Normy evropských modelových železnic
ROZMĚRY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NEM 123

České znění

Míry v mm

Návrh 1957


Tvar A s ložem
Tvar B bez lože

nem123_1.gif (15745 bytes)

Rozchod
G
b1 b2 b3 h1 h2
min
h3 h4 S t Velikost při normálním rozchodu
12 22 25 29 4,5 1,2 2 8 2 5 TT
16,5 30 34 40 5 1,5 2 10 3 7 H0
22,5 41 47 55 5 1,8 2 14 4 10 S
32 60 68 80 7 2,2 3 20 6 14 0
45 80 94 110 10 2,6 4 25 8 20 1
  1. Dle NEM 012.
  2. Závazné jen pro koleje bez lože.
  3. Hodnoty jsou směrné; měří se vždy v ose kolejí. Při použití jednotlivých pražců mohou být vzdálenosti pražců ( t ) a rozměry pražců ( b1 - h3 ) přizpůsobeny  dle vzorů jako např. u vedlejších kolejí, vedlejších tratí, úzkokolejných tratí.
Poznámka :
Použije-li se místo jednotlivých pražců pražcového pásu, nesmějí být spojnice pražců širší než patky kolejnic. Spojnice smějí ležet pouze pod patkou kolejnic.