dvojkolí 920 mm.

Nákladní vozy podvozkové
Podvozky 26-2 až 26-2.7 mají 940 mm, tj. jedná se o vozy do vozové skupiny 10.
Podvozky 26-2.8 (vozová skupina 11) a všechny verze podvozků Y25 mají průměr dvojkolí 920 mm
Hlubinové vozy (osmi a desetinápravové), jejich pětinápravové a třínápravové podvozky mají průměr dvojkolí 1000 mm. U osminápravových na standardních podvozků použitých u hlubinových vozů je průměr dvojkolí podle typu podvozku. Šestinápravové se dvěma třínápravovými podvozky mají průměr dvojkolí 920 mm.

Osobní vozy:
podvozkové - podvozky Goerlitz V a Va, VI, VÚKV, GP 200 mají průměr dvojkolí 920 - 950 mm podle typu podvozku, někdy se i překrývají v jednom typu vozu podvozky s různými průměry kol, které se odlišují doplňkovou číslici za typem podvozku. Například u vozu Aa 1967-71 mohou být dvojkolí 407,407.1, 409, 409.1 a 409.3 s průměry 920 i 950 mm.
Podvozky Tatra - vozy Balm/Bix mají průměr dvojkolí 880 mm.

starší dvounápravové i třínápravové - většina osobních vozů měla obručová dvojkolí o průměru 1000 mm. Zde pozor na nejstarší přípojné vozy Cl, CDl (případně i kkStB vozy pro lokální dráhy), které provedením své skříně lákají k využití spodku vozů ADA 4,5 m. Vozy o rozvoru 4,5 m mají dvojkolí o průměru 1000 mm a uvedené vozy mají průměr dvojkolí 850 mm. Spodek ani dvojkolí nelze bez značné vzhledové újmy použít viz model uvedený v ŽM.

Přípojné vozy:
dvounápravové - starší Blm, BDlm a BDFlm mají průměr dvojkolí 850 mm. Dnes již není nutno používat řešení uvedené v návodech na stavbu přípojných vozů od pana Kratochvíla, kde ve velikosti H0, větší průměr dvojkolí (11,5 mm) byl korigován posunutím ložiskové skříně.
Přípojné vozy 010, 011, 012 … tj. vozy Baafix/Btax mají průměr dvojkolí 840 mm

A jak u modelů:
Uváděné průměry dvojkolí jsou tzv. při nových kolech. V provozu je možné opotřebení dvojkolí na průměru - vzniká při obnově profilu dvojkolí až o 80mm na průměru. Můžeme tedy uvažovat s průměrem dvojkolí u modelu ve velikosti H0 v toleranci -0,9mm proti jmenovitému průměru nového dvojkolí. Vzhledem k tomu, že v modelářských obchodech se setkáme většinou s průměrem dvojkolí v řadě 10 mm, 10,5 mm, 11mm, 11,5 mm (velikost H0) máme u některých průměrů možnost vybrat si nová či "ojetá" kola, samozřejmě při zanedbání (nedodržení) síly věnce kola, případně obruče.


Nyní ještě zkráceně k modelovým normám pro dvojkolí. Omlouvám se modelářům ostatních velikostí, ale budu se v tomto článku držet velikosti H0. K nejstarším normám patří původní norma NEM 311, která doznala novelizace na NEM 311.1. Dle této normy jsou nyní používány dvojkolí u většiny evropských výrobců. V USA je používána norma RP25 se souboru norem NMRA. U obou norem je charakteristická výška okolku 0,6 mm. Snaha o přesnější napodobení skutečného dvojkolí přinesla v Americe normu P87 (zkratka z Proto:87, je součásti NMRA) a v Německu H0pur (v roce 1994 Willy Kosak v HP1 - Eisenmodellbau heute), výška kolejnice 1,8 mm. Nejnovější "norma" pro dvojkolí je H0T, která přináší větší bezpečnost ve vztahu kolo - kolejnice ( písmeno T znamená Transition - přechod), při přesném dodržení měřítka. Okolek má výšku 0,3 mm.

Základní rozměry modelových systémů dvojkolí
 
Porovnání různých norem modelových dvojkolí
Rozměry v mm
Skutečnost
1:87
H0pur
H0T
P87
RP25
NEM
Rozchod dvojkolí
1410-1426
16,21-16,39
16,29-16,4
16,21-16,39
16,18-16,25
15,85
15,7-16,3
Rozkolí Ar
1357-1363
15,59-15,67
15,55 (+0,05)
15,59-15,67
15,48-15,55
14,33
14,3-14,5
Šířka věnce kola BR
130-150
1,49-1,72
1,55-1,72
1,49-1,72
1,62-1,75
2,79
2,8 (min)
Síla okolku Sd
20-33
0,23-0,38
0,37-0,4
0,23-0,38
0,31-0,35
0,76
0,7-0,9
Výška okolku Sn
25-38
0,29-0,44
0,32-0,35
0,29-0,44
0,31-0,35
0,64
0,6-1,2
Vzd.mezní drážky
47-70
0,54-0,80
0,5-0,6
0,54-0,80
0,55
1,3
1,3
Rozchod
1430-1470
16,44-16,90
16,5-16,6
16,44-16,9
16,5
16,5-16,89
16,5-16,8