Vakuové odlitky polyuretanu
poslední aktualizace 9.10.2004

Stále více se mezi modeláři a malosériovými odlitky prosazují modernější technologie - odlévání polyuretanových pryskyřic, kde se používá vakuovaní k odstranění bublin a k zatečení polyuretanu i do nejjemnějších detailů. Takto lze odlévat i komplikované a složité odlitky s minimální náročností na další potřebu opracování před použitím. Nálitky s vtokovými kanálky lze odělat i na obtížných místech modelu, nejsou nutné velké rozměry nálitků jako u atmosférického odlévání. Samozřejmostí jsou u vozidel tenké stěny, okenní otvory bez nutností jejich dalšího složitého opracování. Polyretan je odléván do silikonových forem s opakovatelností minimálně 20 odlití.

Díly osobního vozu Bi - kkStB/ČSD s rozvorem 6,5 metru

U střechy a spodku je použito jako nálitku vnitřní plochy vozu, která nevyžaduje nároky na přesný tvar povrchu. Takto zhotovené díly vozu se stěnou vozu síly 1 mm pouze oddělíme od nálitku proškrábnutím nožem nebo jemným naříznutím a pak již nálitek odlomíme. Následuje jemné začištění hrany pilníkem nebo smirkovým papírem a můžeme skládat, okenní otvory začistíme - zde stačí např. tupá strana nože a pouze u některých otvorů. Odmastíme model technickým benzinem a můžeme udělat nástřik nebo nátěr. Po nanesení obtisků vložíme dvojkolí a model je dokončen.

A takto vypadá hotový model zde vůz Ci s rozvorem 6,5 metru

Pro nástřik lze použít běžné modelářské barvy - např. značky AGAMA. Odlitky z polyuretanu lze snadno mechanicky opracovávat miniaturními frézami, pilníkem, smirkovým papírem a částečně v tenké vrstvě nožem. Vzhledem k houževnatosti materiálu je vhodný i pro malé detaily a např. hrotové uložení dvojkolí.

Díly skříně pro vůz Lp - ČSD
Na další fotografii vidíme díly skříně vozu Lp. I zde je vidět jak technologické možnosti vakuového odlévání usnadňují a zkvalitňují výchozí odlitky modelu. Stěna budky má sílu 0,5 mm pouze je zesílena z důvodů mechanických ve střední část stěny na 1 mm. Nálitek je ze strany střechy, po dolomení stačí zabrousit, spodní část nevyžaduje opracování, okna pouze jemné začištění. Stěny mají nálitek z horního okraje, který po odlomení nálitku a opracování kryje střecha.
Střecha a spodek vozu Lp
Spodek i střecha jsou odlévané z vnitřních ploch a nevyžadují žádný zásah před použitím. Na obou "velkých" odlitcích jsou bez defektů všechny jemné detaily. K lepení lze použít např. libovolná sekundová lepidla
A takto vypadá hotový vůz - zde kkStB Gb
Různé detaily k modelům, vše v podobě ulomit z nálitku jemně začistit a přilepit na model
Další informace k možnostem zhotovení odlitků z dodaného modelu a dodávkách odlitků a hotových modelů z polyuretanu na stránkách BV-model.